Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela

No description
by

Klaudia Hildebrandt

on 2 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela

O Nauczycielu..
Imię i nazwisko:
Monika Hildebrandt

Miejsce pracy:

Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi

Stanowisko:

nauczyciel języka angielskiego,
nauczyciel wspomagający

Obecny stopień awansu zawodowego:

nauczyciel kontraktowy

Rozporządzenie MENiS z 2013 r. Nr 97, poz.674. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;..
tworzenie i wykorzystywanie podczas zajęć pomocy dydaktycznych, różnorodne formy i metody zajęć;

Wymaganie 1: § 7 ust.2, pkt 1
Dokonując ewaluacji własnych działań oraz oceniając ich skuteczność, przeprowadzałam rozmowy i krótkie ankiety
z uczniami poszczególnych klas;

Organizowanie oraz udział w imprezach integrujących środowisko wychowujące ucznia;
Festyn Rodzinny

Noc Kina
Rozporządzenie MENiS z 2013 r. Nr 97, poz.674. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu realizowanych przez nauczyciela zadań.

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Rumi
Dziękuję
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela
Monika Hildebrandt
Gimnazjum nr 4 w Rumi
okres stażu
od 01.09.2011 do 31.05.2014

Ukończyłam:

IV LO w Gdyni

Licencjackie studia zawodowe na PWSH
w Gdyni (Wydział Filologia Angielska)


Uzupełniające studia magisterskie na WSHE w Łodzi (specjalizacja filologia angielska nauczycielska)

Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki na PWSNS w Gdyni
Wymaganie 1: § 7 ust.2, pkt 1
Wymaganie 1: § 7 ust.2, pkt 1
Opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
Omawiałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli i wyciągałam wnioski.

tworzenie planów wynikowych,
scenariuszy zajęć oraz
indywidualnych programów nauczania.
w czerwcu 2012 ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki
pracą pt. „Rozumienie związków frazeologicznych wśród uczniów niepełnosprawnych intelektualnie . ”
ukończyłam również szkolenie na kandydatów na egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka angielskiego
organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.
karty pracy;
ewaluacja własnych działań;

Wymaganie 1: § 7 ust.2, pkt 1
Wymaganie 1: § 7 ust.2, pkt 1
Wymaganie 1: § 7 ust.2, pkt 1
Rozporządzenie MENiS z 2013 r. Nr 97, poz.674. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Wymaganie 2: § 7 ust.2, pkt 2
Jako wychowawca organizuję wycieczki klasowe.

Przygotowanie rozpoczęcia i uroczystego zakończenia roku szkolnego
i opieka nad Samorządem Uczniowskim.

Noc Muzeów

Współorganizacja Europejskiego Dnia Języków Obcych: współudział w przygotowaniu uroczystego apelu, opracowanie testów na konkurs dot. Języków UE, przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów.
Rozporządzenie MENiS z 2013 r. Nr 97, poz.674. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wymaganie 3: § 7 ust.2, pkt 3
Do najczęściej odwiedzanych przez mnie stron należą:

www.men.gov.pl
www.kuratorium.gda.pl
www.oke.gda.pl
www.ore.edu.pl
www.macmillan.pl
www.elt.oup.com
www.mes-english.com
Wymaganie 4: § 7 ust.2, pkt 4
Wymaganie 4: § 7 ust.2, pkt 4
Praca w zespole przedmiotowym – doskonalenie umiejętności oraz wymiana doświadczeń.

Wymaganie 4: § 7 ust.2, pkt 4
Rozporządzenie MENiS z 2013 r. Nr 97, poz.674. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Wymaganie 5: § 7 ust.2, pkt 5
Statut Gimnazjum nr 4 w Rumi;
Szkolny System Oceniania
Program Wychowawczy, Plan Rozwoju Szkoły, Szkolny Program Profilaktyki
Ustawa o Systemie Oświaty
Karta Nauczyciela
Rozporządzenia MEN

Uczestniczyłam w seminariach:

Emisja i higiena głosu (2012),
Wartość dodana - EWD (2013),
Doskonalenie umiejętności w zakresie badań pedagogicznych i mierzenie jakości pracy własnej (2013),
Ocena pracy nauczyciela(2014),
Podstawowe zasady postępowania w stanach zagrożenia życia (2014).

Wymaganie 5: § 7 ust.2, pkt 5
Wymaganie 3: § 7 ust.2, pkt 3
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego;


Wymaganie 3: § 7 ust.2, pkt 3
Tworzenie analiz

Udział w kursach i szkoleniach wzbogacających merytorycznie i metodycznie w zakresie przedmiotu oraz kształcące umiejętności wychowawcze.
Full transcript