Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGSASALITA

No description
by

Manna Raian

on 1 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGSASALITA

PAGSASALITA O PAGBIGKAS
Pagsasalita/Pagbigkas
Ito ang kakayahang ihatid ng naiiisip o nadarama sa pamamagitan ng mga salitang nauunawaan ng kausap, at sa pamamagitan ng wika na karapat-dapat hindi lamang sa nagsasalita kundi maging sa kausap man.
Pakikibaka sa Kaba o Nerbyos
Mga Paraan sa Pakikibaka sa Kaba o Nerbyos
1.

2.

3.

Mga Faktor para sa Mabisang Pagsasalita
1. Pagtiyak sa layunin

2. Kaalaman sa paksa

3. Tiwala sa sarili

4. Kasanayan
Mga Kasangkapan Tungo sa Mabisang Pagsasalita
1. Wasto at malinaw na bigkas ng salita
2. Tinig
3. Tindig
4. Galaw
5. Kumpas
Ang kaba na hatid ng negatibong pwersa ay maaaring itransform sa positibong kaba na nagdudulot ng buhay na pakiramdam at pagiging inspirado kung kaya kahit may kaba ay nagugustuhan pa rin ang gawain.
4.

5.

6.
1. Ihantad ang mga sarili sa mga gawaing pasalita
Mula pa elementarya, patungong hayskul at pagpasok sa kolehiyo ay pinarahas na kayo ng mga titr ninyo na magsalita sa harap ng klase.
Naranasan ninyo ang matakot nang wala namang dapat ikatakot. Halos ayaw ninyong tumayo sa inyong upuan, ang manlamig at magpawis ang mga kamay at paa sa simula. Ngunit lahat ng iyon ay inyong nalampasan.
2. Maghanda
Kabilang dito ang pagpili ng paksang tatalakayin. Piliin ang paksang malapit sa inyong puso. Subalit maraming pagkakataon na wala kayong layang makapili ng paksa katulad na lamang ng inyong pagrereport.
Kaya lalo itong dapat paghandaan
3. Maging Positibo
Kailangang laging isipin na magagawa nang mahusay ang gawain. Nagiging masigla at pursigido sa gawain ang taong positibo kung mag-isip. Naririto ang ilang positibong paraan ng pag-iisip:
a. pagkakataon ko ito na maibahagi ang aking kaalaman
b. walang taong perpekto, ngunit magsasanay ako sa pagsasalita at pagharap sa tao
c. lahat ay kinakabahan, kung nalalampasan nila, malalampasan ko rin
d. pinaghandaan ko ang paksang tatalakayin ko kaya kong sagutin ang mga posibleng katanungan
4. Gumamit ng mental na paglalarawan sa sarili o viswalisasyon
Isipin mong lahat ay nakikinig nang mabuti na may ngiti sa labi habang tiwalang-tiwala kang nagsasalita ng malinaw.
5. Tandaan na maraming palatandaan ng kaba na hindi nakikita ng mata
Huwag kailanman sbihing kinakabahan ka bago ang pagtalakay na gagawin. Maging relaks sa paglakad, pagharap sa mga tagapakinig at sa pagbating gagawin. Maging kalmado sa pagsasalita. Kailanma'y hindi nakikita ng mga tagapakinig ang nanlalamig at pinagpawisang mga kamay. Hindi rin nila maririnig ang dalas ng tibok ng puso. Mahalaga ang iyong sasabihin para sa mga tagapakinig at hindi ang kabang nararamdaman mo.
6. Huwag asahang maging perpekto
Walang perpektong tao, gayundin, walang perpektong panayam o report. Kung hindi man nasunod ang pagkakabalangkas ng sasabihin, isiping lagi na hindi naman alam ng mga tagapakinig kung paano ka nagplano o ano ang plano mong sasabihin. Ang mahalaga ay malinaw na pagpapaabot ng mensahe. Hindi dapat minememorya ang bawat salita sa inihandang sasabihin. Ideya ang dapat tandaan.
1. Pagtiyak sa layunin
Sa pagsasalita o pagtalakay na sasabihin ay dapat ikonsidera ang tatlong layunin:
a. pagbibigay-impormasyon
b. panghihikayat
c. pang-aaliw
2. Kaalaman sa paksa
Magiging mabisa ang pagsasalita kung hawak niya ang halos lahat ng detalye tungkol sa paksang pinag-uusapan.
3. Tiwala sa sarili
Madalas na ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay bunga ng sapat na kaalaman sa paksang pinag-uusapan at maging sa malawak na talasalitaan. Ito ay natatamo rin sa pamamagitan ng pagsasanay at eksposyur.
4. Kasanayan
Naipapakita ang kasanayan sa paraan ng pagbigkas ng mga salita, pagpili ng mga talasalitaang gagamitin at maging sa kaalaman sa paksang pinag-uusapan.
Ilang Tip sa Pagdaragdag ng Tiwala sa Sarili
1. Praktis o pagsasanay
2. Paggamit ng pisikal na gawain
3. Pag-organisa ng sasabihin
4. Pagpili ng gustong paksa
5. Pagdevelop ng nararapat na pag-uugali
Full transcript