Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ervaringsdeskundigheid: de kip, het ei en de bereidingswijze

6 logische stappen voor het inzetten van ervaringsdeskundigen in de zorgorganisatie. Presentatie op de 1ste Vlaamse Hersteldag op 3/12/2013
by

on 3 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ervaringsdeskundigheid: de kip, het ei en de bereidingswijze

Schakel ED in in de voorbereiding, uitvoering, evaluatie van (aspecten van) het zorgproces, vorming, afdelingszaken, …

Werk samen met ED t.b.v. de zorgprocessen, afdelingen, projecten, beeldvorming, vorming … (verhouding)

Betrek ervaringsdeskundigen in de inrichting
van zorggerelateerde educatiemomenten. (verhouding)


5. ED verbeteren mee de zorgprocessen
Zorg voor de individuele ervaringsdeskundige:
Coaching
Functioneringsgesprekken / ontwikkelgesprekken
Mogelijkheid tot vorming, training en opleiding
3. Ondersteuning van de ervaringsdeskundige zelf
Investeer in de inschakeling en instandhouding van ED
Functie- en taakomschrijvingen
Medewerkersbevragingen
Tevredenheidsenquêtes

2. Ondersteuning van het proces
van ervaringsdeskundigheid
Denk na over hoe en waar je ED wenst in te zetten;
Bereid (het beleid van) de organisatie voor op ED.

Denk na hoe je het proces van ED (en de inschakeling in evt. teams)
wil ondersteunen.

Denk na hoe je de ED zelf wil ondersteunen.

Schakel ED in in de directe patiëntenzorg.

Schakel ED in in de voorbereiding, uitvoering, evaluatie
van (aspecten van) het zorgproces, vorming, afdelingszaken, …

Schakel ED in op het niveau van het beleid van de organisatie.
ED in organisaties: 6 stappen
Wat verstaan we onder PP? Wat mag niet ontbreken?
Bevraging van alle deelnemers (45)
Clustering van antwoorden (9/45 (20%) niet ingevuld)
TRAJECT
OG Patiëntenparticipatie
Psychiatrische ziekenhuizen
Afvaardiging van CGG’s
Overlegplatformen
Organisaties voor beschut wonen
Patiënten- en familieplatform
Vereniging voor Geestelijke Gezondheid
Psychosociale centra
PVT

Interdisciplinaire afvaardiging van zorgprofessionals met oa artsen, psychologen, stafmedewerker, directies, andere zorgverleners en ervaringsdeskundigen.

De vergadering vindt het belangrijk dat in de ontwikkelingsgroep “patiëntenparticipatie” voldoende patiëntorganisaties vertegenwoordigd zijn. Het VPP (Het Vlaams Patiënten Platform) en het Familieplatform fungeren hiervoor als koepelorganisaties en zullen daardoor de informatie van het QI-Project GGZ en deze ontwikkelingsgroep op regelmatige basis terugkoppelen aan hun achterban.

Daarnaast zal aan het QI-Bureau voorgesteld worden om de verschillende patiëntenorganisaties uit te nodigen om te participeren in deze ontwikkelingsgroep en bij uitbreiding aan het QI-Project.

Ontwikkelingsgroep
Patiëntenparticipatie
1. Patiëntenparticipatie
2. Patiëntveiligheid
3. Continuïteit van zorg
4. Depressie
5. Gedragsstoornissen
bij kinderen
5 QIPPEN
Wie is hier als ervaringsdeskundige?
Wie is hier als professional?
Beide?
Wat is precies ervaringsdeskundigheid?
Wie is deskundig in ervaringsdeskundigheid?

Betrek ervaringsdeskundigen in het beleid van de organisatie.
Hoeveel ED in RVB?
6. ED werken mee
op beleidsniveau
Hoeveel ervaringsdeskundigen werken in de directe patiëntenzorg? (Aantal koppen in verhouding tot het aantal zorgteams)

Hoeveel FTE zijn ervaringsdeskundig? (In verhouding tot het personeelsbestand?)

4. Ervaringsdeskundigen werken mee in directe patiëntenzorg
Ervaringsdeskundigheid is opgenomen in de missie, visie, strategisch plan, beleidsplan van de organisatie.

ED is als functie opgenomen in het organogram van de organisatie

Er is een budget voorzien voor vergoedingen (loon, verplaatsingen, vorming) van ED

Er is een duidelijke aanwervingsprocedure (met aanwervingsgesprek en ondertekende overeenkomst) van ervaringsdeskundigen


1. ED inbedden in de organisatie
Resultaat:
ontwikkeltraject
als basis voor indicatoren
“Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis. Een handboek.”, 2005, Binkhorst e.a.)
Subgroep ervaringsdeskundigheid
Een indicator is…
een instrument voor het zichtbaar maken van bepaalde meetbare aspecten van de kwaliteit van de zorg. Alleen elementen uit de zorg die meetbaar zijn, komen in aanmerking als indicator. Die kwantitatieve meetresultaten doen geen uitspraak over de kwaliteit van de zorg.

Kwaliteitsindicatoren zijn meetinstrumenten…
en moeten dus alle kenmerken hebben van een goed meetinstrument: valide, betrouwbaar, gevoelig en specifiek. Concreet in de zorg komt daar de vereiste bij van een evidence based karakter en een relevantie voor de zorgpraktijk. Met dit laatste wordt onder andere bedoeld dat zij moeten aansluiten bij een mogelijkheid tot verbeteracties.


QIP
6 logische stappen om ervaringsdeskundigheid
in te zetten in de zorgorganisatie
Koen Bellers
PC Sint-Jan-Baptist Zelzate
3 december 2013
1ste Vlaamse Hersteldag
Ervaringsdeskundigheid
en indicatoren:
de kip, het ei
en de bereidingswijze
EI
Quality
Indicators
Project
Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in GGZ
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Zorginspectie.
Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.
Vlaamse Verpleegunie.
Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Federatie van Diensten voor Beschut Wonen.
Belgische Federatie van Psychologen.
Zorgnet Vlaanderen.
ICURO.
Elk domein = “ontwikkelingsgroep” (OG)
Binnen OG : “subgroepen” (SG)
ED is subgroep in OG patiëntenparticipatie
Verschillende domeinen
Behandeling
Ervaringsdeskundigheid
Communicatie en evaluatie
Zorgorganisatie
Ontwikkeling indicatoren in subgroepen
Behandeling, gedeelde besluitvorming: procesindicator
Communicatie en evaluatie: outcome-indicator, VPP
Ervaringsdeskundigheid: Proces- en structuurindicator
Participatiematrix:
Participatieladder
Niveaus van zorgverlening:
organisatie
zorgproces
individueel
Processen
zoektocht indicator ervaringsdeskundigheid
traject ontwikkeling ED in een organisatie
?
Vraag naar feedback i.p.v. “Mededeling”
Cave “Preken voor eigen kerk”
!
:
Full transcript