Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Markedsinformasjon og markedsundersøkelser

No description
by

Sverre Damhaug

on 24 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Markedsinformasjon og markedsundersøkelser

Markedsinformasjon og markedsundersøkelser
Det er to årsaker til at vi gjennomfører markedsundersøkelser
Kunne ta bedre beslutninger om fremtidige handlinger
Kunne vurdere kvaliteten på tidligere beslutninger

Hva er en Markedsundersøkelse?
Sekundærunderslser

Det er en god regel at man alltid vurderer om det lar seg gjøre å foreta en sekundærundersøkelse først! Det er raskere, billigere og også ofte bedre! I alle fall hvis det er profesjonelle som har gjennomført den opprinnelige undersøkelsen, og forutsatt at den er relevant for deg, og at det ikke har gått for lang tid siden den ble gjennomført.

Typer av markedsundersøkelser
Primær-
undersøkelser

Hvorfor markedsundersøkelser?
Først gjør vi en markedsundersøkelse for å velge riktig annonse for kampanjen. Vi spør folk hvilken annonse de mener er mest virkningsfull!

Etter kampanjen gjør vi en undersøkelse for å finne ut om folk flest har handlet mindre tobakk, om de har lagt merke til kampanjen etc.. Dette for å kontrollere om vi valgte riktig annonse i utgangspunktet!

Hensikten her er å vise at markedsundersøkelser kan benyttes som et støtteverktøy både for å ta en bedre beslutning for fremtidig handling (valg av annonse) og til å kontrollere tidligere beslutninger!

Primær-
undersøkelser

Primærundersøkelser kalles også feltundersøkelser. Her henter man ny informasjon direkte hos den eller de vi ønsker informasjon fra.
Sekundærundersøkelser vil si å benytte informasjon (data) som allerede eksisterer, for eksempel ved å lese rapporter fra tidligere markedsundersøkelser.

Markedsundersøkelser er innhenting
og bearbeiding av data med den hensikt å hjelpe bedriften i å øke sin kompetanse, ta bedre beslutninger m.v.

Markedsundersøkelser er en støtteaktivitet i markedsføringen.
Markedsundersøkelser brukes gjerne for å gjøre en situasjonsanalyse komplett!

1.
2
2
Kvantitativ

- Telefonintervju
- Postalt intervju
- Personlig intervju
- Multimediaintervju

Kvalitativ

- Eksperiment
- Observasjon
- Dybdeintervju

Naturlig miljø
Kunstig miljø

En kvalitativ metode gir en mer inngående forståelse for målgruppens behov eller krav.
Ulempen er at metoden i liten grunn lar seg gjennomføre overfor mange mennesker. Kvalitative metoder er undersøkelser hvor vi henter inn store mengder med data.

Eksperiment
Vi eksperimenterer ved å teste ut tre forskjellige
flaskedesign for vårt drikkevann. Vi selger de forskjellige variantene i utvalgte butikker for å se hvilken design som får flest mennesker til å kjøpe produktet!
Forutsetter lik pris, innhold og produktnavn.

Eksperimenter kan naturligvis skje i laboratorier
og i datamaskiner, men også i butikker, kontorområder og tilsvarende. Eksperimenter er mer vanlig enn folk flest tror. Det er bare det at vi ikke «ser» alle eksperimentene som produsentene gjennomfører.

Observasjon
Observasjon kan gjøres i:
Naturlig miljø
Kunstig miljø

Vi deler også observasjonen opp etter om den er:
Åpen (kjent)‏
Skjult (ikke kjent)‏

En stor fordel med observasjon er at undersøkelsen
kan gjennomføres uten at den vi undersøker nødvendigvis er klar over det! (Skjult undersøkelse)‏

Observasjon i naturlig miljø vil si at vi observerer i butikken,
på kontoret eller med andre ord der hendelsen faktisk skjer i dagliglivet. Kunstig miljø er når vi bygger om et lokale for å ligne en butikk o.l. Og lar folk late som de gjør som de pleier når de er i en butikk etc.

Forskningsrapporter viser oss at det ofte er stor forskjell
på hva folk faktisk gjør, og hva de sier de gjør. Dette innebærer at observasjon er en viktig undersøkelsesmetode.

Dybdeintervju
Kvalitative intervjuer er det vi
kaller dybdeintervjuer.

Et dybdeintervju kan sammenlignes
med en personlig samtale

Dybdeintervjuer kan vare i flere timer
Dybdeintervjuer kan gjøres med grupper av mennesker
God metode når vi vil forstå detaljer og få inngående kunnskap om målgruppen
Kvantitative undersøkelser
Dette er den mest vanlige metoden

Undersøkelsen er nesten alltid intervju (kalles også for «surveys»)

Intervju her forstås som innsamling av data fra en stor mengde mennesker

Fordelen med metoden er at vi kan skaffe mye data fort!

Ulempen med metoden er at vi ikke alltid kan stole på dataene vi har innhentet (sier folk egentlig sannheten?
En god kvantitativ undersøkelse avhenger i stor grad av intervjueren også!
Du kan unngå dette ved å velge multimedia-undersøkelse.
Men da kan du kun intervjue folk som har datamaskin med f.eks. Internett. Kan du tenke deg noen målgrupper som blir utelatt i slike tilfeller?
Full transcript