Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fritech Personeelsdiensten

No description
by

lars spruijt

on 29 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fritech Personeelsdiensten

wie zijn wij? Welkom
Bent u op zoek naar de juiste persoon voor uw vacature? Of wilt u gebruik maken van onze dienstverlening op het gebied van payrolling? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Ons enthousiaste en deskundige team staat klaar om u te ondersteunen in het vinden van passende werknemers en het uitvoeren van uw payrolling.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door onze persoonlijke aanpak. Wij werven en selecteren niet alleen gemotiveerd personeel, maar verdiepen ons in uw bedrijf, zodat de juiste persoon op de juiste plek terecht komt. Ons uitgangspunt is dat uw flexibele kracht functioneert als een vaste kracht! Fritech Personeelsdiensten is een algemeen uitzendbureau, maar met name gespecialiseerd in de Bouw, Techniek, Horeca, Transport, Zorg en Zakelijke Dienstverlening. Wij zijn werkzaam vanuit onze vestigingen in Buitenpost en Heerenveen. Fritech Personeelsdiensten is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), Nen 4400-1 gecertificeerd, VCU gecertificeerd, geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) en erkend leerbedrijf voor Fundeon (Bouw) en Kenteq (Techniek). - Uitzenden

- Payrolling

- werving en selectie

- salaris administratie

- opleiden

- ZZP-diensten

- Urenregistratiesysteem •Meer flexibiliteit, inzetbaar voor korte periode, flexibele schil
•Langere proeftijd
•Geen risico bij ziekte
•Geen leegloop binnen uw bedrijf
•Geen administratieve lasten door loonbetaling,afdrachten premies en belastingen etc.
•U kunt gemakkelijk pieken opvangen
•Eén vast aanspreekpunt voor uw flexibele personeel
•Gemak, wij nemen u veel werk en zorgen op personeelsvlak uit handen
•Betere toegang tot de arbeidsmarkt
•En bovenal financiële voordelen, alleen productieve uren hoeven betaald te worden, de mogelijkheid de gemiddelde leeftijd constant te houden, geen salarisadministratie etc. Uit recent onderzoek is zelfs gebleken dat een uitzendkracht gedurende de eerste 10 maanden voordeliger is dan een arbeidskracht voor bepaalde of onbepaalde tijd. Voor uitzending betaalt u een van tevoren vastgesteld tarief per daadwerkelijk door de uitzendkracht gewerkt uur. Het tarief is gebaseerd op het bruto salaris van de uitzendkracht plus reserveringen, loonheffingen, premies en onze marge.

Het uitzendtarief is inclusief opbouw vakantiedagen, vakantiegeld, reserveringen feestdagen/kort verzuim/bijzonder verlof, ziekterisico, arbo, loonheffingen en werkgeverspremies. U betaalt het uurtarief dus alleen over de daadwerkelijk gewerkte uren van de uitzendkracht. Waarom payrolling Wat denkt u van een leven zonder de administratieve rompslomp en arbeidsrechtelijke risico’s (ziekte, ontslag) die personeel met zich mee brengt? U heeft natuurlijk ook liever de lusten dan de lasten? Door middel van onze dienstverlening op het gebied van payrolling kunt u deze ideale situatie bereiken. Voordelen •geen tijdrovende administratieve rompslomp meer
•geen risico op loondoorbetaling bij ziekte of ontslag
•vrijwel altijd goedkoper dan boekhouder of accountant
•persoonlijke afdeling personeelszaken op afstand
•geen kostbare tijd meer kwijt aan personeelsadministratie
•alleen per gewerkt uur betalen
•deskundige helpdesk
•mogelijkheid tot flexibeler contracten met uw personeel Wat is Payrolling? Fritech Personeelsdiensten verzorgt uw gehele personeels- en salarisadministratie. Hierbij valt te denken aan het opstellen van correcte arbeidsovereenkomsten, berekenen salarissen, uitbetaling salarissen, afdrachten aan bedrijfsverenigingen, belastingdienst en pensioenfondsen, arbo-dienstverlening, loondoorbetaling bij ziekte, ontslagprocedures, beheer en onderhoud personeelsdossiers en het doorvoeren van CAO- en wetswijzigingen. Bij payrolling plaatsen wij uw werknemers bij ons op de loonlijst om ze vervolgens exclusief bij u te laten werken. Voor uw werknemers verandert er helemaal niets: zij behouden de voorwaarden uit hun huidige arbeidscontract en wij blijven voor het vaststellen van salarisverhogingen, toeslagen en andere vergoedingen uitgaan van de CAO die op uw bedrijf van toepassing is. Voor nieuwe werknemers geldt ook dat wij qua beloning uit moeten gaan van de CAO die op uw bedrijf van toepassing is, alleen hebt u bij deze werknemers de mogelijkheid het contract tijdens de eerste 30 maanden op ieder moment op te zeggen. Dus, een flinke uitbreiding van uw personele flexibiliteit Fritech Personeelsdiensten heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Bij deze dienstverlening voeren wij de volledige werving & selectie voor u uit en leveren de voor u passende kandidaat. De uiteindelijk geselecteerde kandidaat gaat rechtstreeks een arbeidsverhouding met u aan. Wat doen wij bij werving & selectie? Waarom uitzendkrachten? •bedrijfsbezoek, kennismaking met opdrachtgever, bedrijf en bedijfscultuur
•actief zoeken binnen eigen database van werkzoekenden
•actief zoeken binnen het netwerk van Fritech Personeelsdiensten
•het plaatsen van een anonieme advertentie op onze website
•wervingsacties met behulp van diverse media
•eerste selectie op basis van "harde functie criteria"
•informeren afgewezen kandidaten
•uitvoeren 1e ronde sollicitatiegesprekken
•evaluatie sollicitatiegesprekken samen met opdrachtgever
•informeren afgewezen kandidaten 1e ronde
•arrangeren sollicitatiegesprekken met opdrachtgever
•evaluatie sollicitatiegesprekken met de opdrachtgever
•informeren afgewezen kandidaten 2e ronde
•begeleiding bij de onderhandeling ten aanzien van aanname
•evaluatie van de gehele werving & selectie procedure Bij werving & selectie bent u ons een vooraf overeengekomen eenmalige fee verschuldigd. Deze fee bent u alleen aan ons verschuldigd wanneer u een arbeidsverhouding met één van onze kandidaten aan gaat (no cure, no pay). Op dit moment doet u de salarisadministratie van uw personeel mogelijk zelf of laat u deze uitvoeren door uw boekhouder of accountant. Door onze over 20 jaar opgebouwde expertise op het gebied van salarisadministratie kan Fritech Personeelsdiensten (in samenwerking met Be Matched ZZP-diensten) uw administratie uitvoeren met een deskundigheid en voor een tarief dat zeker concurerend is ten opzichte van uw gebruikelijke boekhouder of accountant. •Salarisadministratie al vanaf € 7,00 per loonstrook
•U gaat in zee met een betrouwbare partij die haar sporen heeft verdient
•Koppeling salarisadministratie naar alle bestaande boekhoudsystemen
•Administratie is mogelijk in alle CAO's Salarisadministratie Light Salarisadministratie Full Basisdienstverlening - Het maandelijks verwerken en digitaal versturen van loonstroken naar de werknemers en de werkgever
- Het maandelijks verzorgen van de digitale aangifte loonheffingen
- Het opstellen en digitaal beschikbaar stellen van de jaaropgaven voor werknemers
- Het bijhouden van de cumulatieve gegevens per werknemer en het bedrijf als geheel
- Het opstellen en printen/digitaal versturen van de loonjournaalposten voor uw boekhoudsysteem
- Het berekenen van de afdrachten aan bedrijfstakeigen regelingen en het maandelijks verzorgen van de aangifte van deze regelingen De basisdienstverlening wordt gedekt door een vast maandbedrag van € 7,00 exclusief BTW per vaste medewerker en een vast maandbedrag van € 11,00 exclusief BTW voor tijdelijke medewerkers, vakantiekrachten en oproepkrachten. Aanvullende dienstverlening - Iedere mutatie m.b.t. de personeels- en salarisgegevens
- Ziek- en hersteldmeldingen
- Bijhouden verlofadministratie
- Verzorgen proforma berekeningen
- Aanleveren (cumulatieve) gegevens vanuit salarisadministratie
- Aan- en afmelding werknemers bij belastingdienst
- Aan- en afmelding van werknemers bij pensioenfonds
- Aan- en afmelding van werknemers bij andere bedrijfstakeigen regelingen
- Opstellen van arbeidsovereenkomsten
- Het beantwoorden van vragen van werknemers of werkgever (helpdeskfunctie)
- De aanleg en het beheer van het personeelsdossier van de werknemers
- Alle overige dienstverlening... Alle aanvullende dienstverlening naast de basisdienstverlening wordt tegen ons huidige uurtarief van € 60,00 exclusief BTW aan u in rekening gebracht. Hierbij is de kleinste rekeneenheid 0,25 uur. M.a.w. werkzaamheden die minder dan een uur in beslag nemen zullen ook dienovereenkomstig worden gefactureerd. Bij de dienstverlening Salarisadministratie Full worden alle werkzaamheden met betrekking tot de salarisadministratie en meer verricht tegen een vast tarief per werknemer per maand. Naast dit vaste bedrag per maand per werknemer worden geen extra kosten bij u in rekening gebracht. In ieder geval de volgende werkzaamheden behoren tot deze vorm van dienstverlening - Het maandelijks verwerken en digitaal versturen van loonstroken naar de werknemers en de werkgever
- Het maandelijks verzorgen van de digitale aangifte loonheffingen
- Het opstellen en digitaal beschikbaar stellen van de jaaropgaven van en voor werknemers
- Het bijhouden van de cumulatieve gegevens per werknemer en het bedrijf als geheel
- Het opstellen en printen/digitaal versturen van de loonjournaalposten t.b.v. uw accountant of boekhouder
- Het berekenen van de afdrachten aan bedrijfstakeigen regelingen en het maandelijks verzorgen van de aangifte van deze regelingen
- Iedere mutatie m.b.t. de personeels- en salarisgegevens.
- Ziek- en hersteldmeldingen
- Bijhouden verlofadministratie
- Verzorgen proforma berekeningen
- Aanleveren (cumulatieve) gegevens vanuit salarisadministratie
- Aan- en afmelding werknemers bij belastingdienst
- Aan- en afmelding van werknemers bij pensioenfonds
- Aan- en afmelding van werknemers bij andere bedrijfstakeigen regelingen
- Opstellen van arbeidsovereenkomsten
- Het beantwoorden van vragen van werknemers of werkgever (helpdeskfunctie)
- De aanleg en het beheer van het personeelsdossier van de werknemers Alle dienstverlening wordt gedekt door een vast maandbedrag van € 25,00 exclusief BTW per vaste medewerker en een vast maandbedrag van € 35,00 exclusief BTW voor tijdelijke medewerkers, vakantiekrachten en oproepkrachten. Ondanks de huidige crisis verwachten de werkgevers- en werknemersorganisaties binnen nu een aantal jaren grote tekorten aan gekwalificeerde werknemers voor de Bouw & Infra. Het opleiden van uw huidige werknemers en eventuele nieuwe werknemers is daarom voor zowel uw bedrijf als voor Fritech van groot belang. U kunt zowel uw huidige werknemers zonder vakopleiding als nieuwe werknemers via Fritech opleiden tot de gewenste vaklieden voor de Bouw & Infra. Het gaat hierbij om opleidingen binnen de zogenoemde beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij BBL gaan de leerlingen 4 dagen per week bij u aan het werk en 1 dag per week naar school voor de nodige theoretische onderbouwing. Het is overigens ook mogelijk dat de leerlingen 5 dagen per week bij aan het werk gaan en 2 avonden per week naar school. Voor leerlingen zonder enige ervaring zal de opleidingsduur meestal 2 jaar bedragen. Afhankelijk van de ervaring die al eerder is opgedaan kan de opleidingsduur minder dan 2 jaar bedragen. Waarom opleiden via Fritech Personeelsdiensten? Flexibiliteit: u gaat met ons een flexibele inleenovereenkomst aan. Er dient een duidelijke intentie voor een 2-jarig contract te zijn, maar er kan en mag tussentijds opgezegd worden. Wij zoeken vervolgens een nieuwe passende werkplek voor de leerling. Gemotiveerde leerlingen: door onze uitgebreide werving & selectie bieden wij u gemotiveerde leerlingen en leerlingen waarvan getoetst is of zij het niveau aan kunnen Financiele voordelen: Fritech betaalt de volledige opleidingskosten van de leerling, leent de leerling aan u uit voor een gereduceerd uurtarief en u loopt geen financieel risico bij ziekte en disfunctioneren Fritech heeft al meer dan 20 jaar ervaring met de sectoren Bouw & Infra. Een daarvoor opgeleide medewerker van Fritech wordt aangewezen als mentor voor u en de leerling. De mentor begeleidt en ondersteunt het gehele opleidingstraject. Vakkracht: na het volbrengen van het opleidingstraject beschikt u over een volledig opgeleide vakkracht die bekend is met de mores van uw bedrijf. Het is overigens ook mogelijk om reeds bij uw werkzame werknemers zonder specifieke opleiding via ons op te leiden. Als er uitzendkrachten van ons bij u aan het werk zijn of wij regelen de payrolling voor (een gedeelte van) uw personeel, dan kunt u gebruik maken van ons digitaal urenregistratiesysteem. U heeft daarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord van ons ontvangen. Binnen dit systeem dient u de gewerkte uren wekelijks in te voeren en goed te keuren. Vervolgens kunt u het verloop en de historie hiervan ten allen tijde raadplegen. Inmiddels telt Nederland reeds meer dan 700.000 ZZP-ers. Mogelijk maakt u al gebruik van dit kwalitatief goede en flexibele arbeidspotentieel of speelt u met de gedachte om ZZP-ers in te gaan zetten voor uw werkzaamheden. In beide gevallen is Fritech Personeelsdiensten samen met Be Matched ZZP-diensten dé juiste partner voor uw bedrijf. Het vinden van een goed gekwalificeerde en betrouwbare ZZP-er is niet altijd een gemakkelijke klus. Daarnaast creëert het woud van regels rondom de ZZP-er of soms juist het ontbreken ervan een veelvoud van risico’s op belastingtechnisch gebied. Door middel van onze ZZP-dienstverlening nemen wij u deze zorgen uit handen. Hiervoor bieden wij u de volgende vormen van dienstverlening: Zin in een vakantiegevoel en tegelijkertijd geld verdienen? Heb jij behoefte aan een avontuurlijke, afwisselende en veelzijdige (tijdelijke) baan? Dan is waddenjobs.nl voor jou hét antwoord! Waddenjobs.nl is het portaal voor werk op de Nederlandse Waddeneilanden. Wij hebben een jarenlange ervaring opgebouwd in de bemiddeling van personeel naar vacatures bij bedrijven en de uitvoering van de payrolling of salarisadministratie voor uw personeelsleden. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Wanneer je via ons aan de slag gaat, betekent dat over het algemeen dat je werkzaam bent onder een uitzendovereenkomst volgens de NBBU CAO. In deze CAO staat onder andere vermeld dat wij voor de bepaling van de meeste van je arbeidsvoorwaarden uit moeten gaan van de CAO die bij de opdrachtgever gehanteerd wordt. Dus, ga je aan de slag in de Horeca dan gaan we uit van de afspraken in de CAO Horeca; ga je aan de slag in de Detailhandel dan hanteren we deze CAO etc. Daarnaast kun je er vanuit gaan dat kost & inwoning ook geregeld zijn. Wanneer wij een vacature binnen krijgen, maken we een selectie uit de beschikbare kandidaten die ingeschreven staan bij Waddenjobs.nl. In aanvulling hierop presenteren wij al onze vacatures op waddenjobs.nl. Dit om iedereen de mogelijkheid te bieden op deze vacatures te solliciteren. Onze actuele vacatures kun je vinden door op “vacatures” in het menu van onze website te klikken Als je wilt reageren op een vacature kun je dat doen door middel van de knop “solliciteer” in iedere vacature. Sta je nog niet bij ons ingeschreven? Dan wordt je automatisch verzocht je bij ons in te schrijven. Sta je al wel bij ons ingeschreven? Dan hebben wij genoeg aan een aantal persoonsspecifieke gegevens om je sollicitatie in de procedure op te nemen. Je ontvangt naar aanleiding van je sollicitatie een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek of een afwijzing voor de betreffende vacature. Het actief zoeken binnen de eigen database van werkzoekenden
Het actief zoeken binnen het netwerk van Waddenjobs.nl
Het plaatsen van een anonieme advertentie op onze website
Het uitvoeren van zoekacties met behulp van diverse media
Het voeren van intakegesprekken met alle kandidaten die zich bij Waddenjobs.nl inschrijven
Het maken van een eerste selectie uit de sollicitaties
Het informeren van de afgewezen kandidaten
Het voordragen van geschikte kandidaten bij u
Het arrangeren van sollicitatiegesprek(ken) met u
De evaluatie van de sollicitatiegesprekken met u
De afgewezen kandidaten informeren
Het opmaken van de uitzendovereenkomst
Het opmaken van de inleenovereenkomst
De uitvoering van de salarisadministratie Onze dienstverlening bij uitzending bestaat uit de volgende activiteiten: WERKNEMER WERKGEVER U kunt uw vacatures online bij ons aanmelden. Door op de knop “ik wil een vacature aanmelden” op de website te klikken wordt u automatisch doorgeleid naar het aanmeldingsformulier. Wanneer u dit formulier volledig hebt ingevuld en aan ons hebt verzonden, zullen wij binnen 24 uur contact met u opnemen om de gewenste dienstverlening met u af te stemmen. U kunt uw vacature uiteraard ook telefonisch aan ons doorgeven. Na het melden van uw vacature ontvangt u van ons een zogenaamde “opdracht tot dienstverlening”. Hierin staat vermeld welke dienstverlening wij onder welke voorwaarden en tegen welk tarief met u overeen zijn gekomen. Pas wanneer u deze “opdracht tot dienstverlening” getekend aan ons retour hebt verzonden, starten wij met de werving- & selectieprocedure. Voor uw duidelijkheid: u bent pas een vergoeding aan ons verschuldigd op het moment dat u ook daadwerkelijk iemand via ons hebt aangenomen. Uitzenden kost u bij Waddenjobs.nl slechts € 3,50 per daadwerkelijk gewerkt uur. Het uiteindelijke uurtarief bestaat uit de bruto loonsom per uur van de kandidaat plus € 3,50 exclusief BTW. Het uitzendtarief is inclusief opbouw vakantiedagen, vakantiegeld, reserveringen feestdagen/kort verzuim/ bijzonder verlof, ziekterisico, arbo, loonheffingen en werkgeverspremies. U betaalt het uurtarief alleen over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw kandidaat. Wilt u gemotiveerd en bekwaam personeel tegen een scherpe prijs en zonder de administratieve lasten? Dan is Waddenjobs.nl voor u de enige keuze. Voordelen Waddenjobs.nl Kwaliteit achter Waddenjobs.nl staat een betrouwbare professionele organisatie die haar verdiensten op het gebied van werving & selectie en uitzending over de afgelopen jaren heeft bewezen. Flexibiliteit al onze medewerkers gaan bij u op uitzendbasis aan de slag. Dit betekent voor u een hoge mate van flexibiliteit qua duur van de werkzaamheden en/of het aantal te werken uren. De uitzendovereenkomst eindigt automatisch bij ziekte, einde van de werkzaamheden en eventueel slecht functioneren. U kunt de medewerker alleen laten werken voor het aantal uren dat daadwerkelijk nodig is. U betaalt namelijk per gewerkt uur. Tijdsbesparing u bent weinig tot geen tijd kwijt aan het uitzetten van uw vacatures, het selecteren van kandidaten, het afwijzen van kandidaten, het afsluiten van personeelsverzekeringen, de salarisadministratie en dergelijke. Dit levert u een aanzienlijke tijds- en dus ook kostenbesparing op. Geen wervingskosten: u bent geen extra kosten kwijt aan het uitzetten van uw vacature(s) in dagbladen, weekbladen of op jobsites. Waddenjobs.nl zorgt er namelijk voor dat uw vacature via meerdere kanalen wordt uitgezet Financieel voordeel Waddenjobs.nl hanteert zeer aantrekkelijke tarieven. Recent onderzoek (Flexibiliteit, noodzaak voor concurrentiekracht) uitgevoerd door Meijer & Van der Ham Management Consultants heeft aangetoond dat een uitzendkracht tijdens de eerst 10 maanden aanzienlijk goedkoper is dan een eigen medewerker met een contract voor onbepaalde of bepaalde tijd.
Full transcript