Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sınıf Yönetimi

açıklama yok
by

yılmaz toksoy

on 26 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sınıf Yönetimi

• Sınıftaki öğrenci sayısı
• Sınıfın ışığı, aydınlığı
• Sınıfın ısı düzeni
• Oturma düzeni
• Sınıf ölçülerinin normal olması

Sınıf Ortamından
Kaynaklanan

İstenmeyen Davranışların
Ortaya Çıkmasına Sebep
Olan Kaynaklar
•Çocuğun davranışlarına uygun tepki vermiyorsa.
•Doğru davranışı ödüllendirmiyorsa.
•İstedikleri ya da beklentileri öğrencinin yeteneklerine uygun değilse.
•Öğrencilerinin bireyselliklerine yeteri kadar hoşgörülü davranmıyorsa.
•Öğretmen öğrencilerine istenilen davranışlar için model olamıyorsa.
•Sınıftaki uygun olmayan davranışları genellikle ceza ile kontrol ediyorsa

Öğretmenden Kaynaklanan Sebepler
İstenmeyen Davranışların Ortaya Çıkmasını Engelleme
Sınıfa Hakimiyet
Akademik ve psikolojik olarak kendine güven
Olumlu algı
Problem davranışların ortaya çıkmamasını sağlar
Sınıfı etkin bir şekilde izleme ve bunu öğrencilere hissettirme
- Sınıfta bulunduğu yeri iyi belirleme
- Öğrencilerle göz kontağı kurma
Konulan kuralları etkin bir şekilde uygulama
Öğrencilerle İletişim
Olumlu İletişim
İstenmeyen Davranış
Bütün öğrencilere eşit davranma
Sıcak bir sınıf atmosferi yaratma
İstenilir davranışları vurgulayan olumlu dil kullanma
İstenilen davranışı belirleme ve ödüllendirme
İstenmeyen Davranışların Nitelikleri
Tesadüfi meydana gelenler
Sıklıkla yapılanlar
İstenmeyen Davranışları Giderme
Yolları
Görmezlikten gelme
Sözel olmayan uyarma yolları
Sözel olarak uyarma
Sınıf dışında görüşmek
Disiplin kurallarını uygulamak
SINIFTA İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR
Öğrenciler sınıf içerisinde çeşitli davranışlara sahiptirler.
Kimi davranışlar farklı biçimlerde algılanabilir.
Davranış; kişilere, zamana ve yapılış şekline bağlıdır.
Akademik Açıdan Problemler
Sosyal Açıdan Problemler
Derse ilgisiz kalma
Çeldiricilerle ilgilenme
Uyuma pozisyonu alma
Hayal kurma, dışarıyı izleme
Karalamalar yapma
Öğrenci Pasifliği
Örtük olarak derse katılma
Öğretmenle iletişimde etkisiz kalma
Özgüven ve yeterlik algısı zayıflama
İçe kapanma durumları
Verilen Görevleri Yapmama
Ödev yapmama ve mazeret üretme
Bilgi hırsızlığı ile öğretmen aldatma
Sorumluluk duygusunda zayıflama
Ciddi başarısızlık problemleri
Öğretmenle Çatışmaya Girme
Ergenlik döneminde sık karşılaşılır.
Öğretmeni zor duruma düşürme düşüncesi
Sözlü sataşmalar ve fiziksel güç kullanımı
Sınıf içinde popüler olma çabası
Öğrenciler arası olumsuz iletişim
Ders sırasında yüksek sesle konuşma
Öğrenciler arası çatışmalar
Uygun olmayan hitap şekilleri
Üslubun uygun olmayışı
Derse Geç Gelme
Öğretmenden sonra derse gelinmesi
Geç kalma sıklığıyla oluşan disiplin bozukluğu
Bir meydan okuma şekli
Kendi üstünlüğünü kabul ettirme düşüncesi
Fiziksel Donanıma ve Ortama
Zarar Verme

En ciddi tehlike yaratan davranıştır.
Sınıfa, sıralara vb. verilen zararlar
Okul malzemelerine verilen zararlar
Arkadaşların malzemelerine verilen zararlar

Problem öğrencileri ve problemin kaynaklarını belirleme
İletişim kurmaktan kaçınma,
İletişim kurduklarında ise yüzlerinde hoşnut olmayan bir ifade bulunur.
Öğrencilerin söylediklerini dikkate almama,
Olumsuz dönüt ve değerlendirme,
Daha az söz hakkı, daha az düşünme zamanı verme,
İlgisiz davranma v.s.
Düşük beklenti geliştirilen öğrencilere gösterilen bazı davranışlar
Öğretmenin sınıfa girdiğinde güler yüzlü bir şekilde sınıfı selamlaması
Sınıfta olumlu bir dil kullanması
Öğrencilere adıyla hitab etmesi
Bireysel farklılıklara göre hareket etmesi
Dikkatin zayıfladığı zamanlarda eğlenceli faaliyetlere geçmesi
Derse erken gelmesi, sınıftan öğrencilerden sonra çıkması v.s
Olumsuz Olumlu
Sakız çiğnemeyin
Bağırmayın
Sıralara yazmayın
Sakızı dışarıda çiğneyin
Alçak sesle konuşun
Defterinize yazın
Hangi davranışlar pekiştirilmeli
Hangi tür ödüller verilmeli
Ödülün miktarı ve sıklığı ne olmalıdır
Kaynaklar
Sınıf öğretmenlerinin yüksek ve düşük beklenti... Yrd. Doç. Dr. Bülent Öztürk Gazi Ü. Eğitim F.
Sınıf yönetimi Prof. Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Ü. Eğitim Bilimleri F.
Öğrencilerle iletişim Yrd. Doç. Dr. Niyazi Özer İnönü Ü.
Sınıf içi olumsuz davranışlara yönelik... Yrd. Doç. Dr. Refik Balay Harran Ü. Eğitim F.
Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışlarını önlemeye... Yrd. Doç.Dr. Aynur Pala KTMÜ Fen Edebiyat F.
Öğretmenine aşırı biçimde bağımlıysa
İçine kapalı ve az konuşan birisi ise
Öğrencinin duygusal problemleri
Öğrencinin başarısızlık duygusu ve korkusu
Öğrencinin zeka düzeyinin yüksek ya da düşük olması
Öğrenciden Kaynaklanan
Sebepler


No Davranışlar Gözlendi Gözlenmedi

1 Cep telefonuyla meşgul olma 42.7 57.3

3 Karşıdakinin sözünü yarıda kesme 99.7 0.3
4 Derse geç gelme 98.1 1.9
5 Yerinden erken kalkma/Dersten erken ayrılma 86.6 13.4
6 Derste yiyecek ve içecek şeyler tüketme 91.6 8.4
7 Uygunsuz soru sorma ve hareketler sergileme 94.1 5.9
8 Kişisel temizlik (Temizlik kurallarına uymama) 94.7 5.3
9 Dersle ilgili olmayan materyaller bulundurma 84.4 15.6
10 Derste gazete veya magazinler okuma 54.2 45.8
11 Derste uyuma 76.0 24.0
12 Sıra dışı konuşma 90.0 10.0
13 İzinsiz ayağa kalkma/sınıfta dolaşma 96.9 3.1
14 Sırayı gıcırdatma 95.0 5.0
15 Sırada yayılarak oturma 96.3 3.7
16 Pencereden dışarıyı seyretme 95.0 5.0
17 Elinde anahtarlık ve benzeri şeylerle oynama 91.0 9.0
2 İzinsiz konuşma/Fısıldaşma 99.4 0.6
Öğretmen Görüşlerine Göre Sınıf İçi olumsuz Davranışların Gözlenme Düzeyi
Olumsuz algı
Sınıfın bütünüyle ilgilenme
Sınıfta olan tüm olayların farkında olma
Gerekli müdahaleleri zamanında yapma
Motivasyon ve derse katılım artar
Öğrenme daha kolay gerçekleşir
Amaçlar daha kolay gerçekleştirilir
Öğrencilerle aramızda ki bağ güçlenir
Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Giderilmesi
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz...
Zararın derecesi
Full transcript