Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Orta Asya’nın Coğrafi Özellikleri

No description
by

öykü öykü

on 11 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Orta Asya’nın Coğrafi Özellikleri

Orta Asya’nın Cografi Özellikleri
Altay dağlarının kuzeydoğusunda yer alan bölge Moğolistan'dır.
Altay dağlarıyla Tanrı dağları arasında Çungarya bölgesi bulunmaktadır. Çungarya, tarih yönünden önemli bir bölgedir. Çünkü, Türk göçleri tarih boyunca buradan batıya yönelmiş, Ön Asya ve Avrupa'ya yayılmıştır.
Tanrı dağlarının güneyinde Tarım havzası bulunur. Tarım havzası, yüksek ve geniş bir bölgedir. Havzayı kuşatan yüksek dağlar, bol yağış alır. Bu dağlardan doğan akarsular, dağ eteklerine bereketli toprakları taşırlar.
Türkleri Ilk Ana Yurdu
Türklerin ana yurdu Orta Asya (Türkistan) dır. Orta Asya; Asya Kıta sının ortasında yer alan, doğudan Kingan Dağları, kuzeyden Sibirya, batıdan Hazar Denizi, güneyden Hindikuş ve Karanlık dağları ile çevrili olan bölgedir. Türklerin ilk anayurdunun Ural-Altay Dağları ve Hazar Denizi arasında kalan bölge olduğu kabul edilir.
Orta Asya'nın dört yanı yüksek dağlarla çevrilidir. Bu nedenle, denizlerden esen nemli rüzgârları alamaz. Bunun sonucu olarak, iklim son derece kuraktır. Kışlar çok soğuk, yazlar yakıcı derecede sıcak geçer. Orta Asya'dan doğan hiçbir akar su denizlere ulaşamaz. Orta Asya, çöller ve bozkırlarla kaplıdır.
Orta Asya, Altay ve Sayan dağları ile Tanrı (Tiyenşan) dağları arasında uzanan çeşitli bölgelere ayrılır.
Havzanın doğusunda, rüzgârların savurduğu kumlar, geniş alanlar kaplamaktadır. Burası, dünyanın kurak çöllerinden biri olan "Taklamakan çölü"dür. Tarım havzası ve çevresine "Doğu Türkeli" denir.
Dağlardan uzaklaşıldıkça, toprağın tuzluluk oranı artar.
Hazar denizi kıyılarından Tanrı dağlarına ve Pamir platosuna kadar uzanan bölge ise "Batı Türkeli’dir . Bu bölgedeki Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında Kızılkum; Ceyhun nehrinin güneyinde ve batısında ise Karakum çölü bulunur.
Tanrı Dagları
Altay Dagları
Türklerin Tarih Boyunca Göç Ettikleri Bölgeler
Türkler, MÖ 2.000 li yıllardan başlayarak MS XI. yüzyıla kadar Asya, Avrupa ve Afrika kıta sının çeşitli bölgelerine göç etmişlerdir.
Orta Asya'nın Türk Göçleri
Türkler, tarih boyunca farklı sebeplerle ana yurtlarından değişik bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Türklerin ana yurttan ilk göçlerinin, MÖ XVI. yüzyılda başladığı, MÖ XII. yüzyıl ve MS IV-IX. yüzyıllar arasında yoğunlaştığı bilinmektedir.Türkler bağımsızlıkları tehlikeye girdiğinde,bir başka topluluğun egemenliği altına girmektense özgür yaşayabilecekleri yerlere göç etmişlerdir. Bunun sonucunda Türkler zamanla Asya'nın yanında Avrupa ve Afrika kıtalarına da yayılmışlardır. Geçmişte ve günümüzde farklı coğrafi bölgelerdeki Türk topluluklarının varlığı bu tarihî gerçekliğe dayanır.


Sayan Dagları
Full transcript