Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den politiske og statslige magt

Folkeuniversitetet
by

Christoph Ellersgaard

on 4 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den politiske og statslige magt

Den politiske og statslige elite
- Den formelle magt
Anton Grau Larsen & Christoph Houman Ellersgaard
Foreningen for Elite- og Magtstudier - magtelite.dk
Embedsmændene
Hofsamfundet
Politikerne
Magtens Ansigter
The Danish field of Power Anno 1999
Formel Magt
Hvorfor ikke
se på beslutninger?
Insider og outsider
Top 10 Politikere
Hvilke politikere?
1. Formel magt (Weber, Dahl)
A får B til at gøre noget B ellers ikke ville have gjort
2. Dagsordensættende magt (Bachrach & Baratz)
Sørge for B's agenda aldrig tages op
3. Manipulerende magt (Lukes)
A ændrer B's behov, så de ligner A's
4. Strukturel Magt (Giddens)
A er i en position, hvor magt kan udøves fra, B er ikke
5. Identitetskabende Magt (Foucault)
Både A og B disciplineres af institutioner
Men hvem
beslutter beslutningerne?
Hvordan kan man se magtelitens indflydelse?
Bør vi ikke hellere se nærmere på dem, der har den formelle magt og på de konkrete beslutningsprocesser (jf. Robert Dahl)
Eliter identificeret ved beslutningstagen
Man følger vigtige beslutninger og ser hvem der vinder i forhold til deres erklærede mål inden beslutningensprocessen gik i gang
Flere grundlæggende antagelser
Vi kan se magt ved at A får B til at gøre andet end det B aktivt har arbejdet for
Vi kan få adgang til de vigtige beslutningsfora, altså at magt er knyttet til forhandlinger
Kender B sine interesser (2. og 3. ansigt)
Afskrækkelse
Kan A's magtposition være så stærk, at B godt ved, at man kun kan få lidt igennem allerede inden beslutningsprocessen begynder (4. ansigt)
Systemisk bias
Hvordan kan vi se, hvem der har interesse i at opretholde status quo (2. og 4. ansigt)
Politik og stat
Er den formelle magt så ligegyldig?
Nej, men både politikere og embedsmænd begrænses også af demokratiske og bureaukratiske spilleregler
Kan ikke lige så frit knytte bånd til andre eliter
Kan ikke hemmeligholde alle beslutningsprocesser
Politikere og embedsmænd forgår og skifter oftere senere til andre eliter
Projekter baseret på holdninger fremfor objektive interesser
Hvem er ikke med:
Populære eller folkelige politikere
Politikere uden ledelsesposter
Idealister
Hvem er med:
Ministre, borgmestre, regionsrådsformænd
DJØF'ere
Undgdomspolitikere
Tro tjeneste
Partiet vælger
Magtpartier vs. Folkepartier
En tredje politisk skillelinje
Magten er forbundet
En anden ufolkelig karakter
Nødvendighedens politik i konkurrencestaten
Forbrødring mellem embedsværk og interesseorganisationer
Top 10 Embedsmænd
Hvem er ikke med?
De 'bløde' ministerier
Miljø, Klima, Infrastruktur, Kultur, Kirke, Udviklingshjælp
De perifære styrelser
De udflyttede
Insider vs. Outsider
Vejen til Staten
Skoling i de rigtige ministerier
Fra Justitsministeriet til Finansministeriet som embedsmandskole
Udenrigsministeriet som en isoleret ø
DJØF'ere
Men bevægelse fra jura, over økonomi til statskundskab (selv i Finansministeriet)
Lange karrierer
I embedsværket
Men også en tendens mod McKinseyficering - man skal hele tiden vise sit værd et nyt sted
De rigtige familier og den rigtige karakter
Faglighed vs. nødvendighed
Fageksperterne bliver på et lavere niveau
Der afkræves løsninger, der er acceptable ikke bare blandt politikerne, men også i den øvrige magtelite
Forståelse af det politiske spil er i høj kurs
Men det er stadig ledere, der bliver en del af magteliten
Spindoktorer er langt udenfor
Den symbolske magt
Kongelige baller som mødested
Ordner er papir på symbolsk kapital eller ære
Hoffet samler adelen, de gamle industrifamilier og statens top
Velgørenhed som en måde at veksle penge til symbolsk magt
Symbolsk anerkendelse
Fælles ritualer skaber sammenhold i gruppen
Fælleskab om statens eller nationens interesse
Lever vi stadig i et statussamfund på toppen, som Nobert Elias beskriver solkongens hof?
Full transcript