Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Koopmans

Kick off Heijmerink Jelle Hollema
by

Jelle Hollema

on 28 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Koopmans

Kick-off CO uitstoot 2 Ontbossing Klimaatverandering Fundamenteel Design Commitment CO 2 MMITMENT Duurzame ontwikkelingen Commitment overheid ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.
De overheid heeft zich tot doel gesteld haar producten en de totstandkoming ervan zo duurzaam mogelijk maken.
Hoe meer een leverancier zich inspant om CO te reduceren hoe meer kans op gunning bij een aanbesteding.
2 •Vereist van A-leveranciers CO -emissie inventaris conform ISO 14064-1 of equivalent voor scope I en II
•Beschikt en rapporteert over kwantitatieve reductiedoelstellingen scope I, II en III
•Monitoren voortgang opgenomen in reguliere planning- en controlcyclus.
•Publiekelijk gecommiteerd aan CO -reductieprogramma van overheid of NGO
•Actieve deelname in opzetten en/of uitvoeren sector brede CO reductieprogramma i.s.m. overheid en/of NGO
CO -emissie inventaris conform ISO 14064-1 t.b.v. scope I, II en III
Kwantitatief geformuleerde doelstelling reductie CO scope I, II en III
Periodieke rapportage voortgang doelstellingen
Dialoog met overheden en NGO’s over CO -reductiestrategie
Initiatief tot ontwikkelen van projecten die sector faciliteren in CO -reductie
Energiemanagement systeem conform EN 16001
•Rapporteren Scope I en II conform ISO 14064-1
•Kwantitatief geformuleerde doelstelling reductie CO -Scope I en II
•Communicatie over doelstellingen (intern + extern)
•Actieve rol (sector)initiatieven rond climaatverandering
Inzicht in eigen energieverbruik
Ambitie energieverbruik te verminderen
Onderscheid tussen
reduceren energieverbruik
afname groene stroom
gebruik biobrandstoffen
Communicatie over bovenstaande punten
•Inzicht in belangrijkste energiestromen
•Onderzoekt reductie energieverbruik
•Ad-hoc communicatie over energiebeleid
•Weet welke initiatieven er spelen in de sector
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Jelle Hollema(PL)
Edwin van Putten (PM) KICK-OFF Nationale Prestatieladder Plan van aanpak en afspraken Nationale prestatieladder Maatschappelijke ontwikkelingen 5
4
3
2
1
0 Niveau 5
4
3
2
1 (Inzicht) A (Reductie) B (Transparantie) C (Deelname initiatieven) D Inzet Invalshoek Invalshoek A: Inzicht I Directe emissie binnen eigen bedrijfsgrenzen

II Indirecte emissies binnen eigen bedrijfsgrenzen

III Indirecte emissies eigen activiteiten Scope Nationale Prestatieladder Invalshoek B: Reductie Invalshoek C: Transparantie Invalshoek D: Deelname initiatieven Ketenanalyse

Bron analyse

Quick and long wins

Reductiestrategie

EN 16001 Primaire doelgroepen (grootste impact)
Medewerkers
Leveranciers
(Potentiële) klanten

Secundaire doelgroep (moeten geinformeerd worden)
Raad van commissarissen
Milieugroepering
Wet en regelgever (overheid)
Overlegorgaan

Intermediaire doelgroep (inzet voor communicatie)
Media
Bedrijfsmagazine
Website Deelname aan en/of initiatiefname tot Reductie van de CO uitstoot door de sector 2 Inleiding Activiteiten Data acquisitie
Ketenanalyse
Validatie
Conversie
Rapportage
Scope I Directe emissie
eigen bedrijfsgrenzen Indirecte emissie
eigen bedrijfsgrenzen Indirecte emissie
eigen activiteiten Scope 2 Scope 3 Brandstof
wagenpark
Airco en koeling Elektraverbruik
Zakenreizen priveauto
Zakenreizen vliegtuig Woon-werkverkeer
Afvalverwerking
Papiergebruik
Emissies bij klant
Zakenreizen OV
Uitbestede emissies
Overige
Certificering Niveau 3 en 4 Aanvraag Certificering 3
Datum certificering 3

Aanvraag Certificering 4
Datum Certificering 4

+/- 1 maand van te voren
+/- 5 dagen 10 Juli
23 Aug Improvement Portal CSR Tool - einde - Prorail gunningsvoordeel Voor de verzoening tussen het ‘hier en nu’ met het ‘elders en later’ zijn bindende afspraken – inclusief spelregels – en coordinatie nodig. Hierin ligt bij uitstek een taak voor de overheid, omdat zij over de mogelijkheden beschikt om instituties te creeren die er zorg voor dragen dat burgers en bedrijven in hun handelen rekening houden met de gevolgen die verder reiken dan het ‘hier en nu’.
Monitor duurzaam Nederland 2009 Commitment overheid 2 2 2 2 2 2 2 2 15 Augustus
27 September
Full transcript