Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sabine Groepsdynamica, orde & klassenmanagement (1)

Bijenkomst 1 Groepsdynamica
by

Sabine Krah

on 2 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sabine Groepsdynamica, orde & klassenmanagement (1)

Een groep krijg je niet,
die maak je!
2. Klassenmanagement
3. Communiceren
4. Leiderschap & gespreksvoering
2ec
Collegejaar 2014-2015 Blok 1
LERGOK01X
Een prettige groep
1. Groepsdynamica
5. Diversiteit
groepsdynamica, orde & klassenmanagement
6. Pesten & conflicten
7. Teamontwikkeling
Afronding
Doel
De student heeft inzicht in de thema’s die in deze cursus aan de orde komen.
De student kan de relaties tussen de thema’s die in deze cursus aan de orde komen weergeven.
De student kan de kenmerken van een prettige groep benoemen.
De student is zich bewust van eigen gedrag en het effect daarvan op anderen.
De student kan een aantal stromingen binnen de groepsdynamica noemen.
http://www.leraar24.nl/video/2838

gezamenlijk werken lukt niet
individuele taken worden goed uitgevoerd
'loszandklas'
hebben er geen zin in
te gezellig, bezig met elkaar
leren is niet belangrijk of zelfs belachelijk
goed samenwerken
goede taakuitvoering

hoe doe je dat?
denken-delen-uitwisselen
Geef positief ingestelde leerlingen het voortouw
Benoem gangbare positieve normen
Wees model voor positieve omgang
Reageer op verstorend gedrag
Bied ondersteuning door groepsregels
Wees je bewust van
je eigen gedrag!
Stromingen

- interactietheorie
(interactie - groei van genegenheid - meer interactie)

- sociometrisch benadering
(met sociogram zicht op de groepsstructuur)

- systeemgerichte benadering/veldtheorie
(groep=psychologisch veld, door regels ontstaat er evenwicht)

- sociaal psychologische benadering
(de groep wil consensus ->
afwijken van de groep = sociale druk)

- psychoanalytisch benadering
(groepsprocessen op twee niveaus
manifest niveau= zichtbaar gedrag
latent niveau= onder de oppervlakte)

- Humanistiche benadering
(Persoonlijke groei)
Vorm
Inhoud
college over de 7 thema's
huiswerkopdracht
aanwezigheidsplicht: je mag 1 les missen
tentamen
literatuur 3 boeken:
Geerts, W., & Kralingen, R. (2012). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho.
Slooter, M. (2010). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS.
Teitler, P. (2010). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Coutinho.
4 artikelen -> bijlagen
Vandaag
extra literatuur / bewaren links:
http://www.nji.nl/Groepsregels-en-kinderparticipatie

Doel
De student onderkent dat een goede les voorbereiding van invloed is op de sfeer in de groep.
De student is in staat een les met daarin de vijf rollen van een docent ontwerpen.
De student kan een complete (volledige) instructie demonstreren.
De student benoemt wat er nodig is om een veilig klimaat te creëren.
De student is zich bewust van de vijf didactische vaardigheden die zorgen voor een gedegen klassenmanagement.
De student is instaat de vijf didactische vaardigheden voor goed klassenmanagement te hanteren binnen de vijf rollen van de docent.

Inhoud
http://www.leraar24.nl/video/3522
kennismaken
een prettige groep
stromingen binnen groepsdynamica
afsluiting
KENNISMAKEN
Vandaag
pedagoog
complete instructie
vijf rollen
vijf didactische vaardig-heden
opdracht
afsluiting
Stromingen binnen groepsdynamica
Complete instructie
Vijf rollen
Vijf didactische vaardigheden
https://leraar24.nl/video/2356/volledige-instructie-vo
Volledige instructie
wat ga je doen?
hoe ga je het doen?
hoelang krijg je ervoor?
welke hulp mag je gebruiken?
wat ga je doen als je klaar bent?
wat doen we met de opbrengst?
OPDRACHT
gastheer
presentator
didacticus
pedagoog
afsluiter
Afsluiting
Jacob Kounin
jaren '70
continu signaal
alertheid
overlappen
de klas erbij houden
leerling-verantwoordelijkheid
Afsluiting
OPDRACHT
Pedagoog
Maak een mindmap rond de begrippen
pedagoog
orde

Verrassend spel om kennis te maken met een nieuwe klas. Vraag de deelnemers om een voorwerp dat ze mee hebben op tafel te leggen. (Sleutelbos, de portemonnee, lunchbox, ...) De opdracht is: Geef een korte toelichting op de voorwerpen: Aan de hand van o.a. de volgende vragen. Waarvoor gebruik je die sleutel? Waaraan heb je vandaag geld uitgegeven? Welke waarde die sleutel, waarom zit die foto in je portemonnee, wat in je lunchbox vind je het lekkerst?
Opdracht:
Schrijf de instructie voor een opdracht uit! Dit doe je in tweetallen.
(Jullie bepaald zelf wat voor soort opdracht en waar over.) Maak daarbij gebruik van
volledige instructie
.
Je krijgt hier vijf minuten voor. Zorg dat je je instructie kunt demonstreren.
.
Opdracht: GROEPEN, bijlage 2
Boeken bestellen en lezen
Freud
Lewin
Sociale wetenschappers:
Wat is de definitie van 'norm'?
Stelsel van meestal ongeschreven gedragsregels.
Full transcript