Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social IT - præsentation

Social IT
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 3 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social IT - præsentation

MemoActive
Støtte til egen-mestring
Daybuilder
Social IT
Det pibler derude
Daybuilder
Pictello
Book Creator
Socialt Udviklingscenter SUS
www.canconnect.dk er den simple Skype
– apps i tusindvis
Digital dagstruktur gør brugeren mere selvhjulpen
- samskabelse mellem virksomheder, forskning og SUS
Bosteds Labs
Afdækning af arbejdet med social IT i Danmark
Redskab
Hvis jeg var politiker
– fem gode råd
Øjenstyring:
The Eye Tribe
Hjernebølger:
BrainControl
Præsentation
Teknologieksempler
Social IT
Tanke-styret
interface til omverden
Monarca
Min vej
Registrer, visualiser og reager: identificering af gode og dårlige adfærdsmønstre
Registrer
: Søvn (tid, kvalitet, antal gange vågnet), lure, humør og dagbog

Visualiser
: Grafer over adfærdsmønstre

Reager
: Brugere og behandlere har adgang til data

Yderligere funktionalitet
:
Dele data med andre (fx behandler)
Dagbog (kan deles med behandler)
Behandler kan tilslutte spørgeskema

Web-app
Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhedsinnovation & iværksættere. Under udvikling.
Monitorering, behandling og forudsigelse af bipolare episoder
Daglig indtastning af:
Antal timer sovet, alkoholindtagelse, spisevaner, humør, mm.

Automatisk registrering af:
Anvendelsesmønster på smartphone (antal minutter talt, antal SMS’er, mm.)

I fremtiden:
Analyse af stemmeleje
Analyse af bevægelsesmønstre (GPS, skridttæller)

En digital logbog:
Informerer brugeren om udviklingen i deres bipolare lidelse
Forudsiger fremtidige udsving i den bipolare lidelse
EU-forskningsprojekt m. deltagelse fra bl.a. IT-Universitetet i København
Udviklet i samarbejde ml. borgere med sindslidelser, it-virksomheden BridgeIT, og Forskningsenheden i Københavns Kommunes Socialforvaltning
Overblik over mønstre og handlemuligheder for mennesker med sindslidelse
Åben kriseplan (udfyldes af brugeren)

Måling af humør, omfanget af social kontakt mm.

Visualisering af data

Påmindelser (kalenderfunktion)

Forebygger tilbagefald og understøtter det gode hverdagsliv

Del af metodeudviklingsprojekt

Living IT Lab
Et levende teknologisk eksperimentarium for social IT
IT-frivillige
IT-hjælp, inspiration og viden til
mennesker med funktionsnedsættelser
Leveregler

beboernes ønsker og behov for frivillig hjælp til IT
gode aftaler med bostedets ledelse og personale
løbende forvetningsafsteming og vidensdeling
tilbud om samtaler og supervision
De IT-frivilliges arbejde er baseret på:
supplement til de professionelles arbejde
hjælp til IT-aktiviteter
inspiration til at bruge IT som redskab til kommunikation, læring og leg
En IT-frivilligs arbejde er:
aflastning eller erstatning af det faglige personale
personlig pleje- og omsorgsopgaver
En IT-frivilligs arbejde er ikke:
MYO:
Armbånd lader dig styre verden
Guide: Social IT i kommunen
Et værktøj til spredning og implementering af social IT
Vision
Udpeg ansvarlige
Lav konkrete mål
Udform handlingsplan
IT-Screening
Økonomi
Kompetencer
Teknologi
Behov og interesser hos borgerne
Organisering
Udpeg tovholder i kommunen
Organiser samarbejdet med tilbuddene
Organiser samarbejdet med øvrige it-leverandører, frivilligcenter mv.
Praksis
Inddrag borgerne
Søg ny viden om IT
Spred interesse
Følg op og juster
Dokumenter og evaluer resultater
IT-MÅLPLAN
Lokal specialviden om social IT
IT-ambassadører
Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Kolding Kommune, Svendborg Kommune, Region Hovedstaden & Region Sjælland
42 IT-ambassadører i 5 kommuner og 2 regioner
Hjernebølgeteknologi virker fx ved, at vi tænker på at bevæge en arm frem og tilbage. Tankerne skaber elektroniske signaler, som kan opfanges af sensorer. På den både kan hjernebølge-teknologi anvendes som tanke-interface til at styre alle former for computerbaseret velfærdsteknologi.

Fx til kommunikation med omverdenen via social IT eller til at styre hjemmet via smarthome-teknologi.
Om hjernebølgeteknologi
www.socialitlab.dk
www.facebook.com/socialitlab
www.sus.dk
Få mere viden, links, tips og nyheder
Social IT
Hvilken ide, teknologi eller redskab har gjort størst indtryk på mig i dag,
og hvorfor?
$
Social IT
Hvordan kan jeg bruge
viden om social IT
i mit arbejde fremover?
Social IT
?
Informationsteknologi med et socialt perspektiv

Teknologi der anvendes til
kommunikation
,
sociale

netværk
,
relationer
og
samvær
,
underholdning
,
leg
,
mestring
og
læring
.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere, betjeningsudstyr
Social IT:
Interaktionsformer
Øjenstyring
Hjernebølge-teknologi
0-1 kontakt
Touch
Social IT:
Video
EasyTube
Sociale Medier
Skype
Underholdning
- Brugervenlig
- Touch
- Eye tracking
Læring
Sociale relationer
- Netværk
- Læring
- kontakt
Nye muligheder
Kommunikation
- Samvær
- Video / gestik
- Kontakt
Brugervenlighed
ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd


Gratis dansk app
Sociale historier med QR-koder
Social IT
Inspiration til samarbejde
Projekter
Social IT:
Hverdagsstruktur
Interaktiv Bostedsguide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
I et bostedsLab samarbejder et bosted og en it-virksomhed om at innovere eller videreudvikle en teknologi, der skal afhjælpe et særligt behov hos bostedets beboere. Teknologien bliver udviklet og afprøvet i samarbejde med beboerne.
1.
Behov for videndeling mellem bosteder, bosteder og forvaltning, og mellem kommuner

2.
Behov for en koordineret plan for implementering af social IT

3.
Behov for systematisk indsamling af viden om arbejdet med social IT
Tre generelle tendenser for spredning og implementering af social IT
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres

Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
2012
Støttet af Helsefonden
Implementering og spredning af social IT
Et 2 årigt projekt
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
ARBEJDSDELING
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
Gennemfører forandringen i praksis
Videndeler, implementerer og spreder social IT
Invitere flere kommuner med
Understøtter organisationsudvikling og faciliterer processen
Projektleder
Organisationsudvikling
task force - lokalt
Vidennetværk - tværkommunalt

Videndeling
Tilbud <> tilbud
Tilbud <> forvaltning
Kommune <> kommune

Implementering
Udvikling af IT-handleplan

Spredning
Kommunerne inviterer flere kommuner til vidennetværket
Erfaringer fra TF spredes til
andre sociale tilbud
METODE
Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
Redskab
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres
Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Hvilke eksisterende politikker og målsætninger kan projektet tale sig ind i?

Hvilken viden og muligheder findes der ift. økonomi, kompetencer, teknologi, projekter, behov og interesser hos borgerne?

Hvilken social IT anvendes allerede på kommunens tilbud?

IT-SCREENING
Baseline og notat
fra SUS
Task force
Tovholder fra forvaltningen
Medarbejdere og tilbudsledere

Udvikling af IT-handleplan
Konkrete målsærninger for social IT i kommunen
Hvordan mål gennemføres

Vidennetværket
Tovholder
2-3 årlige møder
+ 15 kommuner
+ 5 kommuner
Spor 1
ORGANISERING
Implementering af IT-handleplan

Igangsættelse af projekter på sociale tilbud
Udvalgt teknologi implementeres
Løbende planlægning af arbejdsgange
Opsamling på erfaringer og justering

Sikring af sammenhæng mellem vision og praksis


Videndeling
Erfaringsopsamling og videndeling
Taskforce og vidennetværk
Spor 2
HVERDAGSIMPLEMENTERING

Forankring af organiseringen omkring social IT i kommuner og regioner
Forankring af tværkommunalt vidennetværk

Erfaringsopsamling: Hvad har vi lært?
Evaluering og afslutning
v 2.0
Skabe et
koordineret initiativ
, der muliggør øget
implementering og spredning af social IT
baseret på
aktuel bedste viden
til gavn for
borgere på sociale tilbud
Målsætning
Indgå i kommune- og regionssamarbejde

Skabe en forandring, der tackler de tre behov
Forvaltningsnetværk
Indhold
Kort om SUS
Hvad er social IT?
Hvorfor apps?
Apps til social IT - et udpluk
Hvorfor apps?
Apps er et godt match til de største udfordringer vi møder for implementering af social IT
Tid, kompetencer (viden, evner), økonomi og motivation

Tilgængelig - udnyt den teknologi der allerede er til stede
Mange borgere har adgang til tablets eller smartphones

Økonomi
Relativt billigt sammenlignet med specialudstyr

En platform - mange muligheder
Holder kompleksiteten nede - nemt at lære
Diversitet i anvendelse - samme platform til forskellige behov

Movation - giv medarbejdere tablets privat
Øger motivation og mindsker modstand
Vores praksiserfaringer
Apps
Social IT
?
Informationsteknologi med et socialt perspektiv

Teknologi der anvendes til kommunikation, sociale netværk, relationer og samvær, underholdning, leg, mestring og læring.

Computerprogrammer, hjemmesider,
apps
på smartphones, tablets og computere, betjeningsudstyr
Apps:
Interaktionsformer
Øjenstyring
Hjernebølge-teknologi
Touch
Social IT:
Video
EasyTube
Sociale Medier
CanConnect
Underholdning
- Brugervenlig
- Touch
- Eye tracking
Læring
Sociale relationer
- Netværk
- Læring
- kontakt
Nye muligheder
Kommunikation
- Samvær
- Video / gestik
- Kontakt
Brugervenlighed
Øjenstyring:
The Eye Tribe
Tablets og smartphones
Kan styres af mere end bare touch!
Og derfor anvendes af flere målgrupper
Social IT i social- og behandlingspsykiatri
Hvorfor apps?
Start ikke med app'en - sæt mål før valg af social IT
Identificer den ønskede forandring (udfordringer og behov)
Match derefter forandring med den bedst mulige teknologi (social IT er langt mere end apps!)
Vores praksiserfaringer
Hvorfor så apps?
Apps er et godt match til de største udfordringer vi møder for implementering af social IT
Tid, kompetencer (viden, evner), økonomi og motivation

Tilgængelig - udnyt den teknologi der allerede er til stede
Mange borgere har adgang til tablets eller smartphones

Økonomi
Relativt billigt sammenlignet med specialudstyr

En platform - mange muligheder
Holder kompleksiteten nede - nemt at lære
Diversitet i anvendelse - samme platform til forskellige behov

Movation - giv medarbejdere tablets privat
Øger motivation og mindsker modstand
Vores praksiserfaringer
Vision -> IT-screening -> Organisering -> Praksis
Husketavlen
Dagstruktur til mennesker med ADHD, Alzheimers, Aspergers, Autisme, Demends eller senhjerneskade
Giver overblik og påmindelser om aktiviteter i løbet af dagen
Aktiviteter kan vises trin for trin
Påmindelser og aktiviteter kommunikeres i billeder, tekst og lyd
Kan fjernstyres via appen 'HuskeRemote'
ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

Udnytter tablettens muligheder (kamera, lyd, skærm)

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd

Central styring af QR-koder og brugerkonti

Arbejdsgange og sociale historier med QR-koder
Dragon dictation
Apps:
trends og typer
Kommunikation
Dagstruktur & kalender
Arbejdsgange & sociale historier
Almene apps
Funktioner
Tastatur med symboler og ordforslag
Færdig opsætning på dansk
Dansk talesyntese (Rasmus & Mette)

SymbolStix (tegnsystem)

Nye elementer kan laves med kamera, fotoalbum eller fra de medfølgende symboler

Dansk version udviklet i samarbejde med Landsforeningen Autisme

Kommunikationsapp til mennesker med talvevanskeligheder
Et kreativt værktøj
Rød
,
gul
,

grøn

definerer målsætninger
Pictogrammer
giver visuel støtte
Tale til tekst for mennesker med dysleksi, udviklingshæmning, finmotoriske funktionsnedsættelser
Skype
Facetime
Nem og informationsrig kontakt til omverdenen for mennesker på bosteder
Underholdning og læring
Spørgsmål?
Tablets og smartphones...
...Kan styres af mere end bare touch!
...Og derfor anvendes af flere målgrupper
Socialt Udviklingscenter SUS
Non-profit, almennyttig forening

Vi udvikler og samarbejder om projekter og indsatser, der skaber bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker - og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere

Udsatte børn og unge, Udsatte grønlændere, Hjemløse og misbrugere, Mennesker med handicap, Mennesker med en psykisk lidelse,
Social IT
, Forebyggelse af vold på arbejdspladser, Civilsamfund og frivillighed, Sociale opfindelser, Samarbejde og koordinering i kommuner, Forebyggelse af seksuelle overgreb

Ti års erfaring
SUS har gennemført projekter for at fremme social IT i Danmark til gavn for borgere med handicap siden 2006

Social IT i SUS
Projekter & indsatser
Implementering & udvikling
IT-screening
Inspiration & rådgivning

Aktuelt
Implementering og spredning
af social IT på sociale tilbud
National
videnbank
for social IT
Velfærdsteknologi
i Gentofte
Social IT
PLATFORME:
tablets
iOS: iPads
Flest apps til social IT
Ens hardware
Låse interface (guided access)

Android: tablets
Billigst
Svingende hardware kvalitet
Mange producenter

Windows: Surface
Kan køre windows 8 (Surface Pro)
W8: Advanceret betjeningsudstyr, fx eyetracking
EKSTRAUDSTYR:
tablets
Organisering af projektet
Projektforløbet:
forskellige faser
Er den tværgående enhed for arbejdet med social IT

På tilbuddene skal man finde en repræsentant til Taskforcen

Ideen er, at taskforcen også efterfølgende kan fungere som omdrejningspunkt for arbejdet med social IT.

Taskforcen
Botilbuddene har opgaven med at indtænke og omsætte initiativet i hverdagen med borgerne.

Hvordan kan man bruge den valgte teknologi meningsfuldt i den pædagogiske praksis med borgerne?
Botilbuddene
De kommende aktiviteter:
Den 1.10. Workshop for alle medarbejdere: Valg af teknologi, valg af repræsentant i taskforce

Den 6.10. Deadline for beslutning om valg af teknologi. Plan for anskaffelse.

Den 14.10: Workshop for taskforce: IT – handleplaner: Definition af projektmål og ramme for løbende
opsamling på botilbuddene.

Den 20.10: IT handleplaner gøres færdige på tilbuddene

Den 27.10. Kick off-seminar for alle tilbuddene

Den 5.11. Andet styregruppemøde
Derefter:
• Afprøvning (nov – jan)
• Stop-go-møder i taskforcen
• Løbende dokumentation
• Drøftelse vedr. IT-cafe
• Erfaringsopsamling
Om social IT - og hvad valgmulighederne er
My Mosaic
Leg der giver træning af visuel perception og øje-hånd-koordination
Brugeren lægger et mønster efter et billede
Brugeren skal følge både billedets farver og figur
Leg & læring
Avaz:
oversat til dansk
JABtalk, AutisMate, MyTalkTools Mobile, GoTalk Now, ChatAble Dansk, TapSpeak Choice, Avaz Dansk
Husketavlen, Mobilize Me, Autiplan, AutisMate, CanPlan, FTVS HD, PictoPlan, KidToDo, Struktur
Pris: 799
Book Creator, My Pictures Talk, Pictello, About a picture, ScanHow, Moment Diary, Morning Kids
Task Hammer, Skriv og Læs, Skrivetavlen, Tic Tac Toe, Puppet Pals HD
Pris: 499
Pris: gratis. Bruger: 13. Instruktør: 25
Pris: Gratis (in-app purchases)
Den nationale videndatabase for social IT
Lancers februar 2016
18 kommuner og 1 region
Overblik
Den nationale videndatabase giver et
unikt overblik
over
hvilke teknologier
, der kan hjælpe
hvilke borgere
med
hvilke resultater
på hvilke
typer af sociale tilbud

Erfaringsbaseret viden
Erfaringsbaseret videndeling mellem kommuner, tilbud, borgere, medarbejdere og pårørende

Opslag & match
Funktionsnedsættelse, tilbud, type af teknologi, resultater osv.
Matcher fx funktionsnedsættelse med bedst mulig kompenserende teknologi

Tre vidensspor
Projekterfaringer fra kommuner - nye initiativer kan gøres pba. aktuel bedste viden
Ekspertbidrag - dialog mellem eksperter, medarbejdere, produktudviklere
Brugeranmeldelser - medarbejdere, pårørende og brugere
- samskabelse mellem virksomheder, forskning og SUS
Bosteds Labs
Social IT:
Hverdagsstruktur
Interaktiv Bostedsguide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
I et bostedsLab samarbejder et bosted og en it-virksomhed om at innovere eller videreudvikle en teknologi, der skal afhjælpe et særligt behov hos bostedets beboere. Teknologien bliver udviklet og afprøvet i samarbejde med beboerne.
Støttet af Helsefonden
Implementering og spredning af social IT
Et 2 årigt projekt
Skabe et
koordineret initiativ
, der muliggør øget
implementering og spredning af social IT
baseret på
aktuel bedste viden
til gavn for
borgere på sociale tilbud
Målsætning
Indgå i kommune- og regionssamarbejde

Skabe en forandring, der tackler de tre behov
Hjælp på vej – en ny guide
Hvis jeg var politiker
– fem gode råd
Guide: Social IT i kommunen
Et værktøj til spredning og implementering af social IT
Vision
Udpeg ansvarlige
Lav konkrete mål
Udform handlingsplan
IT-Screening
Økonomi
Kompetencer
Teknologi
Behov og interesser hos borgerne
Organisering
Udpeg tovholder i kommunen
Organiser samarbejdet med tilbuddene
Organiser samarbejdet med øvrige it-leverandører, frivilligcenter mv.
Praksis
Inddrag borgerne
Søg ny viden om IT
Spred interesse
Følg op og juster
Dokumenter og evaluer resultater
IT-MÅLPLAN
SUS
Social IT
Udvikling Implementering Spredning
Metodeudvikling
- Implementering
- Afprøvning
- Dokumentation
- Evaluering

Afprøvningsforløb
- identifikation af nye potentialer m. social IT

Udvikling af feltet
- social IT i nye kontekster
Varige organisatoriske forandringer
- fx taskforces for social IT m. tilbudsmedarbejdere og forvaltningsrep.
- forankret post SUS

Design og udførelse af implementeringsforløb
- bredt, lokalt - formål, realisering, dokumentation, evaluering
- processtøtte: før, under, efter
- uddannelse: medarbejdere skal føle sig teknologitrygge før social IT skaber livskvalitet for borgere

Udfordrer og ændrer hverdagen
- social IT giver anledning til at forandre praksis
- ny systematisk tænkning: "formål, metode, dokumentation, resultater, videndeling"
- hvad er min jobfunktion? Fra service til facilitering
- udvikling af pædagogiske linjer - når en borger pludselig selv kan vælge (fx selvbestemmelse)
Projekter Ydelser
Stadig stor efterspørgsel på ny viden

Borgere: Medarbejdere: Forvaltning:
Livskvalitet faglighed bundlinje
Effekt anvendelse & metode resultater
- Videnbanken (kommer vi tilbage til)
- Tværkommunalt netværk for social IT
- Temadage, undervisning, workshops
- Guides & oversigter
Viden Teknologi
§108 tilbud i DK uden internet

Mange borgere har fortsat ikke adgang til social IT
Områder forandrer sig; teknologi modner
Hvor kan ny teknologi og nye metoder gøre en forskel i aktuelle udforinger?
Udvikling af feltet
Inklusion i folkeskolen
Støttende teknologi for den enkelte; anvendes til fordel for hele klassefællesskabet

Give lærere og elever nye muligheder gennem social IT: tolkning, differentieret kommunikation, struktur/overblik (ikke faglig læring eller digitale læremidler)

Udvikle metoder og principper for at udnytte teknologi til at tilrettelægge inkluderende fællesskaber

Undervisning, fritkvarterer og skole-hjem
Ny viden
Stor interesse
Egne projekter

Ydelser i kommuner
Kommuner
Faglige aktører
Fonde
Virksomheder
Brugerorganisationer
Fokus på borgeren
Få teknologi med effekt ud at virke
Den nationale videnbank for social IT
En digital platform der
skaber
,
samler
og
spreder
erfaringsbaseret
viden
Afsættet
Stigende fokus på social IT i praksis

Stort behov for viden om social IT - hvad virker til hvem

Mange parallelprojekter mellem og i kommuner - begrænset dialog

Ansvar for social IT hviler på få medarbejdere - behov for sparring

Mange henvender sig til os - "
Hvad vil I anbefale?
"

Teknologiudvikling går strækt - oversigter mv. forældes hurtigt, ny tek

Viden hentes online fra andre brugere (Trustpilot, Tripadvisor, AirBnB)
Potentialer med social IT
Finansieret af A.P. Møller Fonden
Konkret praksisviden til medarbejdere, borgere og pårørende
- match mellem funktionsnedsættelse og teknologi

Viden om hvad der virker for andre
- metoder, indsatser, koblinger, inspiration

Overblik til forvaltning
- projekter og indsatser

Dialog skaber nye initiativer
- eksperter, videnpersoner, sparring, udvikling

Afdækker feltet
- brugergenereret indhold, altid opdateret, adgang til nyeste praksisviden
Kan supplere og understøtte eksistrende tiltag
Kan udfylde gap'et mellem HMI-basen og kommunikationsnetværket
Målrettet medarbejdere og praksislevel

SUS er en udviklingsorganisation

Kan videnbanken forankres i Socialstyrelsen?
Livskvalitet
Faglighed
Effektivisering
Udfordringer
Vanskeligheder ved håndtering af overgange (skole/hjem, time/frikvarter, time/time/time)
Kompleksitet (hukommelse, abstraktion, systemfølgere)
Social afkodning (non-verbal kommunikation, verbal kommunikation, tekst, tale)

Metodiske muligheder med social IT
Tolkning (afkodning, støttepædagog oversætter)
Differentieret kommunikation (kommunikere det samme forskelligt, kommunikere forskelligt om det samme)
Struktur/overblik/system

Langsigtede virkninger
Læring
Selvstændighed (modsat personafhængighed)
Sociale relationer
Fordele
En ny digital ressource i feltet, der...
Monitorering
Mestring
Selvindsigt
Dialog
Træning
To roller:
bruger
og
terapeut
Terapeut kan oprette og følge med i aktiviteter
Brugeren løser aktiviteterne i step med stigende eksponeringsgrad
Aktiviteter har opgaver for hvert step

Tilrettelæg forløb på
webtjenesten
Løbende instrukser
på smartphone under øvelserne

Kort og GPS-funktion
QR-scanner
Aktiviteter kan deles med andre
Indlejret spørgeskema

Eksponerings-øvelser til mennesker med angst
Web-app
ITU og Peking Universitet, Ergoterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Metropol, Psykoterapeutisk Center Stolpegård & Social Udviklingscenter SUS
Monarca
Min vej
Monitorering, behandling og forudsigelse af bipolare episoder
Daglig indtastning af:
Antal timer sovet, alkoholindtagelse, spisevaner, humør, mm.

Automatisk registrering af:
Anvendelsesmønster på smartphone (antal minutter talt, antal SMS’er, mm.)

I fremtiden:
Analyse af stemmeleje
Analyse af bevægelsesmønstre (GPS, skridttæller)

En digital logbog:
Informerer brugeren om udviklingen i deres bipolare lidelse
Forudsiger fremtidige udsving i den bipolare lidelse
EU-forskningsprojekt m. deltagelse fra bl.a. IT-Universitetet i København
Udviklet i samarbejde ml. borgere med sindslidelser, it-virksomheden BridgeIT, og Forskningsenheden i Københavns Kommunes Socialforvaltning
Recovery understøttende hverdagsværktøj for mennesker med sindslidelse
Åben støtteplan (udfyldes af og med borgeren)

Måling af humør, omfanget af social kontakt mm.

Visualisering af data

Påmindelser (kalenderfunktion)

Forebygger tilbagefald og understøtter det gode hverdagsliv

Del af metodeudviklingsprojekt

Selvmonitorering
Brugerdreven innovation
Social IT i mentorforløb
Udvikling af feltet
Rum for udsatte
Demonstrere hvordan og med hvilke resultater brug af social IT i mentorforløb kan medvirke til at styrke udsatte borgeres indslusning og fastholdelse på arbejdsmarkedet

Måægruppe: Målgruppen er unge og voksne med kognitive udfordringer som fx ADHD, angst, stress eller andre vanskeligheder, som vurderes at kunne kompenseres med social IT
30 borgere, 10 mentorer, start- og slutmålinger - 2015-2017

Ny screeningsmodel: vurder potentialet for social IT ud fra
BEHOV (situationer), MATCH (behov-tek), ORGANISERING (forudsætninger, barrierer, samarbejde, jura)

Handlingsorienteret online guide til praktiere (screeningsmodel, best practice cases)
Potentialer med social IT
Kalenderfunktioner med adgang for både mentor og borger til at organisere og give visuelt overblik over dagens gøremål. 

Interaktive step-by-step instruktioner med billeder, lyd og video til kontinuerlig vejledning i fx at udføre bestemte arbejdsopgaver. 

GPS-styrede påmindelser, der kompenserer for nedsat hukommelse og sikrer, at meddelelser kun kommer frem, når de er relevante. 

QR-koder som kun kan afspilles af borgeren - fx til instruktion i hvordan man gebærder sig i forskellige sociale situationer. 

Selvmonitorering i apps, der kan give indsigt i eget helbred - fx søvnrytme, kost og motion. 

Færdighedstræning via smartphones – fx til at overkomme angst, give selvindsigt eller opnå større social kontakt.
Full transcript