Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Innføring i Islam

2-3 økter, 8. trinn
by

Kristin Flacké

on 25 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Innføring i Islam

Islam begynte med Muhammad. Muhammad ble født i Makkah, eller Mekka 570 e.vt. og er en av etterkommerne etter Abraham som også er de kristnes og jødenes stamfar.
Da Muhammad var 40 år, mottok han sin første åpenbaring fra Gud, eller Allah på arabisk, gjennom engelen Gabriel.
Muhammad begynte å preke det Gud hadde vist ham og Muhammad fikk mange følgere.
Muhammad ble en tid etterfulgt og ble komandert av Gud til å forlate Mekka i år 633 e.vt. Muhammad migrerte da til Medina.
Etter noen år, i 628 e.vt., retunerte Muhammad til Mekka og etablerte Islam som religion.
Muhammad døde da han var 63 år gammel. Innen hans død hadde Islam spredt seg til det meste av dagens Saudi-Arabia.
Man anslår at det finnes omlag 1.5 milliarder muslimer i verden i dag. Dette er omtrent 20% av verdens befolkning (snl.no)

Islam er den nest største religionen.

Man skulle tro at de fleste muslimer bor i Midtøsten. Det stemmer ikke. Hvilket land tror du det er?
Mange muslimer tror at Islam fantes før Muhammad, og at Muhammad var den siste og største profeten etter en rekke andre.

De fem søylene er grunnpilarene i Islam. Det betyr at det er dem Islam bygger på.
De fem søylene
Shahadah
-trosbekjennelsen
Salat
-bønn
Zakat
-velferdskatt
Sawm
- faste
Hajj
- pilgrimsreise
Viktigste høytidene
Eid al- Adha:
En fire dagers feiring til minne om Abrahams villige ofring av sønnen Ismail.

EId al-Fitr:
Ofte bare kalt id eller eid, er en muslimsk høytid som markerer slutten på fastemåneden ramadan. Den blir feiret med bønnesamlinger, gjestebud og ved at man tar på seg nye klær. Det er vanlig å besøke gravsteder og gi gaver og almisser i forbindelse med Id (wikipedia).

Al-Hijra/Muharram:
Muslimenes nyttårsfeiring
Muslimene ber i moskeen.

Muslims ser på moskeene som et samlingssted der man tilber Allah og møter andre muslimer. Muslimene ser ikke på moskeen som et hellig hus, slik som kristne ser på kirken.

In moskeen er det plassert en altertavle som står vendt mot Mekka

Moskeens kjennetegn, minaret, er et tårn der man kaller muslimer til bønn.
Ulike retninger
Islam har to hovedretninger, Sunni, and Shi'a.
Muslims annerkjenner disse profetene
Moses
Noah
Abraham
David
Jesus
- tror ikke at han er Gugs sønn, slik som de kristne tror
Muhammad
The History:
Splittelsen mellom Sunni and Shi'a er den eldste splittelsen i religionen. Uenigheten oppstod etter en diskusjon om hvem som skulle ta over som muslimenes leder, Kalif, etter Muhammad.

En stor del av muslimene pekte ut Abu Bakr til å lede dem. Abu var nærme Muhammad og virket derfor som en naturlig etterfølger.

En mindre gruppe var uenige med de som ønskte Abu, og argumenterte for at etterfølgeren burde være en fra Muhammads slekt. De ønskte at hans stesønn, Ali, skulle bli deres nye Kalif.

Abu Bakr ble tilslutt utpekt. Sunnimuslimene fulgte Abu, mens Shiamuslimene fulgte Ali.
Tro:

Selvom splittelsen oppstod på bakgrunn av en mindre uenighet, har forskjellen blitt større etterhvert. En stor forskjell er retningenes syn på Haddith og Sunnah, historiene om Muhammads liv.

Sunnimuslimene mener at alt som står skrevet er korrekt.

Shiamuslimene mener at tekstene som handler om profeten og hans følgere er de viktigste.
Retningene i dag:

Sunnimuslimene utgjør 83% av muslimer i dag. Shiamuslimene utgjør 16%.
Mekka
- Muhammads fødeby.
- Hjemstedet til al-Ka'ba, et kubeformet hus. Troen sier at Kabaen ble bygd av Abraham og Ismail. Inne i Kabaen finnes det en sort stein som ble gitt til Abraham av engelen Gabriel.

Madinah(Medina). Byen Muhammad reiste til

Jerusalem.
Makkah(Mecca)
: Den hellige byen i Islam

Qur'an:
Den hellige boken i Islam

Ramadan:
Den hellige måneden i Islam. Den feirer måneden da Koranen ble åpenbart til Muhammad.

Mosque:
Bønnehus

Sunni:
Den største av de to hovedretningene

Shi'a:
Den minste av de to hovedretningene
Den hellige boken i Islam er Koranen (Qur'an). Den ble gitt til Muhammad av engelen Gabriel over en tjuetre år lang periode. Ikke et ord har forandret seg siden orginalutgaven tok form.

Hadith er den andre hellige boken. Den tar for seg hva Muhammad sa, gjorde, og annerkjente.
Bønnesteder
Viktige begreper
Grunnleggende tro
Opprinnelsen
Viktige historiske mennesker
Utbredelse
Hva er hellig?
Islam
Ramadan:
Ramadan, den islamske fastemåneden, måneårets 9. måned; fasten (sawm) i ramadan er en av islams fem søyler og en religiøs plikt for alle muslimer. Fastepåbudet er gitt i Koranen og utdypet i hadith-litteraturen og i rettslitteraturen.
Den fysiske faste er et ytre uttrykk for indre renselse. I ramadan understrekes betydningen av fellesskap og solidaritet, tålmodighet og selvbeherskelse, og de troende oppfordres til å strebe etter det gode, avstå fra all strid og ufred og konsentrere seg om åndelig fordypelse.
Det er faktisk Indonesia med sine 205 millioner muslimer, eller 13% av muslimene i verden.
Lydklipp: En norsk pilegrim gjør seg klar for Hadj
Oppgave
Dere får utdelt noen ark om de fem søylene. Skriv minst tre faktasetninger om hver av de ulike søylene i arbeidsboka di.
Mål for perioden
Dere skal kunne
fortelle hvordan Islam oppstod og hvem Muhammad var
gjøre greie for de viktigste forskjellene mellom shiaislam og sunniislam
forklare hva de fem søylene er
kunne si noe om hva som er hellig i islam
NRK.no: Verdt å vite om islam
Full transcript