Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sprogvurderingsanalyse Langmark

No description
by

Nynne Thorup Horn

on 27 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sprogvurderingsanalyse Langmark

Sprogvurderingerne i Rytterkilden
Husmøde den 11. marts 2015
Oplæg v/Nynne
Overblik over egne sprogvurderingsresultater:
Hvad er den sproglige udfordring blandt børnene i Rytterkilden?
Hvad skal vi have særlig fokus på for at skabe progression hos børnene?
Hvordan skal vi nå målene i vores kvalitetsaftale?

Tak for nu og god arbejdslyst
Tal til sammenligning
Rytterkildens resultater blandt de 3-årige
Hvordan arbejder vi målrettet med børnenes produktive talesprog
Hvordan får vi sproget ind i hverdagens rutiner?

Hvad er et sprogfattigt miljø og hvad er et sprogrigt miljø?
De 10 understøttende sprogstrategier
Børnerettede samtaler
National normscore sprogvurderingen af 3- og 5-årige
Kommunalt gennemsnit for sprogvurderingen
Hent viden og inspiration
Sprogkonsulent i Tværgående Enhed for Læring
Nynne Horn
Sprogkonsulent
ntho@horsens.dk
20 46 73 47

De 3-åriges resultater i de 4 sproglige dimensioner
Hvorfor er resultatet i produktivt talesprog så lavt?
Hvorfor er resultatet for det receptive talesprog så lavt?
Hvilke sproglige kompetencer drejer det sig om?
De 3-åriges resultater fordelt på køn
Rytterkildens resultater blandt de 5-årige
De 5-åriges resultater i de 4 sproglige dimensioner
Hvorfor er resultatet i receptivt talesprog og de lydlige kompetencer så lavt?
De 5-åriges resultater fordelt på køn
Hvad tester vi i en sprogvurdering?
1. Barnets produktive talesprog
ordforråd
historiefortælling
sproglig kompleksitet
ords endelser

2. Barnets receptive talesprog
sprogforståelse
ordforråd

3. Barnets lydlige kompetencer
evnen til at rime
udtale af sproglyde
skelnen af sproglyde
bogstavkendskab

4. Barnets kommunikative evner
kommunikative strategier
Hvad skal vi have fokus på, og hvorfor?
Resultaterne blandt de 3-årige i Rytterkilden
Resultaterne blandt de 5-årige i Rytterkilden
Sprogtilegnelsesmønster for 2. sprog
Hvad er normtallet for børn med flere sprog?
85% af etsprogede børn bør falde i generel indsats
50% af tosprogede børn bør falde i generel indsats
Produktivt og receptivt talesprog
Fakta om det produktive og receptive talesprog
To sider af samme mønt: barnets aktive ordforråd er afhængigt af barnet sprogforståelse og omvendt
Evidens for en stærk sammenhæng mellem ordforråd og læring
Sproglige dimensioner, der sjældent tilegnes i interaktionen med jævnaldrende
Tilegnes bedst og hurtigst i interaktionen med mere kompetente sprogbrugere end barnet selv, dvs. en voksen
De 0-3-årige, der kommer fra dagplejen har som regel et veludviklet produktivt og receptivt talesprog
Hvordan styrker vi det produktive og receptive talesprog?

De 10 understøttende sprogstrategier
Det brede sprogsyn i hverdagen, hvor den voksne bader barnet i sprog ved konstant at anvende:
Lokal handleplan
Hvad siger forskningen?
Børnerettede samtaler
Hvad er en børnerettet samtale?
En voksenunderstøttet samtale, hvor den voksne:
Stræber efter 5-6 turtagninger
Venter på barnets svar
Følger barnets interesse
Anvender de understøttende sprogstrategier
Fokus: Hvilke børn går altid under radaren?
Langmarks handleplan for sprog
Dialogisk læsning
LæseLeg
Lokal handleplan for sprog
ordforråd
sprogforståelse
Hvilke sproglige kompetencer drejer det sig om?
Sprogtilegnelsesmønster for 2. sprog
Hvad er normtallet for børn med flere sprog?
85% af etsprogede børn bør falde i generel indsats
50% af tosprogede børn bør falde i generel indsats
Lydlige kompetencer
Fakta om barnets lydlige kompetencer
Evnen til at rime spontant, evnen til at kunne skelne mellem sproglyde samt bogstavkendskabet er væsentlige forudsætninger for at kunne knække afkodningen
Tidlig lydéring er stadiet lige før afkodningen
Klar sammenhæng mellem fonologiske vanskeligheder og dysleksi
Hvordan styrker vi de lydlige kompetencer?
Ved at højne børnenes bevidsthed om sprogets lydside og sammenhængen mellem fonemer og bogstaver
Hit med Lyden
Sanglege
Rim
Bogstaver
Lokal handleplan
Langmarks lokale handleplan for sprog
www.handleplanforsprogogskriftsprog.com
Understøttende sprogstrategier og børnerettede samtaler
Ordkendskab
Grammatiske udvikling
Fonologiske udvikling
Full transcript