Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Các phán đoán phức cơ bản. Sự khác nhau giữa phán đoán đơn v

No description
by

Lê Huyền

on 10 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Các phán đoán phức cơ bản. Sự khác nhau giữa phán đoán đơn v

Các phán đoán phức
cơ bản. Sự khác nhau
giữa phán đoán đơn
và phán đoán phức

Sự khác nhau giữa phán đoán đơn và phán đoán phức
Bài thảo luận nhóm 5
Khái niệm
Phán đoán đơn
Phán đoán phức
Phán đoán được tạo thành
nhờ liên kết từ 3 khái niệm
trở lên, có ít nhất 2 phán đoán đơn kết hợp với nhau nhừ các liên từ logic
Phán đoán được tạo thành từ sự liên kết giữa 2 khái niệm với nhau
Cấu tạo
Phán đoán đơn
Phán đoán phức
Phân loại
Phán đoán đơn
Dựa vào lượng từ và hệ từ, phán đoán đơn được chia làm 4 kiểu
Phán đoán phức
Dựa vào số loại liên kết từ logic trong phán đoán có 2 kiểu phán đoán phức
Tính chu diên
Phán đoán đơn
Phán đoán phức
Không có
Xác định các quan hệ phủ định qua hình vuông logic
Phán đoán đơn
Phán đoán phức
Không có
Gồm các phán đoán đơn và các liên từ logic như và, vừa...vừa..., tuy...nhưng...,...
Dạng tổng quát Hab = a ᶺb
Gồm 4 bộ phận: chủ từ(S), Vị từ (P), Lượng từ
Ví dụ: Khái niệm "công dân" và khái niệm "luật pháp" kết hợp lại ta được phán đoán: "Mọi công dân phải tuân theo luật pháp"
Ví dụ: Tuân theo luật pháp là bổn phận và nghĩa vụ của mọi công dân
Phán đoán toàn thể khẳng định
VD: Mọi số chẵn đêu chia hết cho 2
Phán đoán bộ phận khẳng định
VD: Một số sinh viên là đảng viên
Phán đoán toàn thể phủ định
VD: Mọi số lẻ đều không chia hết cho 2
Phán đoán bộ phận phủ định
VD: Một số sinh viên không là đảng viên
Phán đoán phức cơ bản
Chỉ có một loại liên kết tư logic, gồm các dạng
Phán đoán phủ định
VD: Không thể có chuyện trời mưa mà đường không ướt
Phán đoán tương đương
VD: Một số chia hết cho 9 khi và chỉ khi tổng các chữ số của nó chia hết cho 9
Phán đoán điều kiện
VD: Nếu trời mưa, đường sẽ ướt
Phán đoán phân liệt tuyệt đối
VD: Người sinh viên kia là con gái hoặc con trai
Phán đoán phân liệt
Phán đoán phân liệt tương đối
VD: An là học sinh giỏi nhờ thông minh hoặc chăm chỉ
Phán đoán liên kết
VD: An là học sinh giỏi và đoàn viên ưu tú
Tính chu diên của thuật ngữ thể hiện sự hiểu biết về quan hệ giữa chủ từ và vị từ nhờ phân thích hình thức của phán đoán
Quan hệ mâu thuẫn
Quan hệ lệ thuộc
Quan hệ đối lập
Bảng giá trị
Phán đoán đơn
Phán đoán phức
Tính đẳng trị
Phán đoán đơn
Phán đoán phức
Phủ định phán đoán
phán đoán đơn
Phán đoán phức
quan hệ mâu thuẫn
A=1 => o=0

E=1 => I=0
O=1 => A=0

I=1 =>E=0
quan hệ lệ thuộc
A=1 => I=1
I=0 => A=0
E=1 => O=1
O=0 => E=0
A=0 => I=1
I=1 => A=0
E=0 => O=1
O=1 =>E=1
quan hệ đối lập giữa
A và E
A=1 => E=0

E=1 => A=0
A=0 => E=1

E=0 => A=1
quan hệ đối lập giữa
I và O
I=0 => O=1

O=0 => I=1
I=1 => O=0

O=1 => I=0
- Khái niệm: các công thức có thể khác nhau về cấu trúc lôgic, nhưng giá trị loogic của chúng luôn như nhau với mọi biến thiên về giá trị loogic của các phán đoán đơn thành phần
các cặp đẳng trị cơ bản
1, a -> b = 7b -> 7a 2, a ^ b = 7(a -> 7b)
a -> b = 7a v b a ^ b = 7(b -> 7a)
a-> b = 7(a ^ 7b) a ^ b = 7(7a v 7b)

3, a v b = 7a -> b 4, 7(7a) = a
a v b = 7b -> a
a v b = 7(7a ^ 7b)
-
7(7a) <-> a 7(a v b) <-> 7a ^ 7b
7(a ^ b) <-> 7a v 7b 7(a -> b) <-> a ^ 7b


VD: Mọi nhà khoa học đều nghiên cứu toán học.
-> Có những nhà khoa học không nghiên cứu khoa học.
I=1 => O=0

O=1 => I=0
Dạng tổng quát

VD: Mai là học sinh
- Bao giờ cũng cho kết quả là phán đonằm trong quan hệ mâu thuẫn với nó

7A <-> 0 7E <-> I

7I <-> E 7O <-> A

VD: 7A : Mọi loài cá đều không có vảy
O: Một số loài cá vẫn có vảy
Không có
Phán đoán đa phức hợp
VD: Nếu trời vừa mưa vừa rét thì An nghỉ học
Chủ từ của phán đoán toàn thể (A,E) luôn chu diên.
Chủ từ của phán đoán bộ phận (I,O) luôn không chu diên
Vị từ của phán đoán phỉ định (E,O) luôn chu diên
Vị từ của phán đoán khẳng định (A,I) chu diên khi S và P đồng nhất bao hàm
Full transcript