Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Isyung Moral Tungkol sa Paggawa at Paggamit

No description
by

trishia maraya

on 23 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Isyung Moral Tungkol sa Paggawa at Paggamit

Mga Isyung Moral Tungkol sa Paggawa at Paggamit
ng Kapangyarihan

Paunang Pagtataya
1. Sa simula ng paglikha ng Diyos, inilaan na siya upang gumawa ng katangi-tanging gawain at siya lamang ang binigyan ng natatanging talino.
d. Tao
2. Ang moral na obligasyon sa paggawa ay malinaw na nakasaad sa Banal na kasulatan sa Genesis 3:19,”Ang lupaing ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay,” at sa Exodo 20:9, “Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain,” na kung saan ang tao ay inatasan ng Diyos na gumawa at magtrabaho. Ano ang ibig ipahiwatig ng mga pahayag na ito?
c. Ipinakikita na ang anumang bagay na nais tamasahin ng tao ay kailangan niyang paghirapan.
3. Ayon sa Panlipunang turo ng simbahan, Rerum Novarum ni Blessed Paul II, “Work bears a particular mark of man and of humanity, the mark of a person operating within a community of persons.” Paano naipakikita dito kung ano ang paggawa?
c. Ang paggawa ay nagbibigay sa atin ng kahulugan at tinuturuan tayong makilahok sa mundong ginagalawan upang ipagpatuloy ang paglikha ng PanginoonPaunang Pagtataya
4. Ang sumusuod ay nagpapakita ng ilang halimbawa kung paano ginagamit ng kabataan ang kanilang mga oras. Sa anong sitwasyon sa ibaba hindi naipakikitaangpaggamit ng wastong oras?
c. Si Genrich ay laging ay laging pinapalalahanan ng kanyang mga guro para magpasa ng kanyang mga proyekto
5. Ayon kay Karl Marx ang kabihasnan ng tao ay naayon sa pagkasalimuot ng mga kagamitan. Ano ang ibig sabihin nito?
a. Ang kagamitan natin sa kasalukuyan ay bung ang lipunan iniwan ng naunang henerasyon
6. Ito ay uri ng korupsyon paglalagay ng mga kamag-anak na may katungkulan sa ahensya ng pamahalaan.
c. Nepotismo
7. Ano ang tamang kahulugan ng kapangyarihan?
d. Ang kapangyarihan ay tumutukoy sa pagkakaimpluwensiya ng pinuno sa kanyang nasakupan

GAWAIN 1
Paunang Pagtataya
8. Alin sa sumusunod na pagpapahalaga ang susi sa pagbuwag ng graft and corruption
b. Katapatan at pagkatakot sa Diyos
9. Paano ang dapat gawin upang matigil ang pagkawala ng pondo ng pamahalaan?
a. Mahigpit na pagpapatupad ng parusa sa mga nagkasala
10. Si Jonahan ay nahuli ng pulis trapiko sa kadahilanan paglabag sa batas trapiko. Kinuha ang kaniyang lisensya ngunit hindi niya ito ibinigay bagkus inabutan niya na lamang ng pangmeryenda ang nakahuli sa kaniyaang pagtanggap ba ng pulis sa pangmeryenda ay nagpapakita ng katiwalian?
b. Opo, dahil ang pulis ay hindi nagpapakita ng katapatan sa kaniyang tungkulin.

GAWAIN 1
Gawain 2
A. Dahil sa nakaraang bagyo kaya nasira ang tulay sa amin. Sa ginagawang bagong tulay nakasulat PROYEKTO ni…..
Gawain 2
Ahh, sa palagay ko kaya nakalagay ang pangalan ng taong iyan dahil gusto nilang i-endorse ang taong ito para siya ay maging kilala ng mga tao. Ganito naman ang ginagawa ng mga opisyales at ibang sumasabak sa politiko. Ippinapakita nila kung ano ang kanilang mga ginagawang nakabubuti raw para sa lahat. Maaaring ang tang ito ay tatakbo sa ssusunod na eleksiyon at sa ngayon ay binabalak niyang hingiin ang pabor ng mga tao.


GAWAIN 2
Sir. Lisensya po….
Bawal po pumarada rito.

Gawain 2
Ay! Pasensiya na hindi ko alam na bawal pala pumarada dito. Pero talaga po bang kailangan agad tingnan ang lisensya? Hindi naman sa wala akong lisensiya ngunit hindi ba basta una pa lang, pwedeng balaan lang muna?
Mga Tanong:

1. Ano ang mga reaksiyon mo batay sa mga naging sagot ng inyong klase?

May pagkakapareho ang sagot ko sa ilang sagot ng aking mga kaklase. Sa tingin ko tama naman ang mga naging sagot at tugon namin sa bawat sitwasyon. Masaya akong malaman na kahit hindi pa naman kami nasa edad kung saan pwede nang sumabak sa politiko, may kaalaman na kami tungkol sa mga paraan ng kanilang pamumulitiko at malaking tulong ito upang kai ay maging aware sa mga pangyayari sa paligid.
2. Sang-ayon ka ba sa mga napag-usapan? Bakit? Bakit Hindi?

Para sa akin, sumasang-ayon ako sa mga napag-usapan. Dahil totoo naming ginagamit ng ibang nasa politiko ang mga proyekto at programang kanilang ginagawa upang i-endorse ang kanilang mga pangalan at maging kilala upang makuha ang pabor ng mga tao sa tuwing may eleksiyon. Sa ikalawang sitwasyon naman, kailangang palagi tayog sumusunod sa batas dahil ito ay ginawa para sa ikabubuti ng lahat at para rin iwas disgrasya. Kaya kailangan lamang na tayo ay maging aware at bigyan ng babaa sa tuwing tayo ay may nagagawaang paglabag sa batas.
3. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang naraarapat na maging tugon at kilos mo rito?

Sa unang sitwasyon, kailangang maging aware ako sa mga paraan ng pangangampanya ng mga politician. Nararapat na makita natin ang mga mabuting pagbabago na kanilang nagagawa para sa atin. Kung ito ba ay kanilang matatapos at magagawa ng maayos at kung hindi ba sila korupt. Sa ikalawang ssitwasyon naman, kailangan ay mulat tayo sa rules and regulations ng bawat pagsunod ng batas upang

hindi tayo madaling madaya at para rin masunod natin ang batas ng maayos at tama para makaiwas sa gulo.
1. Ano-ano ang kilos na nagpakita ng korapsiyon?

Ang korapsiyon ay ang pag-abuso sa kapangyarihan para sa benepisyo ng iyong sarili lamang. Ito ang paraan ng pagnanakaw ng pera mula sa mga mamamayan na nagbabayad ng buwis.Narito ang ilang kilos na nagpakita ng korapsiyon. Ang isang tatay na hindi nabibigyan ng perang dapat sa kaniya dahil lang ang kaniyang anak ay nag-aaral naman sa isang libreng paaralan. Ang may-ari ng isang tindahan na kinukuha ang kalahati ng kaniyang kita ng isang local inspector (Bribery). Minsan rin ay nagkakaroon ng kickback ang korporasyon at ang gobyerno. Makikita rin ang pagkakaroon ng korapsiyon sa mga lower safety buildings. Sinasabing matibay ito dahil ang mga materyales na ginagamit ay matibay tapos ang perang kinakailangan sa badyet ay malaki. Kapag naibigay na ang pera sa kanila, kalimitan ang kalahati ng badyet lamang ang ipinambibili ng badyet habang ang kalahati ay kinukuha. Narito naman ang mga uri ng korapsiyon. Domestic Bribery, Foreign Bribery, Embezzlement, Money Laundering, Liability of Companies, Whistleblower Protection at Mutual Legal Assisstance.

Gawain 3
2. Sa iyong palagay, bakit may korapsiyon sa ating mga kumpanya o lugar na pinagtatrabahuan?

Sa aking palagay, ang pinakaunang dahilan ng pagkakaroon ng korapsiyon ay ang pagkakabulag ng mga taong ito sa pera. Hindi na sila naging kontento sa kung ano ang mayroon sila at gusto nilang maging mayaman at ipalago ng ipalago ang kanilang kayamanan.

3. May solusyon pa kaya sa mga ito?

Oo naman, dahil lahat ng problema ay may solusiyon basta’t gabay natin ang Panginoon. Pwede naming tanggalin ang mga opisyales na mga korupt at ang mga taong may malinis na puso at tapa tang talagang dapat magsilbi sa ating lipunan. Kung hindi man ito kayang masolusyunan ng iba, kaya pa rin nila itong maiwasan. Maiiwasan ang mga isyung ito sa pamamagitan ng pagkaakaroon ng integridad ng bawat tao. Kailangang maging tapat tayo sa lahat ng ating mga gawain sa lahat ng oras at pagkakataon.
4. Bakit dapat pagtuunan pansin ang mga isyu tungkol sa paggawa? Sa paggamit ng kapangyarihan?

Napakahalagang pagtuunan pansin ang mga isyu tungkol sa paggawa upang ito ay maiwasan at mabawas-bawasan. Dahil kung magpatuloy ang gawing ito, patuloy na bababa ang ating ekonomiya at walang pag-asang tayo ay uunlad. Mananatili lamang tayo sa kahirapan at maaaring mas bumaba pa kapag hindi matugunan ang mga isyu lalong-lalo na ang korapsiyon. Dapat rin pagtuunan ng pansin ang paggamit ng kapangyarihan upang maiwasan ang pag-aabuso sa paggamit nito. Dahil alam naman nating dito nagsisimula ang mga isyung tunngkol sa paggawa.

5. Paano nakaaapekto ang mga isyung ito sa pagkatao ng isang tao?

Ang mga isyung ito ay tumutukoy sa espiritwal o moral na kawalan ng kalinisan at paglihis sa anumang kanais-nais na asal ng isang tao. Dahil dito sila ay nagiging masamang tao. Nababawasan at hindi na naayon ang kanilang moral na pagkatao. Nawawalan ng integridad ang mga tao dahil sa kasamaang ito. Hindi mabuting epekto ang naidudulot nito sa pagkatao ng isang tao.
Ang korapsiyon ay tumutukoy sa kawalan ng integridad at katapatan. Ito ay isang Sistema ng pagnanakaw o pagbubulsa ng pera. Ito rin ang nagdudulot ng kahirapan sa mga mamamayan, mga ‘di natapos na kalsada, kawalan ng hustisya, at higit sa lahat – ang pangunahing negosyo sa loob ng ating gobyerno. Kung minsan nga, nakikipag-kompitensya at nakikipag-unahan pa sila sa isa’t-isa. Tumutukoy din ito sa espiritwal o moral na kawalan ng kalinisan at paglihis sa anumang kanais-nais na asal

Para sa akin, ang korapsiyon ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit hindi umuunlad ang ating bansa, isa itong malaking hadlang sa kaunlaran ng bansa. Ito din ang dahilan kung bakit naghihirap ang mga taong bayan, halos lahat ng mga gobyerno ay nagnanakaw ng pera ng bayan. Dapat habang maaga pa ay kailangan na nating kumilos para mawakasan natin ang korapsyon. Kailangan ng sama samang pagkilos ng tao, lahat ay maaring mag-ambag para makamit at mapanatili ang kabutihang panlahat.Makatutulong tayo sa pagwakas ng korapsiyon sa simpleng paraan, kung bawat isa sa atin ay magtutulungan.

Nakasalalay sa kanila ang kaunlaran ng ating bansa at ang kapakanan ng mga mamamayan. Kung ang nanunungkulan sa ating bansa ay hindi tapat sa kaniyang mga tungkulin, paano kaya uunlad ang ating bansa?

Dapat sa darating na halalan ay iboto natin ang mga karapat dapat at tapat na pinuno, isang mahusay na lider na gagawin ang lahat upang umunlad an gating bansa, ang hindi magnanakaw ng pera ng taong bayan, ang may ginagawang aksyon para mawakasan ang korapsyon, ang ginagawa ng tama ang kaniyang trabaho, at dapat may integridad at takot sa Diyos, at dapat mas maging mahigpit ang paggastos ng budyet sa gobyerno. Ang taong may malinis na puso at tapat ang talagang karapat-dapat magsilbi sa lipunan. Maipakikita ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo at pag-iwas sa pandaraya.
Gawain 4
Gawain 5
1. Bilang mag-aaral sa Baitang 10, paano ko mapatatag ang mga positibong katangian ko na magiging kapital ko sa aking pagharap sa mga isyu sa paggawa?

Bilang mag-aaral sa Baitang 10, Mapatatatag ko ang aking mga positibong katangian sa pamamagitan ng pagpapanatili ng positibong pananaw sa buhay, paggawa ng tama na ikakabuti ng lahat at pagkakaroon ng matatag na paninindigan sa mga pinaniniwalaan.

2. Paano ko dapat paglabanan ang mga isyu sa paggamit ng kapangyarihan na mapangibabaw ko ang pagiging mapanagutang paglilingkod?

Dapat ay may paninindigan ako na maging isang mabuti at tapat na tagapaglingkod. Hindi dapat ako nagpapadala sa mga temptasyon ng trabaho na dala ng maraming mga isyu. Lagi kong isaisip ang tunay na hangarin ng isang tunay na tagapaglingkod.
A. Ang sobrang pera ay sana ay ginamit niya para sa ibang bagay na makakatulong hindi lamang sa sarili kundi sa lahat. O di kaya ay idinonate niya sa mga nangangailangan o di kaya ay itinago lanng muna niya upang magamit sa susunod. Hindi naman masama ang paggamit niya rito upang bumili ng sariling kagamitan lalo na kung ang mga ito ay ginagamit a trabaho niya. Ngunit isipin sana niya na may sarili naman siyang sweldo. Ang pera ay hindi sa kanya.

B. Hindi dahil nasa admin siya ay may karapatan na siyang kunin o iuwi o gamitin ang mga bagay o gamit na hindi sa kanya para sa personal na pangangailangan. Okay lang naman ito kung ang mismong amo niya ang nagbigay pahintulot sa kanya pero kusa. Nararapat na respetuhin ang mga bagay lalo na kung hindi ito pag-aari.
B. Hindi dahil nasa admin siya ay may karapatan na siyang kunin o iuwi o gamitin ang mga bagay o gamit na hindi sa kanya para sa personal na pangangailangan. Okay lang naman ito kung ang mismong amo niya ang nagbigay pahintulot sa kanya pero kusa. Nararapat na respetuhin ang mga bagay lalo na kung hindi ito pag-aari.
TAYAHIN ANG IYONG PAG-UNAWA
1. Ano-ano ang mga isyu sa paggawa ang tinalakay sa babasahin? Ang mga isyu sa kapangyarihan? Isa-isahin ang mga ito.
Tinalakay ang mga sumusunod na isyu sa paggawa: Paggamit ng kagamitan, paggamit ng oras sa trabaho, sugal at magkasalungat ng interes kung saan ang paggamit ng kagamitan ay tumutukoy sa wastong pagpapahalaga at paggamit ng kagamitan na katuwang upang mapadali at mapagaan ang anumang trabaho; ang paggamit ng oras sa trabaho o ang pagganap ng gawain sa orasng rabaho at pag-angkin ng tiwala mula sa isang bagay na ipinagkatiwala sa iyo; sugalo mas kilala bilang pustahan gamit ang pera bilang produkto ng isang tiyak na laro at ang magkasalungat na interes na nangyayari kung nangingibabaw ang personal na interes ng tao na nagbibigay ng kasiyahan at pakinabang sa tao-halimbawa ang pinansyal na interes at mga regalo at paglilibang. Ang mga isyu sa paggamit ng kapangyarihan nama ay ang korapsiyon, pakikipagsabwatan o kolusyon, bribery o panunuhol, at kickback.Tinatawag na korapsiyon ang sistema ng pagnanakaw o pagbubulsa ng pera; kolusyon ang iligal na pandadaya o panloloko sa pammagitan ng iligal na panghihimasok sa proseso ng isang halalan; panunuhol ang pagbibigay ng kaloob o handog sa anyo ng salapi o regalo pamlit sa pabor na ibinigay ng tumanggap; kickback ang bahaging napupunta sa isang opisyal mula sa mga ponding itinalaga sa kaniya; at nepotismo angpaghirang ng kawani sa pamahalaan sa kamag-anak na hindi dumadaan sa tamang proseso.
Full transcript