Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interdisciplinair Samenwerken onderwijs en ketenpartners

No description
by

Angele Van Der Star

on 19 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interdisciplinair Samenwerken onderwijs en ketenpartners

kinderen
ouders
HRM en management en communicatie
Wat is de rol van management en HRM t.a.v.
communicatie in de interdisciplinaire samenwerking?
Nut, noodzaak & meerwaarde Interdisciplinair samenwerken
door professionals
HRM & Onderwijs
Interdisciplinair Samenwerken

Veranderkundige
modellen
Pedagogische modellen
Fundament is
Professionele leergemeenschap
achtergrond
evidence informed
STAR-model
Praatkaart
Interdisciplinair Samenwerken
STAR-model

primair onderwijs
Kwintoo kaart 14
Management & HRM
en rol t.a.v. een visie op
Interdisciplinair Samenwerken
Wat is de rol van management en HRM t.a.v. verstevigen visie van scholen op Interdisciplinair Samenwerken?
Management & HRM en professionele structuur
Zorgdragen dat systemen en structuren de interdisciplinaire samenwerking mogelijk maken en ondersteunen
- continue professionalisering op werkvloer, 'samen leren en ontwikkelen' met netwerkpartners = human capital
- doorgaande lijn leer- en ontwikkelmethoden en leerlingvolgsystemen
- opnemen van overlegmomenten met netwerkpartners in jaartaak
- het beschrijven van ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden
- het delen van kennis t.a.v. verschillen in wet- regelgeving
Management en HRM
en professionele cultuur
Wat is de rol van management en HRM t.a.v. de professionele cultuur op scholen in de Interdisciplinaire Samenwerking?
Management & HRM
en rol t.a.v. strategie
Interdisciplinair Samenwerken
Wat is de rol van van management en HRM t.a.v. ontwikkelen van een strategie voor Interdisciplinair Samenwerken op scholen?
Interdisciplinair
Samenwerken:
onderwijs ketenpartners
kinderopvang jeugdzorg e.a.
Business model Canvas

Anticiperen op pijnpunten in de Interdisciplinaire Samenwerking
- hindernissen die het uitvoeren van een taak lastig maken
- risicio's verbonden aan het niet uit kunnen voeren van die taak

Pijnpuntverzachters op vier niveaus
- de vereist pijnpunten aanpakken
- de verwachte pijnpunten aanpakken
- de gewenste pijnpunten aanpakken
- en ook de onverwachte pijnpunten aanpakken

Voordelen (voordeelverschaffers)
De voordelen komen voort uit pijnpunten en verzachters door de waarom vraag (meerdere keren) te stellen.

waardeproposities versus klantsegmenten
klant = leerkrachten
Het ondersteunen van scholen in
- het formuleren van visie op samenwerken en aanreiken tools
- het integreren van deze visie in bestaande onderwijsconcepten / profileringsaspecten
- het formuleren van ambitie niveau Interdisciplinair Samenwerken
(1=back to back, 2=hand in hand, 3= face to face, 4=cheeck to cheek)
- het in kaart brengen van de sociale omgeving
- het organisatie overstijgend formuleren van een visie met netwerkpartners
Ondersteunen van scholen in
- 't SMART formuleren van stappen Interdisciplinaire Samenwerking vanuit 0-meting
( t.a.v. de doorgaande inhoudelijke en pedagogische ontwikkelingslijn)
- de (on)mogelijkheden t.a.v. gezamenlijk gebruik van ruimte, materialen & middelen
met de netwerkpartners
- het beschrijven van de resultaten van de interdisciplinaire samenwerking in schooljaarverslag.
Wat is de rol van van management en HRM t.a.v. een structuur die Interdisciplinair Samenwerken op scholen ondersteunt?
- het vervullen van voorbeeld rol in transparant communiceren
- het faciliteren van bijscholingen op gebied van communicatie
- het ondersteunen in het formuleren van communicatie beleid 'Interdisciplinair
Samenwerken' en public relations.
- het beschrijven van de resultaten van de interdisciplinaire samenwerking in 't
bestuurlijk jaarverslag.
HRM en management ondersteunen de professionele cultuur
- is zelf rolmodel t.a.v. een professionele cultuur (bijv. interesse in elkaars
werkomgeving tonen, solidair zijn aan organisatie, persoonlijkheidsverschillen
respecteren)
- opnemen van professionele cultuur in scholingsaanbod
- gezamenlijk ook de ontwikkelingen en dilemma's in de (school)teamcultuur bespreken
- opnemen van Interdisciplinair Samenwerken in HRM cyclus / beleid

Angèle van der Star
29 nov. 2016 HRM&Onderwijs
Personeel: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, directeuren, rectoren,
managers en netwerkpartners.
Wat is meerwaarde van Interdisciplinair Samenwerken
voor ouders?
En nut & noodzaak?
Wat is de meerwaarde van Interdisciplinair Samenwerken
voor personeel?
En nut & noodzaak?
Wat is de meerwaarde van
Interdisciplinair Samenwerken
voor kinderen?
En nut & noodzaak?
de basis is de interprofessionele dialoog
-> HRM ondersteunt management in
't optimaliseren van de teamdialoog
-> HRM ondersteunt leidinggevende in het uitzetten van stappen
-> HRM ondersteunt leidinggevende in 't optimaliseren
van professionele teamstructuur
-> HRM ondersteunt leidinggevende in de teamcommunicatie
-> HRM ondersteunt leidinggevende in het
optimaliseren van een professionele teamcultuur
Primair en Voortgezet onderwijs
en ketenpartners

kinderopvang VVE peuterspeelzaal
jeugdzorg wijkteams wijkpolitie ea
Doel -> een sterke pedagogische en educatieve omgeving
-> ouders ondersteunen in opvoedtaak in complexe samenleving vanuit een passende doorgaande lijn
-> ouders meer tevreden, meerdere professionals kijken samen naar mijn kind
Het delen van kennis en kunde!
Taak -> om kinderen optimaal te stimuleren in talentontwikkeling en te ondersteunen in kwalificatie, socialisatie en subjectivering

7 S McKinsey
Pedagogisch Kader
(Doornenbal J., 2012)
Lieskamp & Vink (2015)
Interdisciplinair Samenwerken (Engestrom, 2000)
Praatkaarten onderwijs kinderopvang jeugdzorg
-> onderwijspassie.nl
Full transcript