Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aralin 16 Pamilihan at pamahalaan

No description
by

jc salayog

on 19 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aralin 16 Pamilihan at pamahalaan

Pagkabigo ng Pamilihan
Market Failure
Antas ng Panghihimasok ng Pamahalaan sa Ekonomiya
Pamaraan ng Panghihimasok ng Pamahalaan
1. Tight Industrial Regulatory Regime
Puna ng panghihimasok ng Pamahalaan
1. Nagiging Hindi efficeint at hindi epektibo ang paglilingkod ng pamahalaan. Hindi efficient dahil nagiging magastos ang mga programang isinasagawa
nito.Hindi rin nakukuwenta ng pamahalaan ang kabuuang benipisyong nakukuha mula sa programa
2. Pinapasan din ng mga nagbabayad ng buwis ang pagtaas ng gastusin ng pamahalaan. Itinataas ng pamahalaan ang ipinapataw na buwis kapag tumataas
ang gastusin nito.
3. Nagreresulta kung minsan ang panghihimasok sa paglawak ng kapangyarihan ng pamahalaan sa politika.
Naiimpluwensyahan nito ang takbo ng pagnenegosyo
ng mga bahay kalakal. Hindi naglaon , naiimpluwensyahan din ng mga bahay kalakal ang pamahalaan.sa halip na interes ng lahat, pinangangalagaan ng pamahalaan ang interes ng bahay kalakal/
4. Kung minsan, hindi rin nakakamit ang efficiency sa produksyon.Hindi rin nasisinop ng pamahalaan ang paggamit sa limitadong pinagkukunang yaman.
Pamilihan at Pamahalaan
Aralin 16
Ang Pamilhan at Pamahalaan ay kinikilala sa ekonomiks ang pamilihan bilang ideyal na sistemang pang-ekonomiya
Ito ay binubuo ng mga kalahok na nagtataguyod ng mga kanilang sariling kapakanan
Ang mga kalahok ay gumagawa ng nga plano upang mapabuti ang kanilang kapakanan
Ang mamimili ay nagsasagawa ng planong pangkonsumo ang bahay kalakal ay nagsasagawa ng plano ng produksyon
Mayroong mga pagkakataon na hindi kayang iwasto ng pamilihan ang sarili nitong sistema at dahil dito bumabagsak ang bahay kalakal
Mga sistema ng pagkabigo
1. Externality
Negative
externality
Positive
externality
2. Hindi Ganap na Kompetisyon
Pagkakaroon ng Monopoly
Nagreresulta sa Efficient
3. krisis sa ekonomiya
Nakakaranas ng
Depression
-Mahabang panahon ng negatibong paglago ngekonomiya
Maliit at Non ativist
na pamahalaan
Malaki at Aktibong
pamahalaan
small and soft state
-maliit ang pamahalaan dahil sa limitado ang panghihimasok ntio sa ekonomiya .
-Mahina ang Pamahalan dahil hindi tahasan ang panghihimasko nito sa ekonomiya
Big state
-Para sa ibang ekonomista, kinakailangan maging
malaki ang isang pamahalaan.
-Ibig sabihin, kinakailangang malaki ang panghihimasok nito saekonomiya

-Ang pamahalaanay nararapat maging aktibo
Ipinatutupad ng pamahalaan ang
Tight Indutrial regulatory regime sa
paniniwala nabubuti ang kapakanan ng
mamamayan sa mga piling bahay kalakal
2. Industrial Deregulatory Regime
Ito ang pamahalaan na Industrial Deregulatory
Regime o deregulasyon. Tangan nito ang diwa ng
ganap nakompetisyon
3. Paglahok ng Pamahalaan sa indutriya
4 Pagbubuwis
8. Programang Pangkaunlaran
Nilikha ito ng bahay kalakal na nakatuon sa
paglikha ng pangunahing pangangailangan
Ginagamit ito sa paghahatid ng Pambublikong
paglilingkod at hindi batid ng karamihan
na ang pagbubuwis ng pamahalaan ay may
allocative
5. Price Ceiling at Price Floor
6. Sequestration
7. Tax Exemption at subsidy
ang price ceiling ay upang
maiwasto ng pamahalaan
ang mapagsamantalang
pag uugali ng bahay-
kalakal.

-price floor ang tawag sa
pinakamababang presyo
na itinakda ng pamahalaan
para sa isang produkto
Nilalayon ng sequestration na itigil ang pagsamantala ng bahay kalakal sa mga mamimili at sa kapwa bahay kalakal nito
ang ilan sa kanilang mga batayang
pangangailangan ay sinasagot ng
pampublikong paglilingkod
Maraming pinagkukunang yaman ang
ating bansa, ngunit ang ibang
pinagkukunang yaman ng ating bansa
ay pagaari ng ibang kalahok o ibang
bansa sa pamilihan
Thanks For Listening!!!
created by: jc salayog xD
Full transcript