Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

implementatie-traject CDiO

No description
by

Ed van Uden

on 21 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of implementatie-traject CDiO

implementatie-traject CDiO
intake
creativiteits-scan
optie voor implementatie-onderdeel
Denk-bus
a la Wecovi:
doel-stelling noteren
landschap schetsen: feitelijk
blob-tree:gevoel
divergeren - convergeren:
force-to-fitten (associaties genereren)
ideeen genereren
ideeen matrix: ideeen waarderen
ideeen: selecteren
personen aan ideeen koppelen
proud-model
zelf-regulering van personen
Agile
anders communiceren

visualiseren
Een duidelijke gerichtheid op anders denken, anders organiseren en anders communiceren
Een gedeelde visie op wat voor medewerkers we helpen ontwikkelen (zelfregulering/zelfreflectie/proud)
Praktijken in de organisatie die de medewerkers helpen ontwikkelen richting de gedeelde visie van de organsiatie
Gerichtheid op co-intelligentie (heel-archie)
De ontwikkeling van kennis, vaardigheden en begrip en het belang daarvan.
Uitdagend en zorgvuldig leren voor de medewerkers, en de hoge verwachtingen die het management daarvan heeft (flow, plezier, voldoening, talent, interventies en feedback)
Implementatie van het (creatieve denk)proces (heel-archie?)
Uitwerking van DOC naar afzonderlijke maar onderling samenhangende bedrijfsonderdelen en doelstellingen
Beoordeling van voortgang in ontwikkeling
Per item checkvragen
Zie IPC zelf review

Creative Dynamics
Creative Confidence
1
2
3
4
5
6
7
8
IDENTITEITS-SCAN
cocktail-bar
customer relevancy & aandachts-index
open space
ZELFREGULERING
eigenaarschap


eigen inititatief
waardering
Proud-model
van idee naar initiatief
VRIJ ORGANISEREN
WENDBAAR COMMUNICEREN EN ORGANISEREN
AGILE
VISUALISEREN VAN INFORMATIE
VISUEEL ALFABET
MINDMAPPEN
VISUAL NOTETAKING
non-lineaire benadering
associeren
het brein
verbeelding

CREATIEF DENKEN
oordeel-niet
force to fit
associeren
convergeren
divergeren
bottom line nine
Is er een duidelijke gerichtheid op anders denken, anders organiseren en anders communiceren?

Hoe laten de medewerkers (directie, management en medewerkers) hun DOC-ontwikkeling zien, kunnen zij hierop reflecteren en verbeteren?
1
Heeft de gedeelde visie van de organisatie invloed op het verbeteren van de DOC-ontwikkelingen?

Hoe maken medewerkers de gedeelde visie van de organisatie zichtbaar?

Wat doet management om de gedeelde visie te ondersteunen?

Wat doet directie om ervoor te zorgen dat de gedeelde visie is ingebed in de organisatie?
2
Zijn de werkzaamheden in de praktijk gericht op de gedeelde visie (DOC)?

Hoe is aan medewerkers te zien dat ze in de praktijk handelen naar de DOC visie?

Hoe is aan management en directie te zien dat ze in de praktijk handelen naar de DOC visie?

3
4
Heeft co-intelligentie op het ontwikkelen van de organisatie richting DOC-visie?

Hoe voelen medewerkers zich betrokken bij de definitie van co-intelligentie?

Wat doet management om co-intelligentie te helpen bevorderen?

Wat doet management en directie om co-intelligentie in te bedden en te evalueren?
5
Schat de organisatie de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en begrip, en het belang daarvan, op waarde?

Wat is de invloed van de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en begrip op medewerkers?

Wat doet management om kennis, vaardigheden en begrip te ontwikkelen en deze in te bedden in hun praktijk?

Wat doet de directie om ervoor te zorgen, dat kennis, vaardigheden en begrip de basis vormen voor het continu verbeteren in de organisatie?
http://qaspire.stfi.re/?sf=yokjvbx#ab
Full transcript