Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Улс төрийн тогтолцоо

улс төрийн тогтолцоо
by

М. Энхцэцэг

on 18 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Улс төрийн тогтолцоо

Улс төрийн тогтолцоо
Тогтолцооны онол нь анх ХХ зууны эхнээс биологийн шинжлэх ухаан үүссэн гэж үздэг.
Улс төрийн тогтолцоо бол нийгмийн тогтолцооны тодорхой нэг төрөл юм
Д.Истон
Улс төрийн амьдрал бол нийгмийн орчноос тод ялгарах хил хязгаар бүхий биеэ даасан тогтолцоо мөн гэж үзэж мөн чанарыг чиг үүргийн талаас нь тодорхойлж “улс төрийн тогтолцоо бол засгийн эрх мэдлийг ашиглан нийгмийн дотор үнэт зүйлсийг байршуулах үйл ажиллагаа мөн” гэжээ

Улс төриин тогтолцооны бүтэц бүрдэл
Тогтолцооны онолын арга зүйн үүднээс үзвэл:
Биологийн эд эс нь харилцан хамааралтай олон элемент хэсгүүдийн нийлбэр цогц буюу гадаад орчинтой холбоотой -хил хязгаартай,- тогтолцоог бүрдүүлэгч нэг элемент солигдсоноор бусад хэсэг нь хувьсаж бүтэцийг бүхэлд нь өөрчлөгдөхөд хүргэнэ
Аливаа систем «оролт», «хувиралт», «гаралт», «эргэх холбоо» гэсэн хэсгээс бүрддэг ба улс төрийн системийн хувьд «оролт» нь олон түмний шаардлага, дэмжлэг, «гаралт» нь шийдвэр, үйлдэл юм.
Оролт
Улс төрийн тогтолцоонд очиж байх мэдээллийг түүний оролт гэж нэрлэнэ.
ОРОЛТ-д хамаарах шаардлага, дэмжлэг нь засаглалын субъекmын хэлбэр юмcын зүгээс явуулж буй үнэт зүйлийн хуваарилалтын үндэслэлтэй холбоотой санал бодлын илэрхийллийн хэлбэр юм.

шаардлага

Шаардлага гэдэг нь улс төрийн тогтолцооны дотроос юм уу түүнийг хүрээлэн байгаа экологийн,эдийн засгийн соёлын зэрэг янз бүрийн гадаад тогтолцоонуудаас гарч буй тулгалтууд юм
Шаардлага нь тогтолцооны гаднаас, түүний нийгмийн орчиноос тавигдаж болно. Үүнийг гадаад шаардлага гэнэ

дэмжлэг

Улс төрийн тогтолцоог бүхэлд нь болон төр баригчдын үйлдэл хийхэд бэлэн сэтгэл зүйн ажиллагааг илэрхий дэмжсэн үйлдэл. Ийм үйлдэл хийхэд бэлэн сэтгэл зүйн байдал, аятай уур амьсгал зэргээр илэрнэ
Дэмжлэг нь
оролцооны
ба
бодит
гэсэн хоёр хэлбэртэй
гаралт
Шийдвэр болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг гаралт гэнэ Гаралт нь шийдвэр үйлдлээр илэрнэ
Улс төрийн тогтолцоны гаралт нь хэлбэрийн хувьд бүх нийтээр дагаж мөрдөх ёстой шийдвэр мөн бөгөөд харин агуулагын хувьд нийгмийн нийтлэг болон бүлгүүдийн ашиг сонирхолыг хэрэгжүүлэх бодлого байдаг
Эл бодлогыг улс төр судлаач
үнэт зүйлсийг хуваарилах
нөөц дайчлах
зохицуулан
шууд хяналт тавих
үзэл суртал
Үнэт зүйлсийг хуваарилах
Улс төрийн тогтолцооны ажиллагааны үр дүнд төрөөс гарч байгаа шийдвэрийн нэг хэсэг нь орлого, байр суур, эрх мэдэл, үйлчилгээ гэх мэтийн хүний амьдралд зайлшгүй хэрэгтэй үнэт зүйлсийг хуваарилахад чиглэсэн байна
Хэнд, ямар үнэт зүйлийг, хичнээн хэмжээгээр хуваарилав гэдэг нь нийгэм гишүүдийн сонирхолыг шууд хөндсөн хэрэг байдаг учираас хуваарилах бодлого нь улс төрийн шууд үр дагавартай байдаг
нөөц дайчлах
Үнэт зүйлийг хуваарилахын тулд түүнийг байнга олж, нөхөн сэлбэж байх учиртай. Энд юуны өмнө хүмүүсийн цалин нийтийн хэрэгцээнд зориулсан мөнгөн хөрөнгө хамаарагдана. Албан татвар хураах буюу нөөц дайчлах нь нийгэм гишүүдийн нэг хэсгийн олсон ашгаас татварлан авч байгаа тул улс төрийн үр дагавартай
зохицуулан
Гарч байгаа шийдвэрийн нэг хэсэг нь тодорхой үйл ажиллагааг зөвшөөрөх хориглох замаар нийгмийн амьдралыг зохицуулж байдаг болохоор зохицуулах бодлого нь нийгмийн нийтлэг эрх ашгийг хөндсөн улс төрийн чухал ач холбогдолтой байдаг
шууд хяналт тавих
Төрөөс гаргаж байгаа шийдвэрийн нэг хэсэг нь төр өөрөө шууд гардан эрхэлдэг үүргүүдийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн байдгийг шууд хяналт тавих бодлого гэж нэрлэдэг
Ардчилсан улс төрийн тогтолцооны үед шууд хяналт тавих бодлогын хамрах хүрээ нь хязгаарлагдах шахам байдаг бол дарангуйллын нийгэмд илүү олон төрлийн үйл ажиллагааг хамруулж байдаг
Эргэх холбоо
Гаралт нь нийгмийн орчинд үйлчилсний үр дүнд өмнө нь оролт дээр тавигдсан шаардлагыг үүсгэсэн шалтгаан нэг бол арилна эсвэл хэвээр үлдэж ч мэднэ. Арилаагүй үлдсэн бол шаардлага дахин тавигдана. Мөн гаралтын үйлчилгээгээр шинэ нөхцөл байдал үүсэж болох ба ийм тохиолдолд шинэ шаардлага үүсэж бий болно .Энэ харилцан үйлчлэлийг эргэх холбоо гэнэ
Улс төрийн тогтолцоо нь эцсийн дүндээ шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэхэд нөлөөлж, өөр хоорондоо холбоотой сүлжилдсэн, байнга өөрчлөгдөж байдаг эрчимтэй үйл ажиллагаа механизмын цогц юм
анхаарал тавьсанд баярлалаа
11т анги 5-р баг
Full transcript