Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ciała w ruchu - powtórzenie

No description
by

Michał Czerwionka

on 3 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ciała w ruchu - powtórzenie

Czym się różni droga od odległości?
Zrób zadanie:
Zawodnik ćwiczy biegając w kółko. Koło ma obwód równy 15 m. Jeżeli zrobił 3,5 okrążenia, to jaką drogę pokonał? A jaka była odległość między startem a metą, jeżeli od startu do mety trzeba pokonać taką samą drogę jak od mety do startu?
Jaka jest jednostka prędkości układzie SI?
Zrób zadanie:
Kto jest szybszy: Pan Michał biegnący z prędkością 3,12 m/s czy Pan Kuba biegnący z prędkością 2,54 m/s?

Jaki jest wzór na prędkość?
Zrób zadanie:
W jakim czasie Pan Michał pokonał 100 m (wykorzystaj dane z poprzedniego slajdu)? Wynik podaj do dwóch cyfr znaczących.
Musisz umieć zamieniać km/h na m/s i na odwrót.
Zrób zadanie 1 str. 74
Musisz umieć obliczać prędkość względną
(dla ciał w pojeździe oraz 2 niezależnych ciał)
Rozwiąż:
Jadą dwa samochody: Fjat i Ópel. Fjat jechał z prędkością 20 km/h, a Ópel 50 km/h. Jaka jest prędkość jednego względem drugiego, jeżeli:
jechały na przeciwko siebie
jechały w tą samą stronę
Co to jest przyspieszenie?
Co oznacza, że ciało przyspiesza?
Jaki jest wzór na przyspieszenie?
Praca dodatkowa (rozwiązania prześlij na Librusa):
4 i 5 str. 73
4 i 9 z str. 74
Zadanko
Po zapaleniu się zielonego światła Pani Olga zaczęła przemieszczać się ruchem jednostajnie przyspieszonym. Jeżeli po 10 s osiągnęła prędkość 100 m/s, to:
ile wynosi jej przyspieszenie?
jaką drogę przebyła po 10 s?
Podpowiedź: Nie korzystaj z wzoru v = s/t. Dlaczego?

Musisz umieć odczytywać z wykresu dane oraz rozpoznawać jaki ruch jest na nim przedstawiony
Zrób zadanie 6 i 7 str. 74
Podsumowanie
Ciała w ruchu - powtórzenie
Opracował: Michał Czerwionka
Rozwiązanie:
DROGA: 3,5 * 15 m = 52,5 m
ODLEGŁOŚĆ: średnica koła
Rozwiązanie:
3,12 m/s > 2,54 m/s, zatem oczywiście, że Pan Michał!
Rozwiązanie:
t = s : v = 100 m : 3,12 m/s = 32 s
Oblicz:
25 m/s = ? km/h
Rozwiązanie:
Gdy jechały na przeciwko siebie: 20 km/h + 50 km/h = 70 km/h
Gdy jechały w tą samą stronę: 50 km/h - 20 km/h = 30 km/h
Rozwiązanie:
a = ∆v/t = 100 m/s : 10 s = 10 m/s²
s = ½ a t² = ½ 10 m/s² 10²s² = 5 m/s² 100s² = 500 m
Wzór v = s/t jest na ruch jednostajnie prostoliniowy, a my mamy tutaj ruch prostoliniowy jednostajnie
przyspieszony
Rozwiązanie:
Zadanie 6: odczytujemy z wykresu v = 6 m/s i t = 8 s, zatem
∆v = 6 m/s - 0 m/s = 6 m/s, czyli a = ∆v/t = 6 m/s : 8 s = 0,75 m/s²
Zadanie 7: widzimy, że jest to ruch prostoliniowy jednostajny, zatem a = 0 m/s²
Co to jest prędkość średnia?
Zrób zadanie 1 str. 75
Rozwiązanie:
v = s/t, zatem t = s/v, czyli:
t1 = s1/v1 = 120 km : 60 km/h = 2 h
t2 = s2/v2 = 120 km : 90 km/h = 1,33 h
Wzór: vśr = sc : tc
Droga całkowita: sc = 120 km + 120 km = 240 km
Czas całkowity: tc = 2 h + 1,33 h = 3,33 h
Prędkość średnia: vśr = 240 km : 3,33 h = 72 km/h
Zadania opracowane przeze mnie znajdziesz tu:
https://docs.google.com/document/d/1ObBjk5JEffmHQ88uPtEQZx2XKOWZJShMnmjSNTJfPnw/edit?usp=sharing
Teorię znajdziesz tu:
http://slideplayer.pl/slide/837096/
http://slideplayer.pl/slide/826508/
Polecam również zrobić zadania powtórkowe z podręcznika i ćwiczeń
Podsumowanie wzorów
Prędkość w ruchu prostoliniowym jednostajnym:
v = s/t
v - prędkość [m/s] s - droga [m] t - czas [s]

Prędkość średnia:
v_śr = s_c/t_c
v_śr - prędkość średnia [m/s] s_c - droga całkowita [m] t_c - czas całkowity [s]

Przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym:
a = ∆v/t
a - przyspieszenie [m/s²] ∆v - zmiana prędkości [m/s]

Przyrost prędkości:
∆v = v_k - v_p
v_k - prędkość końcowa [m/s] v_p - prędkość początkowa [m/s]

Droga w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym:
s = ½at²
Full transcript