Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

klas 1 H2 natuurlandschappen op aarde

Geo klas 1 h/v h2 Natuurlandschappen op aarde
by

Frits van der Gronde

on 5 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of klas 1 H2 natuurlandschappen op aarde

start en par 1
Deelvraag:
Hoe verklaar je de ligging van tropische regenwouden?
Location 2
paragraaf 3
De Woestijn rond
Las Vegas
paragraaf 4
H2 Natuurlandschappen op aarde.
Hoofdvraag:
Hoe verklaar je de ligging van grote natuurlandschappen op aarde?
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120712_klimaatzones01
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/454
deze les 7 november
lesdoel: kennis van Tropische regenwouden: wat, waarom en waarom daar.
SO bespreken (12 minuten)
doel: van je fouten leren
film jungle kijken (20 minuten)
aantekeningen maken (wb blz 60)
start en par 1 maken (20 minuten)
terugkijken:
Kan je de deelvraag al beantwoorden?
Huiswerk
maandag 11 november
Start en par 1 af t/m 9
leren B33 en B40
volgende les: huiswerk bespreken
Deze les:
Maken Start en par 1 en herhaling
Lesdoelen
Drie kenmerken van tropische regenwouden kunnen noemen
Ligging van tropische regenwouden:
wat, waar en waarom daar?

http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html

http://astro.unl.edu/naap/motion1/animations/seasons_ecliptic.swf

Huiswerk:
maandag 18 november
H2 Start en par 1 af
leren B33 en B40

Deze Les
Kort REP Bespreken
Film kijken
kijkopdracht:
15 Kenmerken toendra opschrijven
Hoe kan je daar overleven?
yellowknife
DEZE LES 25 november:
Par 2 afmaken
Par 3 samen lezen
opdracht 1-9 maken
LESDOElEN

Begrippen
kennen en leren wat oorzaak en gevolg is:
Wat hebben dingen met elkaar te maken (
verbanden
)
Topografie
Alpen en Alpenlanden leren
Hoogtegordels
in de bergen: wat zijn dat?
Bevolkingsdichtheid
in berggebieden: hoe is dat?
Hoogteligging en temperatuur: wat hebben die met elkaar te maken?
Deelvraag van deze paragraaf is:
Hoe verklaar je de plantengroei in de bergen?
DEELVRAAG IS:
Hoe verklaar je de plantengroei in de bergen?
Kijkvragen:
Wat is een dubbelseizoen?
Schrijf 10 inrichtingslelementen op die met toerisme te maken hebben.
Huiswerk Donderdag 28 november
Maken Par 3 vragen t/m 9
Leren: B83 en B84
Deze les, maandag 2 december:
t/m par 3 af
par 4 maken t/m 7
powerpoint woestijn bekijken
(aantekeningen maken
lesdoel: Deelvraag beantwoorden:
Hoe verklaar je de ligging van de droge gebieden?
Beter leren kaartlezen
In welvarende woestijnsteden als Las Vegas wordt grondwater gebruikt:

als drinkwater.
om gazons en akkers te besproeien.
om auto’s te wassen en zwembaden te vullen.

Probleem:
Er wordt veel meer water gebruikt dan de regen kan aanvullen!


Gevolgen watergebruik
Hoe komen ze aan water?
Oaselandbouw
Waar water is wonen mensen

Wat is waar?

A Het is gebracht door hulpverleners

B Het water komt uit een ondergrondse watervoorraad

C Er stromen ondergrondse rivieren

D Tijdens de koude nachten valt regelmatig een bui

Water in de woestijn, hoe kan dat?
Waarom deze brug hier?Leven in de woestijn

Leven als een god in…de woestijn!
Het kan ook anders…
Een rivieroase
1. Oases

2. Grondwatervoorraden
(aquifers)

3. Rivierbeddingen

4. Waterputten

Waar is in de woestijn water te vinden?
Wat valt op aan de
temperatuur
?
meestal erg warm

Wat valt op aan de
neerslag
?
- geen of bijna geen neerslag

Feiten over de woestijn
Er loopt een gordel van woestijnen over de aardbol:
ongeveer tussen de 20e en 40e breedtegraad.
Verschil woestijn en steppe: in de steppe valt iets meer neerslag.

Waar zijn de woestijnen op aarde?
Waarom zijn er woestijnen?
Toch is er water in de woestijn…


Hoe is dat mogelijk?

Leven in de woestijn…

Water wordt gehaald uit
nattere gebieden:

Met behulp van stuwdammen wordt water van rivieren afgetapt.

Via pijpleidingen en kanalen wordt water vervoerd naar droge gebieden.

Hoe lost Amerika het gebrek aan water op?
irrigatie
maandag 9 dec
deze les:
So par 1-3 voorbereiden: samen lesstof kort herhalen.
Je kan vragen stellen.
Zelfstandig par 4 afmaken Atlasvragen samen maken
alleen fluisteren!
Par 5 uitleg basisboek nr 42
maken vraag 1-6
Lesdoel: SO goed kunnen voorbereiden
deelvragen kunnen beantwoorden :
Hoe verklaar je de ligging van de droge gebieden?
Hoe overleven mensen in droge gebieden?
Deze les: maandag 16 december

Lesdoelen :
deelvraag van paragraaf 5 kunnen beantwoorden :

Hoe overleven mensen in droge gebieden?
atlasvaardigheid: sneller leren werken met de atlas:
landen,plaatsen en gebieden opzoeken in de atlas
begrijpen hoe droogte ontstaat,
verklaar waarom er op de aarde woestijnen zijn
Hoe passen nomaden zich aan aan de droogte?

bb 42, blz 39: stijgingsregens, tropisch regenwoud
bb 74-77,blz 64/65 : heterogeen bos, etages, savanne, woestijnsteppe, woestijn
begrippen kennen:
wat gaan we doen?

uitleg met behulp van prezi; maak aantekeningen op blz 60 van je werkboek
opdrachten maken werkboek t/m par 5 vraag 9; klaar dan 11 en 12 maken
atlasvragen: zachtjes overleggen andere vragen zelfstandig maken

http://vimeopro.com/rekelproducties/goede-doelen/video/21876217
http://vimeopro.com/rekelproducties/goede-doelen/video/21876217
Bekijk de film Droogte in Kenia en maak opdracht 10 blz 49 werkboek
Huiswerk voor donderdag 19 december
Leren basisboek nr's 42, 74-77
Par 4 af
Par 5 vr 1-9
Deze les: 9 januari


Par 5 vraag 10 filmpje kijken
leren over soorten hulp

SO bespreken
leren van je fouten

Huiswerk: maandag 13 jan
Par 6 vraag 1-10 en uittreksel w37 w38
blz 54 wb
SO
maandag 20 jan
H2 Par 4,5 en6 + bb nr's
Deze les:
H2 af
werkboek inleveren.

MINDMAP MAKEN
begrippen blz 48/49
lesdoel:
leren over klimaat en natuurlijke zones
begrippen snappen en toepassen
Full transcript