Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det legende og lærende menneske

Oplæg VT-modul
by

Tine Dalgaard

on 12 March 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det legende og lærende menneske

DET LEGENDE OG LÆRENDE MENNESKE Hvad er leg? Hvorfor leger børn? Legen er barnets foretrukne aktivitetsform.
I sin grundform dækker den alle de vigtigste elementer, som er nødvendige for at barnet kan lære, nyde livet og derigennem styrke sig selv.
Knoop, 2006 Lysten driver værket Det går som en leg Udviklingspsykologien har domineret måden vi tænker leg på; at legen har en funktion Legen er barnets redskab til at gennemspille dramaer fra sin omverden for at barnet kan magte sine følelser

= Funktionen er at skabe følelsesmæssig balance Leg bruges til at barnet kan erkende sin omverden, få gryende erkendelser på plads snarere end opnå nye gennem legen

= Erkendelsesmæssige udvikling
Legen et redskab for den sociale udvikling; forståelse for andre mennesker, empati osv.

= Den sociale tilpasning
Disse psykologiske indfaldsvikler beskriver legen ud fra dens funktion:
Legen ses som et middel til den fortsatte vækst mod at blive voksne
Legen gøres anvendelig (den retter sig mod fremtidig udvikling)
Ikke forkert, men retter sig ikke mod et børneperspektiv

Børns legekultur også
værdi i sig selv! Knutsdottir om leg:

Leg en mental tilstand, hvor man opretholder en vis afstand til virkeligheden, og hvor det, man siger og gør ikke skal tolkes alt for bogstaveligt – Vises med legesignaler
Kendetegnes af hengivelse og selvforglemmelse
Barnet skaffer sig herredømme over omverdenen, skaber orden i den og gør begivenhederne håndterlige
Legen kendetegnes af tidløshed; leg er her og nu
Oplæg på modulet Lærings- og velfærdsteknologi i professioner Læring og udvikling er altså to sider af samme sag...
Men hvad kendetegner så
legens væsen? At det er sjovt
At man glemmer sig selv
At man glemmer tid og sted
Der er særlige rammer, man holder sig indenfor
Der er et særligt legesprog
Kan disse elementer overføres til voksnes liv? Til voksnes aktiviteter? Hvornår leger voksne? PLAY
betyder... LEG

SPIL LEG ER IKKE FOR SJOV The fun theory Indeholder ikke så meget teori
Men handler om at få folk til at ændre vaner
VED AT GØRE DET SJOVT "Vi vil foretage og nyde at udføre fornuftige handlinger - og endda nyde at udføre dem - hvis de er legende eller indeholder et spil" »Legen har intet formål i sig selv - andet end den nydelse, der er ved at selve det at lege. Det er en særlig stemning. Der er intet rationelt over leg. Det er en speciel tilstedeværelse i nuet. Når voksne går til fest, så leger de jo også. Der er ikke noget andet formål med festen end at have det sjovt«
Carsten Jessen, forsker i leg på Playware ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet Historisk set er det ret nyt, at leg som begreb udelukkende knytter sig til børn og det de foretager sig - når ikke vi sætter dem til noget andet To perspektiver på leg og legens væsen
Hovedtendensen indenfor psykologien går på at kunne definere, hvilken betydning, legen har for børns udvikling Nytteperspektiv Legen ses som en målorienteret og rationel handling I dag tendens til, at se det børn foretager sig ud fra en nytterorienteret synsvinkel Altså: Hvad kan det bruges til? Målorienteret tænkning sneget sig ind i barndommen
Så det ikke drejer sig om, hvad barnet er Men hvad det bliver TIL Meget komplekse processer
Leg er børns livsform Leg sætter børn i stand til
At være til stede her og nu
At være koncentrerede
At fordybe sig
At give sig hen
At forholde sig til livet omkring dem
At forstå de sammenhænge, de er en del af Uanset legeteori: Enighed om, at legen er af central betydning for barnets udvikling
- Også ud over småbarnsalderen... International forskning viser, at en veludviklet legeevne medfører en høj grad af intellektuel og psykisk formåen Børn leger for at lege Pointe:
At deltagerne får lov at være 'alene' i processen
At der er plads til fordybelse og selvudfoldelse
At processerne ikke styres, så legen kvæles Vi ser ofte på børn som mangelssystemer

Kan kalde det udviklingsperspketivsyndromet...

At vi har så travlt med at føre børnene videre
Så vi ikke opfatter de kompetencer, der udvikles undervejs i legen Legen en proces, der kræver respekt Det handler for jer om at skabe muligheder Legen kræver mulighed for udvikling
Legen skaber udvikling
Legen skaber også læring... Jeres fornemmeste opgave er at facilitere udviklingsprocesser for de mennesker i målretter jeres produkt til Et rigtig godt produkt, vil give mulighed for en legende tilgang

Hvor fordybelsen
Hvor det selvforvaltende
Og det afprøvende er til rådighed At kunne skabe produkter til det legende menneske! http://webtv.ucl.dk/video/824034/bowling
Egenværdi Børn har brug for at lege... Hvad er læring? Hvornår har du sidst lært noget, der var vigtigt for dig? Hvilke forhold havde betydning for, at du lærte det, du gjorde i situationen? Trivsel og læring:
En af de vigtigste drivkræfter i udvikling er de positive følelser, kroppen belønner os med, når vi lærer noget vigtigt
Nydelse og læring er to sider af samme sag
Læring forstærkes gennem udfordringer
Og blokeres gennem trusler
Børn opsøger spontant udfordringer som giver mening
Inkluderer alt, hvad der kan udvikle deres kompetencer
Hvorfor lærer mennesket?
Samtidig anlægger Gardner et kontekstuelt syn på intelligens
Det vil sige, at intelligensen udfolder sig når opgaverne stilles og skal løses i konteksten
Altså i de hverdagslige sammenhænge og i samspil med andre Jeffrey Krimsky: "A comparative analysis of the effects of matching and mismatching fourth grade students with their learning style preferences for the environmental element of light and their subsequent reading speed and accuracy scores", Doctoral dissertation, St. John´s University, New York, USA http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp Kendetegnende for Gardners teori er, at han gør op med den endimensionelle intelligens

- Teorien har vundet bredt indpas i dansk pædagogik
- Betydet, at vi er blevet fagligt opmærksomme på, at mennesket besidder mange forskellige intelligenser
- Han lagde ud med 7 intelligenser, men har senere føjet flere til
- Med Gardners teori er vi gjort opmærksomme på, at der er mange veje til læring
- Sådan at andet end det verbale sprog og den logisk –matematiske tænkning kan føre til læringsresultater De mange intelligenser Det personlige indre
Den personlige omverden
Det kropslige-kinæstetiske
Det musikalske
Det rumlige
Naturen
Det verbalt sproglige
Det logisk-matematiske
Bevidstheden om eksistensen
Og forud for dem alle: En viljestyret opmærksomhed Gardners teori kan bruges som grundlag for en mangfoldighed i udviklingen af aktiviteter

Det enkelte barn/bruger møder et bredt spekter af aktiviteter og opgaver
Det udfordrer barnets/brugerens mange intelligenser og samtidig sættes forskellige udtryksformer, sanser og værdier i spil på flere planer Læringsstile Se Høre Røre Gøre
Full transcript