Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SANGAY NA TAGAPAGHUKOM

No description
by

Margaux Bacay

on 9 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SANGAY NA TAGAPAGHUKOM

SANGAY NA TAGAPAGHUKOM
Ayon sa Seksiyon 7,
ang mga mahistrado
ng Korte Suprema
ay dapat magtaglay ng
sumusunod na
mga katangian:
KAPANGYARIHAN NG KATAAS-TAASANG HUKUMAN
Batay sa
itinatakda ng
Saligang-Batas,
ang saklaw na
kapangyarihan ng
Kataas-taasang
Hukuman ay ang
mga sumsunod:
6. Nagpapatupad
ng mga tuntunin sa
paraan at gawain ng
hukuman, pagtanggap
sa pagiging manananggol
sa Integrated Bar,
at pagbibigay ng
tulong na ligal
para sa mahihirap.
SALAMAT!
Sa Seksiyon 1 ng
Artikulo VIII
ng Saligang-Batas ng 1987
ay malinaw na isinasaad na dapat
masalalay ang kapangyarihang
panghukuman sa isang
Kataas-taasang Hukuman at
sa mga nakabababang
hukumang maaaring
itatag ng batas.
Ang Sangay ng
Tagapaghukom ang
nagpapaliwanag ng
mga batas na ipinasa
ng Kongreso. Ito ay
may kapangyarihang
dinggin at lutasin ang
sigalot o suliranin
ng mamamayan.
Ang Supreme Court
o Kataas-taasang
Hukuman ay binubuo ng 15
kasapi, ang Punong Mahistrado
o Chief Justice at 14 na
kasamang mahistrado. Sila ay hinirang ng Pangulo ng
Pilipinas sa pagsang-ayon
ng Commision on
Appointments.
Ang mga hukuman
ay malaya mula sa kontrol
ng ibang sangay ng pamahalaan.
Sa isang demokratikong bansang
kagaya ng Pilipinas, ang kalayaang
nabanggit ay mahalaga upang ma-
gampanan ng hukuman ang kan-
yang pangunahing papel----ang
walang kinikilingan at ma-
bilis na paggawad ng
katarungan.
1. Katutubong
ipinanganak
na mamamayang
Pilipino
2. Apatnapung
taong gulang
man lamang
3. Nagiging hukom
ng isang mababang
hukuman o naglingkod
bilang abogado sa
Pilipinas sa loob
ng 15 taon.
4. Nagtataglay
ng subok na
kakayahan,
kalinisan ng
budhi, katapatan, at malayang
pag-iisip
1. Nagsusuri at
nagbibigay-pakahulugan
sa nilalaman ng
Saligang-Batas. Maaari
nitong ipahayag na walang
bisa ang kasunduan at
kautusang pambatasan
kapag sumasalungat ito
sa Saligang-Batas.
2. Nagtatakda at
nag-uutos ng
pagbabago ng lugar
ng paglilitis upang
maiwasan ang pagkabigo
sa pagpapairal ng
katarungan.
3. Nagdidisiplina
sa mga huwes ng
mababang hukuman.
Maaari nitong ipag-utos
ang pag-aalis sa
mga huwes.
4. Naghahalal
o pumipili ng mga
opisyal at katawani
ng hukuman sang-ayon
sa itinatakda ng
Batas ng Serbisyo
Sibil o Civil Service
Law.
5. Nakikibahagi
sa mga deliberasyon
tungkol sa mga isyung
may kinalaman sa Saligang-Batas, ng mga kasong
ligal na may kinalaman
sa mga emabahador,
ministrong pampubliko,
at mga konsul.
Full transcript