Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teorien om platedrift

A low poly global theme templet designed to take typical Power Point templets and easy transition them into a Prezi format.
by

Helen Helbæk

on 13 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teorien om platedrift

Teorien om platedrift

Astenosfæren
Litosfæren
Indre kjerne
Ytre kjerne

Nedre mantel

Øvre mantel

Husker du?
Indre kjerne
Ytre kjerne
Nedre mantel
Øvre mantel
Litosfæren
Han hevdet at alle kontinentene har vært et stort landområde
Teori om kontinentaldrift
Alfred Wegener (1880-1930)
Super-kontinent
Super-kontinent
200 millioner år siden
Wegener manglet forklaring på sin teori
Han fikk ikke mange tilhengere
Hva var drivkreftene bak bevegelsene?
Hess utforsket havbunnen
Teori om havbunnsspredning
Harry Hess (1906-1969)
observasjon av midhavsrygg, her dannes det ny havbunn
her beveger havbunnen seg bort fra ryggen
om havbunnen og kontinentene utgjør en helhet, vil bevegelsen i havbunnen forklare bevegelsen av kontinentene
Teori om platedrift
En slik plate beveger seg som isflak som flyter på vann

Vi tenker oss jordskorpen delt opp i jordskorpeplater
Vi har ca 15 plater
Basalt,
finkornet
størknet lava

Astenosfæren
Delvis flytende

Hard lag

Nedre
mantel

Øvre
mantel

100 km
Hav
Land
Kjerne
Litosfæren
= platen

Platene
Fuca
plata
Cocos
plata
Den karibiske
plata
Den arabiske
plata
Scotiaplata
Nazca-
plata
Den filipinske
havbunnsplata
Den indisk-
australske
plata
Den sør-
amerikanskeplata
Den afrikanske
plata
Den eurasiske plata
Den nord-amerikanske plata
EKVATOR
Stillehavsplata
Stillehavplata
Den antarktiske plate
Den eurasiske
plata

Den nord-amerikanske
plata
Vi tenker oss 2 hovedårsaker;
Drivkraften bak platebevegelsene
1. Konveksjonsstrøm
;
kald materie synker ned (størst tetthet) varm materie stiger opp (lav tetthet)

2. Tyngdekrafta virker inn.
Ung og lett havbunnskorpe og eldre, tung havbunnsskorpe.
Dragkraft fra en synkende plate.

Kald materie
synker.
Stor tetthet

Havbunnskorpe
Drivkraften bak platebevegelsene
1. Konveksjonsstrøm
Midthavsrygg
Kald og tung havbunnskorpe flyter langt nede i mantelen

Havbunnskorpe
Drivkraften bak platebevegelsene
2. Tyngdekrefter virker inn
Midthavsrygg
Den tunge synkende havbunnsplata fungerer som en «motor».
180
154
120
47,9
33,1
Millioner år
9,7
Vi kan måle alder på jordskorpa.
Har vi bevis for dette?
Obs!!
Den eurasiske
plata
Den nord-
amerikanske
plata
Flere bevis!
Thingvellir
Retning på dagens magnetfelt kaller vi positiv.
Små magnetiske mineralkorn i lavaen størkner orientert etter magnetisk nordpol og sørpol.
Magnetisk nordpol og sørpol bytter plass.
Det er bevegelser i ytre flytende kjerne.
Klodens magnetfelt endres
Vi finner parallelle bånd med vekslende positiv og negativ orientering.
Flere bevis
Ingenting inntil Internett slutter å virke
Hva betyr dette for vår hverdag?
Ildringen
Kollisjoner mellom plater
Indonesia
Vår største vulkan
De to platene fjerner seg fra hverandre med ca. 2 cm/år (hver plate har hastighet 1 cm/år)
Læringsmål:
Forklare teorien om hva platedrift går ut på
Gi eksempler på teorier som forklarer platedrift
Gi eksempel på funn som underbygger platedriftteorien
Kjenne til vitenskapsmenn bak platedriftsteorien
Full transcript