Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SZTUKA ANTYKU

No description
by

Asia L.

on 7 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SZTUKA ANTYKU

SZTUKA ANTYKU
FONTS
Nike z Samotraki
Grupa Laookona
Rzeźba, będąca według części badaczy dziełem greckim z okresu hellenistycznego, według innych – rzymską kopią hellenistycznego oryginału. Dzieło powstało między II wiekiem p.n.e. a I wiekiem n.e. Obecnie rzeźba znajduje się w Muzeach Watykańskich (Museo Pio-Clementino).
Grupa Laokoona jest jednym z najsłynniejszych i najbardziej kontrowersyjnych dzieł greckich[3]. Stanowiła wielokrotnie przedmiot studiów i inspiracji innych twórców, podziwiających jej realizm i ekspresję. Nawiązywali do niej zarówno pisarze i teoretycy, tacy jak Gotthold Ephraim Lessing, autor tekstu Laokoon (1766), jak i malarze, np. Tycjan, któremu przypisywana jest karykatura Grupy Laokoona, w której zamiast ludzi przedstawione są małpy[4], czy El Greco, autor obrazu Laokoon (1604-1614).
Dyskobol
Cechy sztuki Greków
O sztuce
SZTUKA to:
dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów.
Może pełnić funkcje estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne.
Sztuka antyku
obejmuje wszystkie dzieła starożytnej Grecji i Rzymu.
W Grecji była tworzona już od XII w. p.n.e. , a Rzymianie zaczeli tworzyć w III w. p.n.e.
Stworzony w Grecji antycznej wzorzec sztuki obowiązywał w Rzymie do V w. n.e.
Sztuka hellenistyczna pełna jest:
harmonii, piękna, spokoju, równowagi.
Nie zna starości ani cierpienia,
miłuje proporcje.
Uznaje ideał piękna, który charakteryzuje się prostotą
i harmonią.

Posąg "Wenus z Milo"
jako wzór kobiety idealnej -
bogini piękna i miłości
Marmurowa rzeźba z okresu hellenistycznego z III lub II wieku p.n.e.. Postać Nike ma 2,40 m wysokości, a ze skrzydłami 3,28 m. Jej twórcą był prawdopodobnie Pytokritos z Rodos. Uważa się, że mogła być symbolem zwycięstw odniesionych przez Rodyjczyków w wojnie z Antiochem III. Prawdopodobnie znajdowała się na dziobie jakiegoś okrętu. Została odnaleziona w 1863 roku na greckiej wyspie Samotraka przez francuskiego archeologa-amatora Charlesa Champoiseau.
Jest to rzeźba o dużej dozie realizmu, co podkreśla chociażby szata, która w tej rzeźbie migocze, gra; wyraźnie widać, że jest albo mokra, albo łopocze na wietrze. Wysunięta do przodu prawa noga i rozpostarte skrzydła nadają postaci harmonijność ruchu.
Nike z Samotraki od 1884 można oglądać w Luwrze w Paryżu.
Rzeźba Myrona, wykonana została w V w. p.n.e. przedstawiająca atletę.
Rzeźbiarz stworzył ją we wczesnym okresie swojej twórczości. Uwzględnił w niej grecki kanon piękna. Postać jest wyidealizowana, ciało przedstawione w pełnej syntezie. Sportowiec jest ukazany tuż przed wyrzuceniem dysku (stąd nazwa „dyskobol”). Auotr uwidocznił większość mięśni, czyli zadbał o szczegóły. Postać ukazana jest w pełni realistycznie, oddaje naturalny ruch, co jest dowodem na to, że za najwyższy wzór Myron obrał naturę, wybierając z niej najdoskonalsze elementy.
Autentyczna rzeźba dłuta Myrona nie zachowała się do naszych czasów – została zrekonstruowana na podstawie późniejszych rzymskich kopii.
W kulturze greckiej wyróżniamy następujące okresy:
archaiczny - od przybycia Dorów, tj. ustalenia się życia osiadłego do końca wojen
perskich tj. od okresu między XII-X w. do 480 r. p.n.e.
Klasyczny - okres rozkwitu sztuk plastycznych, teatru i nauk trwający do podboju
Grecji przez Filipa Macedońskiego i utraty niepodległości, tj. od 480 do 323 r. p.n.e.
hellenistyczny - okres dalszego rozwoju i ekspansji greckiej kultury trwający od 323
do 30 r. p.n.e. (w okresie tym sztuka grecka dotarła do wielu zakątków terenów
podbitych przez Aleksandra Wielkiego i w połączeniu z miejscowymi kulturami
utworzyła sztukę hellenistyczną).
Podstawowe porządki to: dorycki i joński ukształtowane pod koniec VII w. p.n.e.
Porządek koryncki ustalił się dwa wieki później jako odmiana porządku jońskiego
i różnił się od niego jedynie dekoracją głowicy.
Porównanie różnych kolumn doryckich:
ze świątyni w Delos z czasów
klasycznych (wysokość = prawie 6
średnicom dolnym)
z Partenonu, około 440 r. p.n.e.
(wysokość = 5,5 średnicy)
ze świątyni w Koryncie z okresu
archaicznego, ok. 540 p.n.e. (wysokość =
4 średnicom)
Surowy porządek dorycki charakteryzują m. in. proste kapitele kolumn, stykające się ze sobą
żłobkowania (kanelury), fryz tryglifowo-metopowy oraz rzeźbiarski przyczółek. Malowidłami lub
płaskorzeźbami ozdabiano również metopy. Partenon różni się od innych greckich świątyń
tym, że jego fasada nie ma sześć a osiem kolumn. Liczba kolumn bocznych została
odpowiednio zwiększona do 17.
Na zdjęciu Ateński Partenon.
Full transcript