Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Paraan ng Pag-Oorganisa ng Mensaheng Sasabihin

No description
by

joseph ello

on 21 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Paraan ng Pag-Oorganisa ng Mensaheng Sasabihin

Lohikal na Paraan
Paraang Spatial
Gamit ang Paraang panumero at Paalpabetiko.
MARAMING SALAMAT PO! :)
Paraang Motibasyonal
Ang paraang ito ay tumutukoy sa paglalahad ng simula,gitna at wakas, puno't dulo ng pangyayari at iba pang mga kahalintulad na kaparaanan.
Kronolohikal na Paraan
Progresibong Paraan
Paraang Patuklas
Ang mga mensahe ay maaari rin namang maorganisa sa paraang papaksa. Ibig sabihin, ang mensahe ay diretso na agad sa paksang sasabihin ng ispiker. Halimbawa nito ay ang paggamit ng mga sumusunod:

-> Ano, Sino, Kailan, Saan, Paano at Bakit
-> Politikal
->Sosyal at iba pa
Paraang Papaksa
Paraan ng Pag-Oorganisa ng Mensaheng Sasabihin
Sa Pagsasaayos ng impormasyon, maaaring gamitin ang pagbilang kung saan maaari mong lagyan ng bilang ang sikwens ng iyong sasabihin nang sa gayon ay madali mong matutunton ang lahat ng impormasyon. Kung hindi naman sa paraang panumero, maaaring isagawa ang paraang paalpabetiko.
Ang lohikal na paraan ay ang pagsasagawa gamit ang tiyak tungo sa pangkalahatang pananaw o kaya naman ay pangkalahatan tungo sa tiyak, problema tungo sa solusyon o implikasyon.
Sa paraang ito mahihinuha ang pagtalakay kaugnay sa isang simpleng hanggang kompleks na mga ideya, madali hanggang pinakamahirap at iba pa na kung saan makikita ang pagsulong o development ng isa bagay o pangyayari.
Ang isang mensahe ay maaari rin namang maorganisa sa paraang patuklas. Isinasagawa ito sa paksang kinakailangang maipakita ang order o ayos o di naman kaya ay ang pagkakaroon at pagkawala ng isang bagay.
Ginagamit naman ito kung ang impormasyong ilalahad ay may kaugnayan sa heograpiya,travelogue,guide map at iba pa. Layunin nitong maipakita ang isang bagay sa teritoryal na paraan.
Ang paggamit ng mga motibasyonal na lunsaran sa pagsasalita ay malaking tulong sa pagkuhang atensyon ng awdyens. Kadalasan itong masasaksihan sa mga miyembro ng Charity Group kung inilalahad nila ang kanilang layunin sa paghingi ng tulong o donasyon.
Bahagi ng Nilalaman ng Sasabihin
Ang pagsasalita ay kinapapalooban ng tatlong pangkalahatang bahagi. Ang Panimula,Gitna, at Wakas. Sa bahaging ito, marapat lamang na ang iyong pananalita ay maiestruktura mo sa ganitong paraan
Ang PANIMULA ay tumutukoy sa unang bahagi ng yong sasabihin. kadalasan ang mga unang pahayag na binibitawan ng ispiker ang siyang hindi nalilimutan ng awdiyens dahil sa puntong ito lumilikha ang awdiyens ng impresyon kaugnay sa nagsasalita. Ito rin ang bahagi na masasabing mabisang nakuha ng ispiker ang kanyang awdiyens. Kung kaya, masasabing ito ang kritikal na bahagi ng pagsasalita.
Ang GITNA naman ay tumutukoy sa bahagi ng pasasalita na naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon kaugnay sa sinabi ng ispiker. Bagaman, ang bahaging ito ang kadalasanghindi nabibigyang-pansin ng awdiyens, ito ay nararapat pa ring tanawin bilang makabuluhang bahagi dahil sa yaman ng impormasyong taglay nito. Kailanganin dito ang mga ideyang nakaayos sa organisadong paraan upang hindi kabagutan ng awdiyens.
Ang WAKAS ay ang pagbibigay konklusyonng ispiker kaugnay sa kanyang mga sinabi. Ito ang bahaging naiiwan sa awdiyens kung kaya, mahalaga na kumpleto at maayos ang pagkakabuod ng ispiker sa kabuuan ng kanyang sinabi. Sabahaging ito makikita ang prinsipyo o paniniwala ng ispiker dahil dito niya ilalahad ang kanyang mga huling mapanghamon at mapanghikayat na salita.
Full transcript