Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VvAA origineel

gemaakt door ShareAll
by

PreziAll

on 27 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VvAA origineel

Klachtafhandeling
Geschikte persoon aanwijzen

Aansluiten bij erkende instantie
Geschilleninstantie
Laagdrempelige regeling treffen
Klachtfunctionaris
kwz
01/07/16
wkkgz
01/01/2016
Doel
Versterking positie cliënten
Borging leveren goede zorg
Regels
voor kwaliteit

Klachten
en geschillen

01/01/17
01/01/16
Informatieplicht
naar cliënt
Melding IGZ
Beëindiging arbeidsrelatie

Belemmeringen om goede zorg te verlenen
op basis van functioneren in het verleden?
Vergewisplicht
en VOG
Interne incidentregistratie (VIM)

Schriftelijke procedure en register
01/01/17
Schriftelijke overeenkomst met andere zorgaanbieders
Met afspraken die kwaliteit van zorg borgen
01/01/16
01/01/16
01/07/16
01/01/17
wkcz
Wie?
Zorgaanbieder centraal, niet de zorgverlener

instelling of solistisch werkend
ook alternatieve zorgaanbieders


Wat?
Transparantie
Borgen ‘goede zorg’
veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht, tijdig, obv reële behoefte
verantwoordelijkheid voortvloeiend vanuit professionele standaard


Goede zorg mogelijk obv eerder functioneren?
Alle zorgverleners binnen de zorginstelling
Via voormalig werkgevers, BIG, IGZ, gesprek…
Eigen oordeel vormen!
Vastleggen!

Vergewisplicht
VOG
Instelling
Zorgverleners en anderen met cliëntcontact
Wlz en intramurale ggz
Maximaal 3 maanden oud

Solistisch werkende zorgverlener
Zorgaanbieder zelf
Wlz
Maximaal 3 jaar oud


tarieven, kwaliteit, cliëntervaringen, wachtlijst en evidence
incidenten en rechten
Informeren
Op verzoek cliënt (vertegenwoordiger, nabestaande)
Mogelijk maken overwogen keuze tussen zorgaanbieders
Aangeboden zorg, inclusief tarieven en kwaliteit
Cliëntervaringen
Wetenschappelijk bewezen werkzaamheid van de zorg
Wachttijd
Aard, toedracht en beperking gevolgen van incidenten
Rechten voortvloeiend uit Wkkgz

Iedere calamiteit
Geweld in de zorgrelatie
Calamiteit
Wat?
Niet beoogde, onverwachte gebeurtenis
Ernstig schadelijk gevolg, dood cliënt

Melding
Omschrijving calamiteit
Omschrijving acties zorgaanbieder
Onderzoek, beperking gevolgen, inlichten cliënt (vertegenwoordiger/nabestaande)
OM op hoogte bij vermoeden strafbaar feit?


Geweld (nieuw)
Wat?
Geweld in de zorgrelatie
Ook seksueel, bijv. ontucht, binnendringen
Door iemand in dienst/opdrachtnemer, andere cliënt

Melding
Omschrijving geweld en betrokkenen
Omschrijving acties zorgaanbieder
Onderzoek, beperking gevolgen, inlichten cliënt (vertegenwoordiger/nabestaande)
OM op hoogte bij vermoeden strafbaar feit?Beëindiging bij disfunctioneren (nieuw)
Wat?
Ernstig tekortschieten in functioneren
Gevaar voor goede zorgverlening
Naar oordeel zorgaanbieder

Melding
Omschrijving tekortschieten
Omschrijving ondernomen acties om functioneren te bespreken, verbeteren etc.
Systematische beheersing van de zorg
Doel: intern leren
Procedure voor omgaan met signalen van incidenten
Bijdrage aan bescherming, maatregelen
Bescherming persoonsgegevens
Intern gemelde incidenten vastleggen
Persoonsgegevens zonder toestemming verwerken
Niet als juridisch bewijs, tenzij…
Niet openbaar

Invulling Wkkgz-bepalingen: gezamenlijk!
Schriftelijke vastlegging: wie doet wat?
Zzp'er ook zorgaanbieder? hoe invullen?
Verwerkt in modelovereenkomsten
Overwegingen
gezondheidsrechtelijk
fiscaal
praktisch
Gemaakte keuzes
patiëntgerelateerd
organisatorisch
klachten-en geschillenafhandeling
Laagdrempelige afhandeling
Laagdrempelige afhandeling
Voor cliënt (nabestaande, vertegenwoordiger)
Schriftelijke regeling treffen
betrokkenheid cliëntenorganisatie
en personeel
Laagdrempelig opvangen, afhandelen
Onder aandacht cliënten brengen

Klachtregeling
Voorwaarden
Zorgvuldig onderzoek
Gericht op bevredigende oplossing
Rapportage voortgang
Oordeel en termijnen
Schriftelijk oordeel uíterlijk binnen zes weken
Inhoudelijk én maatregelen (+planning) door zorgaanbieder
Evt. vier weken verlenging


Klachtbehandeling
Aanwijzen geschikte persoon/personen
Waarborgen onafhankelijkheid
Adviseren en bijstaan klager
desgevraagd
kosteloos
indiening, formulering, oplossingen

Klachtfunctionaris
Beslechten geschillen
Schriftelijke regeling
Ingesteld door representatieve organisaties van
cliënten
zorgaanbieders
Toekenning schadevergoeding tot in ieder geval € 25.000Geschilleninstantie
Schriftelijk voorleggen
Door
cliënt (nabestaande, vertegenwoordiger)
stichting of vereniging die belang behartigt
Indien
klachtafhandeling niet volgens regels
oordeel neemt klacht onvoldoende weg
eerst klachtroute ic niet mogelijk
vertegenwoordiging niet geaccepteerd
Uitspraak en termijnen
Schriftelijke uitspraak uíterlijk binnen zes maanden
Eerder afhankelijk van aard en belangen
Openbaar
alleen herleidbare gegevens van zorgaanbieder...
Geschillenbehandeling

Goede zorg leveren
wkkgz
Full transcript