Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mikszáth Kálmán

Irodalom
by

Anikó Géczy

on 21 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mikszáth Kálmán

Mikszáth Kálmán
1847-1910 1847. január 6-án, Szklabonyán született, (mai Szlovákia) Kisnemesi családból származik Palóc származású
(magyarajkú szlovák) Anyagi okok miatt később elváltak Munkássága 1878 1881 Első sikerei: 1881 1882 1892-1910-ig parlamenti képviselő Délutánonként a Nemzeti Kaszinóban kártyázott Horpács
1904 Ötsoros:
a téma megjelölése 1 főnévvel
a téma jellemzése 2 melléknévvel
a témával kapcsolatos cselekvés kifejezése 3 igével vagy igenévvel
4 szavas kifejezések, amelyek a témával kapcsolatos érzést fejeznek ki vagy foglalnak össze
1 szavas szinonima, főnév, mely a lényeget fejezi ki Olvasd el figyelmesen a részletet! „- Asszonya válogatja biz azt. Igaz-e, Tímár Zsófi. Ámbátor a molnárnéért magam sem teszem kezemet a tűzbe, mert a veres haj... hej, az a veres haj... Igaz-e, Zsófi lelkem?
- Nem igaz, Zsuzsi néni! Jó asszony az, ha szép is.
- Látod is te a fekete kendőd alul!
- Itt voltam, mikor férje elment... hogy megsiratta, százszor megölelte.
- Minden okos asszony úgy viseli a viganóját, húgom, hogy a színes oldala van kívül. Ej no... hát csak érzékenyen búcsúztak?
- A molnár azt kérdezte Klára asszonytól: "Hű maradsz-e hozzám?" Vér Klára így szólott: "Előbb folyik fölfelé a bágyi patak, mintsem az én szívem tőled elfordul."
- A Bágy fölfelé? - kacagott fel Pillérné gúnyosan. - Ehhez tartsd magadat, Gélyi János!” Cím-meditáció – mi lehet csoda? A novella műfaji sajátosságaival mennyiben egyeztethető össze, mennyiben mond ellent azoknak? Csoportmegbeszélés A bágyi csoda Téma: megcsalás. A kiinduló szó alapján a csoport tagjai külön-külön asszociálnak – lapra írja, lehajtja, végül megbeszélik: mi a közös – egy definícióban összegzik
A csoportok szóvivői mondják el egymás után, meghatározott sorrendben a csoportkonszenzus által kialakított véleményüket. Kerekasztal név-meditáció
név eredete
szereplő kora,
testalkata,
viselete,
kedvenc étele,
tartózkodási helye,
jellemvonásai,
lakhelye Vér Klára Mikszáth: A bágyi csoda III. pályaszakasz : nagyregények
Különös házasság
A Noszty fiú esete Tóth Marival
A fekete város II. pályaszakasz 1883-1900
romantika és realizmus
A gavallérok
Új Zrínyiász
Beszterce ostroma
Szent Péter esernyője Balladai sejtés, hirtelen megjavulás, népi babonák, kis
társadalmi horizont - értékük: semmiségekből művészet. Mikszáth írói hangoltsága: könnyed, oldott hangulat, anekdotázó kedv, derült életkedv, optimizmus, életszeretet => a tragikus elemet nem bontja ki; a jellemek a mesének vannak alárendelve.
Sok hagyományos téma, pl. Rómeó és Júlia, de juhászkörnyezetben.
Megérinti a modern lélekszemlélet, pl. elfojtás-kitörés, rejtett érzékiség (Vér Klára). Hősei a természetbe nőnek bele (idill), pl. Lapaj, nem társadalmi típusok. Sokszor különcök.
Sok sejtelmes, féltranszcendens elem. Modern prózai kísérlet az eseményszálak elvágása, addig a pontig, ahonnan sejteni lehet a végét, pl. Hova tűnt Gál Magda.
Általában a népi elbeszélő tudatvilágát imitálja. I. pályaszakasz /1870-83/
A tót atyafiak: 4 hosszabb elbeszélés, zord hegyek között élő magányos hősök, a természettel meghitt közelségben élnek
A jó palócok: 15 balladaszerű novella A kis műfaj írója elsősorban.
romantika és realizmus válaszútján
Hangneme: nosztalgikus-elégikus és az ironikus-humoros keveredése.
Mellőzi a pátoszt, a retorikát, az eszményítést, illúziót.
Pontos megfigyelő
Nincs széles társadalmi tabló, mint a nyugati realizmusban, romantikus vonzódása a különc figurákhoz, ritka az elmélyült lélekábrázolás, nem analizál (sem jellemet, sem társadalmat)
anekdotizáló hajlam - kitérők, nincs zárt szerkezet. Előadásmódja az élőbeszédet idézi Általános jellemzők Mindenki egyénileg kutat a szövegben, majd csoportmegbeszélés
A: Nézőpontváltozás – mikor ki mondja a nem párbeszédes szöveget? Miből lehet ezt sejteni?
B: Előadásmód vizsgálata
C: Milyen népi babonák fordulnak elő? Mi lehet a szerepük?
D: A környezet vizsgálata. Mi a táj szerepe? 1. Aktív, cselekvő, az ember dolgaiba közvetlenül beleavatkozó táj, A „Királyné szoknyája” – az árvák dolgát a táj igazította el.
2. Expresszív, kifejező táj. Pszichikusan alakított táj – romantikában is (Jókai).
3. Sejtető táj. Szemérmes, nem mond ki, tájjal sejtet. Például: ha a Bágy vize visszafelé folyik, akkor csalja meg Vér Klára az urát (A bágyi csoda). Sajátos előadásmód: naiv, élőbeszédszerű előadás (ez a realistákat nem jellemezte!). Történeteit úgy indítja, mintha éppen eszébe jutna valami, imitálja az élőbeszéd „botlásait” is, megjegyzések, megszólítások, frissesség, báj. => még nem realizmus, de már nem romantika. Tájtípusai
Full transcript