Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Anarchizm

No description
by

Katarzyna Konik

on 30 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Anarchizm

anarchizm (anarchia) – z greckiego an i arkhe oznacza dosłownie brak rządu lub rządzących
ideologia anarchistyczna narodziła się w XIX w
za twórcę anarchizmu uznawany jest Pierre- Jospeph Proudhon


ŹRÓDŁA I EWOLUCJE
3 poglądy:

anarchizm wynika z uniwersalnej i ahistorycznej skłonności wolnościowej jednostek ludzkich
źródła anarchizmu wywodzą się ze wzorów życia społeczeństw prymitywnych
anarchizm ma swoje źródła w myśli oświecenia i wydarzeniach rewolucji francuskiej

WARTOŚĆI
I POSTULATY
najwyższą wartością jest wolność
państwo uznawane jest za zagrożenie dla wolności
państwo narzuca ograniczenia oraz krępuje jednostkę
niechęć wobec scentralizowanej władzy
równość (brak podziału na klasy)

NURTY ANARCHIZMU
anarchizm indywidualistyczny
anarchizm kolektywistyczny
anarchizm komunistyczny
anarchizm syndykalistyczny

ANARCHIZM
W POLSCE GENEZA
anarchizm w Polsce pojawia się w XIXw
obszar zaboru rosyjskiego i austriackiego
krytyka państwa Edwarda Abramowskiego
W 1926 r. pojawiła się pierwsza poważniejsza organizacja anarchistyczna - Anarchistyczna Federacja Polski

Anarchizm
POCZATKI ANARCHIZMU
RNESANS ANARCHIZMU
W POLSCE
obalenie komunizmu
możliwość otwartego głoszenia postulatów
nowe inicjatywy – Federacja Anarchistyczna


ANARCHIZM
OBECNIE
zróżnicowane środowisko
część anarchistów działa na rzecz ruchu alter globalistów
część uważa się za przeciwników globalizacji
część przesunęła się w stronę libertarianizmu

Dziękujemy
za uwagę!
Iwona Stryjak
Katarzyna Konik
ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY
radykalny indywidualizm
negacji jakiejkolwiek rządów państwowych, organizacji społecznych, norm prawnych.
rewolucja „od dołu”
system mutualistyczny
ustrój sprawiedliwy

ANARCHIZM KOLEKTYWISTYCZNY
Za twórcę uznawany jest Bakunin
postulat zastąpienia państwowego przymusu dobrowolnym stowarzyszaniem się ludzi
zniesienie kapitalizmu , zniesienie własności prywatnej środków produkcji i ich uspołecznienie
właścicielami środków produkcji miały stać się kolektywy

ANARCHIZM KOMUNISTYCZNY
najbardziej usystematyzowana odmiana anarchizmu
istotna wolność osobista
po likwidacji kapitalizmu i państwa ludzie powinni połączyć się w komunistyczne
własność ogólnospołeczna
użytkowaniem tej własności powinny zajmować się samorządne komuny

ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY
przesunięcie myśli anarchizmu w przestrzeń relacji zawodowych
przewidywano powołanie wyspecjalizowanych rad – syndykaty
naczelnym popularyzatorem anarchizmu syndykalistycznego był Georges Sore

FEDERACJA ANARCHISTYCZNA
działająca na terenie Polski, federacja grup anarchistycznych
istniejąca od 1988 roku
działają w niej osoby odwołujące się do różnych nurtów anarchizmu
dąży do „stworzenia samorządnego społeczeństwa, tworzonego na zasadzie dobrowolności”
Full transcript