Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vad är Religion?

No description
by

AnnaKarin Torfjäll

on 21 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vad är Religion?

VAD ÄR RELIGION?
Religion som ett slutet system av heliga föreställningar och handlingar.
Två olika synsätt på religion:
Religion som känslorna som väcks av att stå i kontakt med en högre makt.
Religion är människans sätt att besvara existentiella frågor, s.k livsfrågor.
Det heliga försöker man förstå och efterleva.
Religion är en del av vår kultur och vår historia
Det centrala i alla religioner är tron på det heliga.
TRO, tron på det heliga.

MYT, berättelser om det heliga.

RIT, utövandet av religionen.
I alla religioner återfinns tre element:
- Religioner och religiösa samfund
Världsreligionerna, frikyrkor, nyreligiösa rörelser.

- Livsåskådningar
En livsåskådning är ett mer eller mindre genomtänkt trossystem som bygger på människans frågor om livet. Alla människor har en livsåskådning.

- Etik
Det regelverk samhället och vi som individer sätter upp som riktlinjer och ideal för hur vi ska bete oss i samhället.
Religionsämnet har människans existentiella frågor
som utgångspunkt, oavsett om dessa uttrycks religiöst eller inte. Inom ämnet studerar vi alltså:
VARFÖR SKA VI STUDERA RELIGION?
Vi har religionsfrihet i Sverige, vilket innebär varje medborgares rätt att fritt bestämma över sin tro, vare sig den är av religiös karaktär eller inte, och hur denna tro skall utövas.
Ämnet hjälper oss att förstå och
reflektera över oss själva, vårt liv och vår omgivning.
Ämnet ger oss möjlighet att bearbeta existentiella frågor, samt att betrakta tillvaron ur ett etiskt perspektiv, vilket ingår i vår personliga utvecklingsprocess.
Vi får fördjupade kunskaper om religion och livsåskådning.
Vi lär oss att se skillnader mellan oss själva och andra, vår kultur och andra kulturer, och mellan olika religioner/livsåskådningar...
...Detta bidrar till vår förståelse av traditioner och kulturer och i och med förståelsen kan vi utveckla vår känsla för tolerans.
Ämnet problematiserar grundläggande demokratiska värden som människans egenvärde, människors lika värde och omsorg om de svaga.
Ämnet ökar vår etiska medvetenhet och skapar därmed en handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor.
Jag delar ut lösa blad.

På ert blad får ni skriva frågor som rör religion, etik eller livsfrågor.

Inga frågor är dåliga eller dumma!

Under kursens gång tar jag upp frågorna när det passar.

Ni behöver inte skriva namn på papperet.
VI GÖR EN FRÅGELÅDA!
VAD ÄR RELIGION?

I grupper om 3-4 personer skall ni diskutera och
skriva ner era svar på följande frågor:

1. Vad är religion? Förklara vad ni anser höra till begreppet och inte.
2. Vad är religionsämnet bra för? När kan man ha nytta av kunskaper inom religion?
3. Vad kommer ni ihåg från era religionslektioner på grundskolan? Vad har ni lärt er mest/minst om?
4. Vad hoppas ni få ut av denna religionskurs?
5. Vad inom religionsämnet intresserar er mest?
6. Vilka redovisningssätt skulle ni vilja använda för att visa era kunskaper?

Skriv ner gruppens svar på ett löst blad!

Skriv under med era namn och tänk på att alla gruppmedlemmarnas erfarenheter skall
finnas representerade i ert skriftliga svar.
FILM!
Full transcript