Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LOMCE FAPA - CALVIÀ 2013

FAPA Mallorca
by

Fapa MALLORCA

on 16 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LOMCE FAPA - CALVIÀ 2013

Avantprojecte LOMCE Qüestions prèvies LOMCE Gràcies per la vostra atenció CAL UNA NOVA LLEI? AMB QUI HAN COMPTAT PER A L'ELABORACIÓ? CONSENS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA? ESCOLA INCLUSIVA ? ESCOLA DEMOCRÀTICA ? CENTRALITZACIÓ MERCATS LLENGÜES COMPETITIVAT vs.
COOPERACIÓ La situació de l'Educació és millorable però hi ha moltes raons per a pensar que una NOVA LLEI NO ÉS LA SOLUCIÓ: 7 lleis en 30 anys : CAL UNA NOVA LLEI? Professionals de la Comunitat científica? AMB QUI HAN COMPTAT? Estudis Internacionals (PISA i OCDE)
però només quan els interessa. CONSENS AMB LA
COMUNITAT EDUCATIVA? Ni debat, ni diàleg, ni abans, ni ara Només propostes (correu-e)
i maquillatge als successius esborranys. ESCOLA INCLUSIVA ? Itineraris prematurs a ESO Rànkings de centres ESCOLA DEMOCRÀTICA ? Participació de les famílies CONSELL ESCOLAR consultiu CENTRALITZACIÓ Tot el control parteix
i
conclou del Govern Central Monopoli curricular de matèries troncals COMPETITIVA vs COOPERATIVA Canvi de concepte L'estímul és la pressió de l'examen Compensacions inexistents Parla de QUALITAT com a concepte màgic MERCATS Exigències dels mercats Especialització competitiva de centres ¿Educació = Negoci? Introducció d'agents privats Revàlides a nivell estatal Nomenament no democràtic del director Empleabilitat dels alumnes? art. 127 LOMCE art. 57 LDE 8/85 art. 135 art. 6 LOMCE Disposició final tercera art.56 LOMCE art.56 LDE 8/85 Exposició de motius, I,IV,XII, XIII art. 122 art. 21, 29 i 36 bis art. 122 bis art. 144 LOMCE art. 147 LOMCE Preàmbul V i XIII art. 24, 25 LOMCE art. 127 art. 6 LOMCE 1970_LGE
1980_LOECE
1985_LODE
1990_LOGSE
1995_LOPEG
2000_LOCE
2006_LOE PREÀMBUL TREBALLADORS
vs
CIUTADANS CENTRALITZACIÓ AUTONOMIA DE CENTRES PARTICIPACIÓ
FAMÍLIES NECESSITATS EDUCATIVES
vs
ALUMNES AMB PROBLEMES Pressió sobre els alumnes i professorat pels resultats Les TIC, solucions per a tot Legitima concerts amb separació per sexes art. 84.3 LOMCE art. 122.4 Religió a les aules disposic. adicional segona Revàlides: Primària - Secundària - Batxillerat http://coapabalears.org art. 21, 29, 36.bis LOMCE art. 111 LLENGÜES ESPANYOLITZAR ALUMNAT Minusvaloració llengües cooficials apartat e. apartat 2 de la disposició adicional primera, LDE 8/85 Modificació Projectes Lingüístics Castellà: Llengua vehicular Implantació llengües estrangeres Tímida adaptació a
algunes exigències Selecció de director/a Fins ara... PRESENTACIÓ DE
CANDIDATURES TENEN PREFERÈNCIA
ELS PROFESSORS
DEL CENTRE COMISSIÓ DE
SELECCIÓ 1/3 Representants del Claustre de Professors LOE - article 133 El procés ha de permetre seleccionar als candidats més idonis professionalment i que obtinguin el major suport de la comunitat educativa. 1/3 Representants del Consell Escolar (no docents) Alumnes (a partir de 3r d'ESO) Pares i mares Personal no docent 1/3 Administració Inspector d'Educació Altres directors Fins ara... Fins ara... RESULTAT Projecte de Direcció
decidit per la
COMUNITAT
EDUCATIVA Fins ara... Fins ara... amb la LOMCE... PRESENTACIÓ DE
CANDIDATURES COMISSIÓ DE
SELECCIÓ LOMCE - article 133 El procés ha de permetre seleccionar als candidats més idonis professionalment i que obtinguin el major suport de la comunitat educativa. 30-50% Representants del Centre 50 - 100% Professors del centre 0 - 50% altres representants del centre 50-70% Administració amb la LOMCE... amb la LOMCE... amb la LOMCE... NO
TENEN PREFERÈNCIA
ELS PROFESSORS
DEL CENTRE No és necessari pertànyer al Consell Escolar APARTAT ELIMINAT Alumnes i pares són PRESCINDIBLES RESULTAT Projecte de Direcció
decidit per l'ADMINISTRACIÓ A partir d'ara... COMUNITAT EDUCATIVA IGNORADA DEMOCRÀCIA ? Presumpció veracitat professor art. 124 art. 29
disp. adic. 38, 39 disp. adic. 38 disp. adic. 37 3 ESBORRANYS OBJECTIUS TAXA ABANDONAMENT ESCOLAR

RESULTATS INTERNACIONALS

EMPLEABILITAT

ESPERIT EMPRENEDOR PRINCIPIS AUTONOMIA DE CENTRES

CAPACITAT GESTIÓ DIRECTORS

AVALUACIONS EXTERNES

RACIONALITZAR CURRÍCULUM

FLEXIBILITZAR TRAJECTÒRIES
Full transcript