Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UNITAT DIDÀCTICA CAPACITACIÓ

No description
by

Lucia Lopez

on 20 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UNITAT DIDÀCTICA CAPACITACIÓ

UNITAT DIDÀCTICA:

L’ACTIVITAT DE GUIA AMB GRUPS TURÍSTICS
Lucía López Miñano
Curs de Capacitació
Contextualització.

Tipus de centre: IES públic, al centre d’Alacant. El centre imparteix diferents Cicles Formatius (Guia, Informació i Assistències Turístiques).
Programa d'educació bilingüe aplicat: PIP

Tipus d'alumnes: 16 Estudiants de FP de dèsset anys endavant.
Justificació

1. Importància del sector turístic a la nostra comunitatNECESSÀRIA LA FORMACIÓ DEL PROFESSIONALS

2. L'augment de turistes nacionals fa necessari que els alumnes desenvolupen una competència lingüística en valencià equivalent a la que tenen en castellà


OBJECTIUS D'APRENENTATGE
DE LA UNITAT
CULTURALS
Valorar el patrimoni Cultural de les destinacions turístiques.

Valorar la diversitat d'opinions com a font d'enriquiment, reconeixent altres pràctiques, idees i creences.
Reconéixer les diferències religioses, culturals i altres
Valorar les opinions d’altres i respectar altres punts de vista.
COGNITIUS
Identificar les característiques fan a un guia turístic un professional qualificat.
Analitzar les fases del procés de comunicació del guia amb grups de visitants.
Aplicar de les diverses tècniques d’habilitats socials i de comunicació verbal i no verbal.
Comunicar oralment amb to, ritme, volum de veu i expressió gestual adequada.
Enumerar i conéixer els principals elements del patrimoni que ha de conéixer un guia turístic.
Planificar i preparar visites guiades adaptant-se a la tipologia dels grups (xiquets, gent jove, majors...).
Desenvolupar exposicions de recursos turístics (visites guiades).

CONTINGUTS
• Característiques d’un bon guia turístic.

• Fases en la comunicació amb els turistes.

• Tècniques de comunicació verbal i no verbal.

• Importància de la imatge personal d’un guia turístic.

• Principals elements arquitectònics i artístics per a la funció de guia turístic.

• Preparació i planificació de l’activitat de guia turístic.

• Realització de l’esquema operatiu.

• Desenvolupament d’exposicions d’elements del patrimoni cultural i realització de l’activitat de guia turístic.
COMUNICACIÓ
VOCABULARI
El vocabulari que es treballarà en aquesta unitat és arquitectònic, artístic i pictòric principalment, perquè serà el que els alumnes necessitaran per a fer les descripcions dels monuments i obres artístiques.
El vocabulari es troba recollit a un glossari especialitzat.

REPÀS I APRENENTATGE:
(atri, fris, gàrgola, talla, policromia, torricó, basament, fort, perspectiva, calat, clarobscur, gravat, arc, cúpula, empedrat...)
ESTRUCTURES
LLENGUATGE PER A LA INTERACCIÓ
Debat i expressió d’opinions dels alumnes.

Pluja d’idees.

Argumentació.

El professor farà ús d’expressions valoratives, d'elogi i confirmació i també correccions quan calga.

Lectures en veu alta.

Seqüències de preguntes i respostes.

Preguntes amb el suport de diapositives.

Exposicions orals dels alumnes.
FONAMENTACIÓ
Presentacions/salutacions formals.
Ús de Vosté i fórmules de cortesia "
Per favor, si sou tan amables", "les recorde que han de tornar al punt de trobada", "ara si venen amb mi...".
Característiques discursives: organització lògica i jeràrquica de la informació; exemples i definicions.
Llenguatge no verbal: l’expressió de la cara, la mirada, el somriure, la postura corporal i el comportament proxèmic.
Llenguatge formal/informal
Textos narratius i textos descriptius
Redacció escrita de documents de planificació de visites (esquema operatiu).
SESSIONS
Sessió 1
: Que cal per ser un bon guia turístic?
Sessions de 110 minuts (a excepció de la sessió 5)
Sessió 5:
Guia per un dia (tasca final)
Sessió 4:
Preparant-nos per a començar
Sessió 3:
Què anem a mostrar als turistes?
Sessió 2:
Comunicar sense paraules
SESSIÓ 5:
GUIA PER UN DIA
Tasca Final

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE LA SESSIÓ
Contingut
Cognició
Comunicació
Desenvolupament d’exposicions d’elements del patrimoni cultural i realització de l’activitat de guia turístic.
Presentacions / Salutacions.
Ús de Vosté i fórmules de cortesia
Característiques discursives
Llenguatge no verbal
Textos narratius i descriptius
Lèxic específic
Redacció de l'esquema operatiu
Desenvolupar exposicions de recursos turístics (visites guiades)
Valorar el patrimoni Cultural de les destinacions turístiques.
Cultura
Reconéixer les diferències religioses, culturals i altres consideracions que s’han de tindre en compte amb determinats grups.
Sessió 5: Guia per un dia. Tasca final

▪ Preparació de l'esquema operatiu de la visita.

▪ Repartiment de les parts de cada monument que han d'exposar els 16 alumnes.
Activitat Principal: Simulacre de visita guiada
Duració: 9:00 - 14:00
Itinerari turístic: 8 Monuments d'Alacant.
Cada dos alumnes exposaran un monument
Activitat Principal: Simulacre de visita guiada
Presentar-se com el guia
Donar la benvinguda al grup
Donar la informació rellevant del punt turístic que estem visitant (tipus d’edifici, ús passat i actual, elements artístics i arquitectònics principals, curiositats...).
Durant l’exposició cadascun dels alumnes haurà de:
- Mapa turístic de la ciutat d’Alacant.
- Itinerari (Donat pel professor).
- Informació Turística que els alumnes trobaran a les guies oficials de la ciutat i webs de turisme.
Activitat Principal: Simulacre de visita guiada
Recursos
Per a avaluar...
Rúbrica a la qual valorarem tant la comunicació verbal, com la no verbal i el nivell tècnic de les explicacions: gestualitat, volum i to, pronúncia, l'ordre i estructura, claredat... (Veure Material 7 Annex)
Valorar la diversitat d'opinions com a font d'enriquiment, reconeixent altres pràctiques, idees i creences.
La sessió consisteix en una eixida al centre d'Alacant i es farà un simulacre de visita guiada. L'alumne serà el guia i el grup de turistes estarà format pels companys i el professor.

Aquesta sessió tractarà de recollir la quantitat més gran possible d'objectius i contiguts de tota la unitat.

Tindrà una duració de 5 hores
Activitats prèvies:
Full transcript