Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Forvitring og erosjon

No description
by

Helen Helbæk

on 6 December 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Forvitring og erosjon

Thank you!
Forvitring og erosjon
forklare hva vi mener med forvitring og forklare ulike former for forvitringer
Læringsmål
forklare hva vi mener med erosjon
beskrive hva vi mener med et gammelt og ungt landskap
Jordoverflaten slites ned gjennomsnittlig med 40 mm pr 1000 år.
Erosjon  naturlig nedsliting av landfalten, transport av partikler (stein, grus) fra ett sted til et annet sted
fast fjell smuldres opp
Forvitring
1. Mekanisk forvitring
Forvitring
Når vinteren kommer fryser vannet. Is opptar større volum enn vann.
A. Frostsprengning
1. Mekanisk forvitring
Vann trenger ned i smale sprekker i fjellet.
B. Solsprengning
1. Mekanisk forvitring
I ørken der døgntemperaturen variere mye har denne effekten mye å si.
Hustrig oppvarming og nedkjøling danner sprekker.
Berggrunnen utvider seg

Området heves
1. Mekanisk forvitring
C. Trykkavlastning
Granitt størknet nede i jordskorpa.
Vann løser opp mineralene i bergarten.
Endret kjemiske sammensetning.
2. Kjemisk forvitring
http://www.wwnorton.com/college/geo/animations/earth3e/19.htm
Sprekker

CO2 løses
i vann

Vulkansk berggrunn

Kalkstein

Nedløps-
hull

Kalkstein

Jord

Sur nedbør

Kilde

Hule

Karts
landskap

Vulkansk
berggrunn

forklare hva vi mener med indre og ytre krefter
Indre og ytre krefter
Ytre krefter
Indre krefter
Oppbyggende krefter (platebevegelser)
Nedbrytende krefter
Fra jordens indre
På jordens overflate
Her er prosessene:
FORVITRING
EROSJON
A. Frostforvitring
B. Solsprengning
C. Trykkavlastning
2. Kjemisk forvitring
3. Biologisk forvitring 
Biter av fjellet sprenges løs.
Årene går og jordoverflata er utsatt for erosjon.
Berggrunnen sprekker opp
og skaller av

Rent vann løser opp berggrunnen (tar laaang tid).
Vi får
Gassen CO2 fra lufta blandes i vannet og det dannes kullsyre.
Kullsyra «etser» på kalkstein (dette skjer fortere).
Erosjon
(mekanisk, kjemisk og biologisk)
Transportmedium:
Vind
Gravitasjonskrefter
Vann
Isbreer
Symbiose mellom sopp og en grønnalge. Ingen andre plantegrupper går høyere til fjells.
Lavene er ofte fargete, gule, røde, brune, svarte. Pigmentene kan beskytte mot ultrafiolett stråling. En del av pigmentene skyldes lavsyrer. Lavsyrene kan løse opp stein slik at mineralene blir lettere tilgjengelig.
Biologisk forvitring

Gammelt landskap
Dannet før istidene.
Lite forvitret og erodert
Ungt landskap
Dannet i perioden med mange istider.
Mye påvirket av forvitring og erosjon

Synkehull
side 55-60 i læreboka
(zoomable karts)
En karamell?
Fra kvartær
Fra tertiær
Full transcript