Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TOÀN CẦU HÓA VÀ XU HƯỚNG TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA

No description
by

Ngân Vũ

on 7 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TOÀN CẦU HÓA VÀ XU HƯỚNG TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA

design by Dóri Sirály for Prezi
Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên kết, trao đổi, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của các các quốc gia, khu vực, tổ chức hay cá nhân trên toàn thế giới; ở mọi lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, môi trường, văn hoá - xã hội…
Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia. Giá trị trao đổi tương đương ¾ giá trị thương mại toàn cầu.
Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn, nhất là công ty khoa học - kỹ thuật.
Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực (EU, IMF, WTO, APEC, ASEM,...) nhằm giải quyết vấn đề kinh tế chung của thế giới và khu vực.
Là xu thế khách quan không thể đảo ngược.
I. Định nghĩa
II. Biểu hiện của toàn cầu hóa
1. Về kinh tế
Tích cực
: Cá nhân trong một quốc gia được tiếp xúc với những nền văn hóa, văn minh khác nhau trên thế giới. Nó giúp con người hiểu rõ hơn về thế giới, những hoạt động du lịch, giáo dục, xã hội đang diễn ra trên thế giới.
Tiêu cực
: Về ngôn ngữ, có một số ngôn ngữ nổi bật, được cả thế giới biết đến và sử dụng nhiều và được coi như là ngôn ngữ quốc tế, ngôn ngữ chung, là ngôn ngữ thứ hai cho rất nhiều quốc gia và giáo dục sẽ tập trung nhiều cho việc giảng dạy ngôn ngữ đó (tiếng Anh, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc,…).
Điều này đặt ra câu hỏi là có làm giảm đi chất lượng của các ngôn ngữ khác hay không?
2. Về văn hóa, xã hội và ngôn ngữ
III. Xu hướng tác động của toàn cầu hóa
Tích cực
: Đưa lại sự tăng trưởng cao về kinh tế, góp phần chuyển biến về cơ cấu kinh tế, đòi hỏi phải tiến hành cải cách sâu rộng để nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế.
Tiêu cực
:
- Các quốc gia sẽ mất dần đi quyền lực, quyền lực này sẽ tập trung vào tay các tổ chức kinh tế đa phương như WTO, ASEAN, APEC, ASEM,…
- Làm gia tăng hiện tượng chảy máu chất xám, kéo theo là nạn săn đầu người, làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia, giữa từng khu vực trong 1 quốc gia.

3. Về chính trị
Tích cực
: Toàn cầu hóa sẽ làm tăng lên nhiều lần các mối quan hệ giữa các công dân trên thế giới cũng như các cơ hội cho từng người.
Tiêu cực
:
- Nó đặt ra vấn đề là phải tìm ra một giải pháp thay thế cho hệ thống chính trị và hiến pháp hiện tại dựa trên khái niệm nhà nước - quốc gia.
- Các tổ chức phi chính phủ muốn thay vào khoảng trống này, tuy nhiên họ thiếu tính hợp pháp và thường thể hiện các tư tưởng đảng phái quá nhiều để có thể đại diện tất cả công dân trên thế giới.
Kết luận
Toàn cầu hóa vừa là thời cơ nhưng cũng vừa là thách thức với mỗi quốc gia: là cơ hội to lớn cho sự phát triển mạnh mẽ của các nước, thách thức nếu bỏ lỡ sẽ tụt hậu xa, có thể làm cho mọi mặt hoạt động và đời sống của con người kém an toàn hơn, hoặc tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và xâm phạm độc lập tự chủ của mỗi quốc gia.
Nhóm 2 lớp CT42A
TOÀN CẦU HÓA VÀ XU HƯỚNG TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA
Full transcript