Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

classes de mots

gramàtica
by

cristina mas

on 14 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of classes de mots

invariable
Conjunció
invariable
Adverbi
v. en gènere i nombre
article/determinant
variable en nombre i en gènere
nom/substantiu
MOTS
v. en gènere, nombre (i persona)
Pronom
Verb
Pròpia: invariable
Impròpia: variable

Interjecció
v. en gènere i nombre
Adjectiu
invariable
Preposició
abstractes
concrets: comuns
propis
casa Maria
felicitat
Forts/tònics
Febles/àtons
personals
determinatius
interrogatius
relatius
possessius
demostratius
quantificadors
numerals
indefinits
substitueix el nom
tu nosaltres meu seu què qui quants quatre tothom cadascú que
aquest/a, aquests/es, aquell/a, aquells/es,
això, allò
meu meva, teu teva, seu seva, meus meves, teus teves, seus seves, nostre/a, vostre/a, vostres, llur/s
cardinals
ordinals
partitius
múltiples
zero, un/a, dos/dues, tres...
primer, segon, tercer, quarentè...
mig, mitja, mitjos, mitges, quart, desè o dèsim...
doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple, sèptuple, òctuple, nònuple, dècuple
algú, alguna cosa, res, quelcom...
jo, tu, ell...
què, qui
que, qui
substitueixen un nom o SN.
són febles perquè són àtons.
Classificació dels pronoms febles:

tres febles personals:
EM, ET i EL

dos pronoms adverbials:
EN i HI

un pronom neutre
HO
EM:
pronom feble 1a persona singular
té 4 formes en singular i 3 en plural
EM, M', -ME, 'M
ENS, 'NS, -NOS
ET:
pronom feble 2a persona singular
té 4 formes en singular i 2 en plural
ET, T', -TE, -'T
US, -VOS
EL:
pronom feble 3a persona singular
té 5 formes en singular i 4 en plural
EL, L', LA, LI, -LO
ELS, LES, -LOS, 'LS
EN:
substitueix complements introduïts per la preposició DE

EN
tinc molts (de deures)
HI:
substitueix complements introduïts per altres preposicions (a, en, amb, per)

Demà
HI
aniré (a la platja)
HO:
substitueix
el CD quan es pot substituir per això, allò
el CD quan és un infinitiu o una oració
el CAtributiu quan és indeterminat

dóna-m'
HO
(això)
H
O vol (menjar, que portis tal cosa)
HO
és molt (és molt PESAT)
Col·locació dels pronoms:

SEMPRE al costat del verb

davant del verb
darrere del verb: quan és
INFINITIU,

IMPERATIU,

GERUNDI

EM
diu hola
va dir-
ME
hola
FORMES DELS PRONOMS:
REFORÇADA:
el pronom va davant del verb que comença en consonant.
ELIDIDA:
pr. davant del verb que comença en vocal o h. La 1a, 2a, 3a p. sg, s'apostrofen, excepte
LI.
Tampoc s'apostrofa
HI,

HO.

REDUÏDA:
el pr. darrere del verb acabat en vocal
PLENA:
el pr. darrere del verb acabat en consonat o el diftong eu/u; s'uneix amb guionet.

EL
vesteix,
L'
escolta
Escolta
'LS
, escolteu-
LOS
NORMES D'ORTOGRAFIA:

UN ÚNIC PRONOM
:
Si el pronom va
davant del verb
: miro si el verb comença en vocal o en consonant:
en vocal:
APOSTROFO
pronom
LA
+ i/u, hi/hu ÀTONES
>
NO S'APOSTROFA
en

consonant:
NO APOSTROFO

Si el pronom va
darrere del verb
: miro si el verb acaba en vocal o en consonant i diftong eu:
en vocal:
APOSTROFO
en consonat / -eu:
UENEIXO AMB GUIONET

DOS PRONOMS
:
Apostrofo tan a la dreta com pugui.
LA + HI
NO S'APOSTROFEN
MAI
SE + US
NO S'APOSTROFEN
MAI
T
'escolta,
ET
diu, envia'
NS
, envieu-
NOS
, portar-
LOS
LI
envia,
LA
investiga,
SE'NS
explica, portar-
LOS-HI
Combinació
Els pronoms em, et, es, en combinació amb altres pronoms, adopten les formes plenes (me, te, se):
me la deixa, te la compra, se’n recorda.
Si hi ha contacte de vocals entre pronoms (te + el, se + en...), es produeix elisió i en aquest cas cal posar l’apòstrof tan a la dreta com es pugui:
se’n va (se + en), me’n ric (me + en).
Si el verb comença en vocal o h, el segon pronom s’apostrofa amb el verb:
te l’agafa (te + el), me l’obre (me + el).
Els pronoms el, els, en, darrere d’un verb acabat en consonant o diftong, adopten les formes -lo, -los, -ne (va tenir-lo, agafau-ne); en canvi, si van darrere un altre pronom, adopten les formes -el, -els, -en: mireu-vos-el, repartiu-los-en.
Les paraules estan formades per síl·labes.
Cada síl·laba és un cop de veu, per tant, podem tenir mots amb més d'un cop de veu.

En català, a cada síl·laba hi ha com a mínim una vocal.
Quan hi ha dues vocals, pot ser un
DIFTONG
o un
HIAT
.


DIFTONG
: dues vocals en un mateix cop de veu. i/u en posició àtona.
ex: ai-re, ciu-tat


HIAT
: dues vocals en contacte que pertanyen a síl·labes diferents, en dos cops de veu.
ex: re-al, di-es, cru-a
DIFTONGS DECREIXENTS: VOCAL + I
VOCAL + U
pau, peu, cui-na, boi-ra...
DIFTONGS CREIXENTS:
1) qua, qüe, qüi, quo qua-tre, u-bi-qüi-tat
gua, güe, güi, guo ai-gües, guant
2) i (inici mot) + vocal: io-gurt, io-de, hie-na...
3) i/u entre vocals: no-ia, de-ia, ve-uen
NO sempre que tenim una I + A/E/O es forma un diftong creixent (NOMÉS ÉS CREIXENT A INICI DE MOT)
io-
gurt

ia
n-qui
re-li-g
i-ó

d
i-a

El
TRIFTONG
és un grup de 3 vocals en una mateixa síl·laba (DC + DD)

ieu cre-
ieu
, fé-ieu
uai g
uai
-ta, Pa-ra-guai
ueu cre-
ueu
üeu li-q
üeu
VEURE PREZI VERB cristina mas
!
Full transcript