Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Phân tích tư liệu sẵn có

No description
by

Pu Đô

on 27 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Phân tích tư liệu sẵn có

Phân loại tài liệu
Theo hình thức, có 2 loại:
văn tự

phi văn tự
.
Khái niệm
Theo Osipov, tài liệu là một hiện vật con người tạo nên một cách đặc biệt, dùng để truyền tin hoặc bảo lưu thông tin.

Theo một số tác giả khác (Caplow, Jadov...), có xu hướng gắn tài liệu đơn thuần là tài liệu viết.

Trong NCXHH,
tài liệu trước hết phải là nguồn cung cấp thông tin, nhằm cung cấp thông tin đáp ứng mục tiêu đề tài nghiên cứu
.
Các nhóm tư liệu sẵn có
1. Nhóm nghiên cứu:
Khách quan:
Tiến hành trên cơ sở những quy định được xây dựng một cách khoa học và rõ ràng.
Phải có hệ thống:
Tiếp nhận và loại bỏ những nội dung phải được tiến hành phù hợp theo quy định chặt chẽ.
Phải có tính khái quát:
Nội dung kết luận có sự sát hợp về lý thuyết; nội dung phân tích phải liên hệ đa chiều, đa nhân tố.
Phân tích tư liệu sẵn có
Phương pháp và kỹ thuật điều tra xã hội học
Theo nội dung, có 2 loại:
tài liệu cá nhân

tài liệu xã hội
.
Từ góc độ khác: chính thức và không chính thức. Ngoài ra, còn có tài liệu bản chính và tài liệu bản sao; tài liệu sơ cấp và tài liệu thứ cấp.
2. Nhóm luật pháp:
Luật

văn bản dưới luật
3. Nhóm can thiệp:
Chương trình
,
dự án
,
báo cáo
,
kế hoạch...
Đề tài

tạp chí khoa học
Có 5 phương pháp phân tích tư liệu sẵn có:
Phân tích thứ cấp
Phân tích nội dung
Nghiên cứu lịch sử
Phân tích số liệu thống kê hiện có
Số đo bí mật
Phân tích thứ cấp
Khái niệm:
Bất kỳ một sự phân tích thêm nào về một nhóm dữ liệu hiện có đưa ra những cách giải thích, kết luận hoặc bổ sung kiến thức, hoặc khác với những điều đã được trình bày trong báo cáo đầu tiên.
Cách thực hiện:
Lựa chọn một chủ đề

-->

Tìm kiếm những dữ liệu hữu ích
-->

Tái tạo dữ liệu
-->
Phân tích dữ liệu và so sánh các kết quả
-->
Đánh giá tính hiệu lực và độ tin cậy của dữ liệu
Có thể nhìn nhận phân tích thứ cấp qua 2 giai đoạn:
giai đoạn thu thập dữ liệu

giai đoạn phân tích dữ liệu
.
Phân tích thứ cấp tập trung vào giai đoạn phân tích dữ liệu của cuộc nghiên cứu.
Ưu điểm:
Buộc người nghiên cứu phải suy nghĩ sát hơn về những mục tiêu lý thuyết và những vấn đề cần phải thảo luận liên quan đến công trình nghiên cứu hơn là những vấn đề về phương pháp thu thập những cứ liệu mới.
Nhược điểm:
Vấn đề cần được triển khai bằng một khối lượng lớn dữ liệu nên quá trình thu thập, phân tích mất nhiều thời gian và công sức.
Phân tích nội dung
Khái niệm:
Đây được xem là một kỹ thuật "để mô tả khách quan có hệ thông và có tính chất định lượng nội dung của thông tin.
Yêu cầu phân tích nội dung:
Nội dung của phân tích nội dung:
Lựa chọn nội dung và chủ đề
Lập mẫu từ khối lượng nội dung
Phát hiện ý nghĩa của nội dung
Phát triển một kế hoạch để lập mã nội dung
Phân tích nội dung đã được mã
Xem xét tính hiệu lực và độ tin cậy
Phân tích nội dung
Ưu điểm:
Thích hợp những nghiên cứu về sự thay đổi theo thời gian bằng cách khảo sát một dạng của truyền thông qua khoảng thời gian đã lựa chọn.
Nhược điểm:
Tính phức tạp của kế hoạch lập mã nên độ tin cậy giữa những người lập mã không cao
Nghiên cứu lịch sử
Nghiên cứu lịch sử không có nghĩa là nghiên cứu bất cứ thứ gì từ quá khứ. Nó cũng bao hàm những phương pháp và những quan điểm nhất định mà các sử gia áp dụng trong việc nghiên cứu tư liệu quá khứ.
Các bước tiến hành:
Xác định một vấn đề nghiên cứu từ quá khứ
Thiết lập và thu thập nguồn chứng cứ
Phát triển những phương tiện định lượng chứng cứ
Ưu điểm của nghiên cứu lịch sử:
Thích hợp cho việc nghiên cứu một chủ đề trong quá khứ hoặc đang lần theo dấu vết các biến cố và xem xét sự phát triển của biến cố đó theo thời gian.
Nhược điểm của nghiên cứu lịch sử:
Phân tích số liệu thống kê hiện có
Khái niệm:
Cung cấp cho người nghiên cứu sau dữ liệu thô để phân tích, sử dụng những dữ liệu thống kê hiện có để phân tích ra những dữ liệu mới.
Số đo bí mật
Có 3 loại:
Dấu vết nhận dạng
,
tài liệu lưu trữ

những quan sát
.
Ưu điểm:
Lựa chọn tốt cho nhà nghiên cứu nào ngại không muốn chạm trán trực tiếp với những đối tượng nghiên cứu hoặc gặp phải môi trường khó xâm nhập, thiếu thông tin.
Nhược điểm:
Không phải bất cứ nhà nghiên cứu nào cũng có điều kiện tiếp xúc với số đo bí mật.
Các bước tiến hành:
Xác định vấn đề
Xử lý số liệu
Tham khảo những cứ liệu
Xem xét những vấn đề về tính hiệu lực và độ tin cậy
Ưu điểm của phân tích số liệu thống kê hiện có:
Sử dụng những số liệu thống kê có sẵn đem lại chứng cứ chất lượng cao cho những người nghiên cứu.
Nhược điểm của phân tích số liệu thống kê hiện có:
Những dữ liệu thống kê thường gồm những nhóm dữ liệu lớn, tập trung có thể làm nhà nghiên cứu rất tốn thời gian và khó cho họ chuẩn bị dữ liệu riêng. Khó sửa đổi và tái tạo số liệu mới cho người nghiên cứu sau.
Lưu ý về phân tích tư liệu sẵn có
Đạo văn
: Cần ý thức được đâu là đạo văn, đâu là trích dẫn.
Quy ước trích dẫn:
Trích dẫn nguyên văn của tác giả, không biên tập.
Không trích dẫn kiến thức thông thường.
Trích dẫn biểu đồ, bản đồ cũng phải nêu rõ nguồn.
Mục đích trích dẫn
- Làm cơ sở, bằng chứng cho luận điểm, phát biểu trong bài báo.
"Công việc chính của công trình nghiên cứu là phân tích dữ liệu" - Thomas Baker
Khó tìm ra những sự vận động, quy luật phát triển mới của đối tượng nghiên cứu. Khó thẩm định, kiểm chứng những chứng cứ liên quan đến đề tài nghiên cứu.
Tài liệu tham khảo
1.
Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2001),
Phương pháp nghiên cứu xã hội học
, NXB ĐHQG Hà Nội.
2.
Thomas Baker (1998),
Thực hành nghiên cứu xã hội
, NXB Chính trị.
3.
Nguyễn Văn Tuấn (2011),
Đi vào nghiên cứu khoa học
, NXB Tổng hợp TP HCM.
4.
Tạp chí Xã hội học số 2 (122), năm 2013.
5.
Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, quyển 17 số 3, năm 2007.
- Làm ngắn bài báo và cho biết nguồn gốc thông tin được sử dụng.
- Ghi nhận công trạng của người đi trước.
Full transcript