Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of tijdbalk

deel 1 marilou krijtenburg
by

Sandra Hommen

on 19 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of tijdbalk

Tijdbalk
paleoliticum
20000
v. Chr.
700-100
v. Chr.
egypte
grieken
3000-500
v. Chr.
Romeinen
100 v.-220 na. Chr.
vroeg-christelijke kunst
300-
1000
Byzantijnse kunst
300-1200
768-811
Karolingische kunst
Middeleeuwen
Romaans
1000-
1200
1400-
1500
Gotiek
Renaissance (vroeg)
1150-
1450
Renaissance
(hoog/laat)
1500-
1600
Manierisme
1520-
1600
Gouden eeuw
Barok
1600-
1750
1780-
1840
Rococo
neo classicisme
1730-
1770
19de eeuw
Romantiek
1800-
1840
1830-
1870
Realisme
school van Barbizon
1840-
1880
ingenieurskunst
1840-
1890
impressionisme
1870-
1902
late 19de eeuw
1870-
1890
1884-
1900
pointilisme
1880-
1890
postimpressionisme
1884-
1900
1885-
1900
Jugend stil/
art nouveau
1890-
1910
expressionisme
1905-
1920
1903-
1905
fauvisme
die Brucke
1905-
1907
der Blaue Reiter
1905-
1918
der Sturm
1900-
1920
abstracte expressionisme vs
action painting
1945-
1960
va. 1955
hard edge
1950-
1965
Abstract Expressionisme Europa
cobra
1949-
1960
va. 1945
de nieuwe wilden
materie schilderkunst
1980-
1990
Kubisme
stijlen vanuit een verstandelijke benadering van de wereld
1907-
1920
1911-
1920
synthetisch kubisme
1907-
1911
orfisme
rond 1900
Futurisme
1911-
1918
suprematisme
1913-
1925
constructivisme
functionalisme
1900-
1945
1918-
1940
rond 1915
De stijl
surrealisme
1924-
nu
1930-
1950
magisch realisme
1955-
Na W.O 2
Bauhaus
1919-
1933
1950-
1970
op-art
kinetische kunst
1955-
1980
stijlen vanuit de opvatting, dat eenvoud van materiaal en materiaalbewerking uitgangspunt moet zijn
arte povera
1966-
1985
1958-
1970
Minimal art
zero/nul groep
va. 1965
stijlen vanuit een maatschappelijke of kritische
benadering van de wereld

Dadaisme
1916-
1925
1965-
1980
pop-art
foto/hyperrealisme
1955-
1970
stijlen vanuit ideeënervaring van mens en dier
light art
1950-
1970
1950-
1970
happening
environment art of land art
1960-
1970
conceptual art
1960-
1965
land art
1970-
1980
laatste tendenzen 21e eeuw
body art
1960-
nu
video art
computer art
1968-
nu
1980-
1990
1965-
1970
post modernisme
nadruk op schoonheid en emotie
zoeken naar ideale verhoudingen
bestudering van het menselijke lichaam
verhoudingen in de architectuur komen overeen met de verhoudingen van het menselijke lichaam
vormgeving van beelden wordt steeds realistischer en dynamischer
griekse mythologie, dier figuren en geometrische vormen zijn uitgangspunten bij vaasschilderingen
gebaseerd op
Griekse voorbeelden
in de architectuur ligt de nadruk op de
praktische functie
van gebouwen
Romeinen maken gebruik van het tongewelf en kruisgewelf
gebruik van
koepelconstructies
schilderkunst dient ter verfraaiing
schilderijen maken een levensechte indruk
beeldhouwers maken portretten van prominente figuren
beeldhouwers besteden veel aandacht aan de weergave van het gezicht en de stofuitdrukking
menselijke afbeeldingen zijn gestileerd weergegeven
godsdienst staat centraal
symbolen worden veel gebruikt
bijbelse verhalen dienen als inspiratiebron
architectuur van de kerken is gebaseerd op de Romeinse basilica
menselijke afbeeldingen zijn gestileerd weergegeven
godsdienst staat centraal
bijbelse verhalen dienen als inspiratiebron
bij de bouw van kerken maakt men gebruik van centraalbouw en koepelconstructies
iconen
mozaïeken
Ivoorsnijkunst en
edelsmeedkunst
ontwikkelt zich als hofkunst
manuscripten nemen een centrale plaats in
in de architectuur bestaan centraalbouw en basliekvorm naast elkaar
stenen bouwconstructies
zware bouw, ronde bogen, dikke muren,
kleine ramen
weinig decoratieve elementen
beeldhouwkunst maakt uit van de architectuur
miniaturen
opkomst reliekverering
goddelijk licht
lichte skeletbouw/ muren niet meer dragend
verticaliteit
grote ramen
beelden komen langzaam maar zeker losser te staan van de architectuur
vroege gotiek: primitieve uitbeelding van perspectief en anatomie
late gotiek: meer aandacht voor de perspectief en anatomie
colonnetfiguren worden steeds minder statisch en komen losser te staan van de architectuur
veel gebruik van glas-in-lood
opkomst van olieverf
hergeboorte van klassieke idealen
geïdealiseerd mensbeeld
mens staat centraal
harmonie en symmetrie
contrapost houding
nieuwe aandacht voor anatomie en perspectief
i
ngewikkelde houdingen (Figura serpentina) en constructies
onrealistische verhoudingen
bijbelse taferelen en mythologie
pasteltinten
schrille kleurcontrasten
gebruik van dure materialen
bouwkunst:
sterke dieptewerking
rijk materiaalgebruik
symmetrie
ingewikkelde patronen
veelvuldig gebruik van versieringen
convex-concaaf
schilderkunst:
realistische weergave
dramatische effecten
gebruik van clair-obscur
nadruk op emotie
dynamiek en beweging
plantmotieven
rocaille(=schelp)motieven
pasteltinten
decadentie en frivoliteit
kunst als statussymbool
duidelijke en scherpe vormen, lineaire schilderwijze
statisch, in scene gezet
koele, vlakke kleuren
eenvoudige composities
symboliek is belangrijk
kunstenaars grijpen terug op de klassieke oudheid
een hang naar de natuur, het fantastische, dromen en het exotische
kunstenaars geven uitdrukking aan hun persoonlijke emoties en gedachten
er wordt veel gebruik gemaakt van clair-obscur
symbolen spelen een belangrijke rol
dynamiek benadrukt de emoties
technische vooruitgang is zichtbaar in constructies van gebouwen
nadruk op het alledaagse leven, de gewone mens, de arbeider staat centraal
en plein air schilderkunst
fotografie als hulpmiddel
en plein air schilderen
lichtval/moment van de dag vangen
stemming van een bepaald moment
gebruik van zuivere kleuren
japonisme
dynamisch
expressief
structurering van kleur
schilderijen zijn geheel opgebouwd uit puntjes
gebruik van zuivere kleuren
weergeven van sfeer en lichtval
stijfjes, sjabloongebruik
onrealistisch kleurgebruik
persoonlijke visie van de kunstenaar
afwijzing van impressionisme
kunstenaars gaan op zoek naar nieuwe uitbeeldingsvorm
plantmotieven
natuurlijke elementen
kostbare materialen
ambachtelijk
decoratief
inspiratie uit Middeleeuwen en Japanse kunst
uitdrukken van gevoel
sociale betrokkenheid
abstrahering
vreemd kleurgebruik
organische vormgeving
geometrische vormen
geabstraheerde beelden
verschillende aanzichten worden tegelijkertijd weergegeven
collage
assemblage
beweging en herhaling
kubistische fragmentering
geboeid door snelheid v. machines
moderniteit
kunstenaars beperken zich tot geometrische basisvormen
streven naar een objectieve benadering
abstrahering
gebruik van grafische en fotografische middelen affiches
officiële kunstvorm van de Russische Revolutie
de vormgeving is ondergeschikt aan de functie
zuiverheid van vorm en constructie
overbodige versieringen worden weggelaten
de constructie is zichtbaar aan de buitenzijde
streven naar betaalbare woningen en sociale vooruitgang
industriële vervaardiging van kunstnijverheidsproducten
samensmelting kunst, ambacht en techniek
invloeden van de stijl en het constructivisme
gladde zakelijke vormgeving in de architectuur
gebruik van vliesgevels
strakke vormen, heldere constructies en functionele vormgeving
antikunst
geen kunstvorm maar een leefstijl
afwijzing van schoonheid en ordening
collages
fotomontages
assemblages
objets trouves
readymade
absurde voorstellingen, chaotische vormgeving en onconventionele technieken
het absurde en onwerkelijke
dromen en visioenen worden vertaald in figuratieve schilderijen
abstracte schilderingen zijn gebaseerd op associaties
toeval speelt een grote rol bij de vormgeving van objecten
vervreemding
gedetailleerde uitwerking!
nadruk op technische vaardigheden
fotografisch weergegeven taferelen
geheimzinnige sfeer
dromen en visioenen
vervreemding
beelden uit de consumptiemaatschappij
fel en contrastrijk kleurgebruik
combine paintings
blow-up
onpersoonlijk en afstandelijk
met behulp van foto's de werkelijkheid tot in detail weergeven
beelden uit de consumptiemaatschappij
mensen in alledaagse situaties
vervreemding
kunstenaars streven naar een objectieve weergave van de moderne maatschappij
experimenten met licht
optische illusies
suggestie van beweging
toepassing van geometrische vormen
mengeling van verschillende stijlperiodes
veel kleuren
versieringen
gevarieerd materiaalgebruik
beweging, d.m.v. water, lucht, vuur, licht, elektriciteit
abstract
anti-machines
uitgaan van eenvoudige geometrische vormen
zo min mogelijk kleur
herhalingen
de beelden zijn duidelijk aanwezig in de ruimte, niet te klein
geen persoonlijk handschrift
de natuur wordt gebruikt als beeldend middel
het concept staat centraal
kunstwerken worden vastgelegd door middel van foto, video en tekeningen
speelt met de verwachtingen van de toeschouwers
vervreemdend
vaak kritisch op de huidige beeldmaatschappij
symbolisme
aandacht voor decoratieve element en de toepassing van symbolische vormgeving zijn terug gevonden in het wek van de jugendstilkunstenaars
in de architectuur speelt de symboliek een belangrijke rol
neo realisme
colourfield painting
staat in dienst van de goden en de overledene en een magische functie te vervullen
geen artistieke vrijheid, en houden aan de canons
canons voor verhoudingen van de lichaamsdelen, mengeling van zij- en voorgezicht getoond
geen perspectief, maar neiging naar horror vacui.
beeldhouwwerken waren enkel langs voren te bekijken
gebruikten alleen steen en hout voor gebruiksvoorwerpen/materialen, later metaal voor sieraden
wedergeboorte van de klassieke oudheid
secularisering
individualisme
realisme in de beeldende kunst
schilderen van landschappen (zonder versiersel, als reactie op de romantiek) en de vrije natuur
veel aandacht voor de kleuren (voor een bepaalde stemming)
voorloper van impressionisme
plastisch vormgegeven gevels
ronde vormen
veel gebruik van baksteen
de overstekende daken en de rechte en kubistische vormen
symmetrie
de horizontaliteit (diepe voegen)
doorlopende horizontale vensterstroken en brede dakkapellen op pannendak
veel kleur en vorm
applicatie van ongemengde pigmenten
kleurplatronen, versimpelen, vlakheid, intens en niet natuur-getrouw
platte vlak tot collage gemaakt
teksten toegevoegd
allerlei materialen op het schilderij geplakt
veel gebruik van kleur
interessante vorm verschijnt
eenvoudiger
vasten vormen worden gebroken
hoofdvorm en restvorm zijn belangrijk
kleur heeft een grote rol
prismatische kleuren (zon bron)
zichtbare werkelijkheid op een zeer vrije manier
abstracte vormgeving
zoeken naar evenwicht of harmonie met horizontale en verticale lijnen
geometrische basisvormen
onpersoonlijke stijl
primaire kleuren en niet kleuren wit, zwart en grijs
versieringen worden weggelaten, zoeken universele vormen/kleurentaal
non figuratief geheel abstract
geometrische vormen
spirituele invloeden
de klassieke kunst wordt nagemaakt, gekopieerd en bestudeerd
de kunst is somber koel en helder opgebouwd, eenvoudig, maar ook kolossaal van grote
de kunst heeft nauwelijks versieringen, scherpe en zuivere lijnen
goedkope, armoedige dingen
veel natuurlijke dingen
ontstaan, groei, sterven
natuurlijke processen
licht
beweging
monochrome
licht
personen spelen steeds meer een grotere rol in de kunst
gebruikt lichaam om ideeën uit te werken
lichaam is kunst,leven en de kunst in 1
idee belangrijker dan kunstobject
nogal sombere schilderijen vanwege dreigende oorlog
hoekige vormen
houtsnede!
vlijmscherp afgebakende contrasterende kleurvlakken
schilderijen krijgen vaak aparte vormen (niet rechthoekige)
enorme formaten
strak en onpersoonlijk geschilderd gespoten
enorme kleurvlakken
egale kleurvlakken, nauwelijks verftoetsen zichtbaar
emotie, gevoel, ongeremde handelingen bepalen hoe het schilderij er uit ziet
enorme schilderijen
persoonlijke hanteringwijze
kleurrijke kunst
kunstenaars werken zonder plan
geliefde onderwerpen waren mythen, dieren en primitieve kunst
wordt vaak vergeleken met tekeningen van kinderen, geestelijk gehandicapten of primitieve kunst
vaak simpele vormen
wezens zijn tussenvormen van mensen, dieren en planten
reliëfachtige oppervlak
toevoegen van materialen aan de verf
zand, gips, jute, hout en lompen behoren tot de materialen die daarvoor gebruikt zijn
het reliëf dat zo ontstaat kan verschillende doelen dienen
het kan de expressiviteit verhogen, esthetisch doeleinden dienen of refereren aan primitieve kunst als bijvoorbeeld rotsschilderingen
de stroming wordt ontleend aan het dadaisme en is een mengeling van beeldende kunst, toneel en dans
het publiek bij de voorstelling betrokken
een zoektocht naar nieuwe vormen van protest en uitdrukking
in scene gezette gebeurtenissen
toeschouwers een zeer belangrijke rol gegund
alles wordt ingepakt
elektronische kleuren, programmeertaal en het internet om hun ideeën vorm te geven
presenteren op World Wide Web
meer ruimte creëren door hun beelden uiteen te nemen of zorgvuldig ruimte te ensceneren
bevindt je in het kunstwerk
drukt de slechte kanten van het leven
zwakzinnigheid, dood, ziekte, armoede, prostitutie, alcoholisme, discriminatie e.d.
relatie tussen ruimte en licht
kunstenaars uiten hun sociaal onbehagen, hun walging voor elke vorm van fascisme, vaak hun woede tegenover de geordende structuren
nadruk ligt op schilderen zelf
figuratie die in vitale kleuren op een ruwe en spontane manier is opgebracht
beantwoordt niet aan traditionele schoonheidsnormen
ijzer of later staal en glas
Amsterdamse School
Haagse School
20ste eeuw
stijlen vanuit een gevoelsmatige
benadering van de wereld

analytisch kubisme
Beeldhouwkunst
*archaisch
*klassiek
*hellenistisch
Bouwkunst
*dorisch
*ionisch
*korinthisch
Schilderkunst
weinig overgebleven
beelden waren beschilderd
en
vazen:
*geometrisch
*zwart figurig
*rood figurig

stijlen vanuit een intellectualistische
benadering van de wereld

*onrealistisch kleurgebruik
* dromerige composities
Full transcript