Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lüğetçilik

No description
by

Шамиль Ализаде

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lüğetçilik

Leksikoqrafiya
Azerbaycan leksikoqrafları
Lüğetçilik çetin peşe kimi...
Xezer Universiteti
Dilçi alimler
Heyder Hüseynov
BSU-nun töhfesi...
En-Az dictionary
Mirze Şefi Vazeh
Mahmud Qaşqarlı "Divanü Luğat-it-Türk" əsəri ilə türk dilçiliyinin və ümumiyyətlə türkşünaslığın əsasını qoydu (1073-1077-ci illər arasında yazıldığı güman edilir).
Ərəb dilçiliyinin görkəmli nümayəndələri sırasında Xətib Təbrizi nin (1030-1146) xüsusi yeri var.
13-cü əsrdə yaşayıb yaratmış İbni Mühənna türk-fars-monqol lüğəti yazmış, mütəxəssislərin fikrincə sonralar Azərbaycan türkcəsi adlanacaq dilin xüsusiyyətlərini də öz əsərində göstərmişdir. Hinduşah Naxçıvani (1275-1329) də ərəb və fars dillərini cəlb etməklə Azərbaycan türkcəsinin izahlı lüğəti sahəsində maraqlı lüğətin müəllifi kimi tanınmışdır.
Kazan və Peterburq universitetlərinin professoru, görkəmli şərqşünas Mirzə Kazım bəy (1802-1870) "Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası" kitabı (1839, 1848) Avropa üsullu ilk dolğun dərslik olmuş, eyni zamanda türkologiyanın ən dəyərli əsərlərindən biri olaraq qəbul edilmişdir. Müasir dövr türk xalqları dilçiləri arasında Azərbaycandan Türkiyəyə köç etmiş Əhməd Cəfəroğlunun xüsisi yeri var.

Avropada dilçilk elmi 18-ci əsrdə ciddi inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Məhz bu dövrdə dilçiliyin nəzəri əsasları üzərində tədqiqatlar başlanılmış, böyük lüğətçilik ənənəsinin əsası qoyulmuşdur.^Leksikoqrafiya nedir?
^Tezaurus toplusu neden ibaretdir?
^Tarixi haradan başlar?
^Oxford English Dictionary
^"Современный русский литературный словарь языка"
^Tercüme lüğetleri yazanlar.
^Rusca-Azerbaycanca ve Azerbaycanca-Rusca lüğetlerin yazılması

Lüğetçilik
Mahmud al Kashgari
^İzahlı lüğet yazanlar

+Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti 1966-1987-ci illərdə dörd cild olaraq nəşr edilmişdir.

+"Ərəb və fars sözləri lüğəti" (Azərbaycan klassik ədəbiyyatını oxumaq üçün) adlı sözlüyün nəşri də lüğətçilik üzrə faydalı işlərdən biridir.

+Təəssüf ki, son 20-22 il ərzində Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinin yazılması istiqamətində ciddi irəliləyiş olmadı.^1940-cı ilden başlayaraq Rusca-Azerbaycanca lüğetler yazıldı.^2005-ci ilde Orucovun, Zernigar Tağıyevin hazırladığı 3 cildlik Rus-Az lüğetin son variantı neşr edildi.
Bakı Slavyan Universitetinde M.T.Tağıyevin rehberliyi ve redaktorluğu ile 2006-cı ilde Azerbaycan-Rusca lüğetin 4 cildli neşri işıq üzü gördü.
Sanballı Farsca-Azerbaycanca Lüğet 1999-cu ilde Neyyerzaman Seqefi (Hatemi) ve ya Seğevi terefinden yazılıb neşr edildi.
Avropa dillerinde ikidilli
lüğetlerin yazılması ve
onların neşri
English-Azerbaijan
French-Azerbaijan
Spanish-Azerbaijan
German-Azerbaıjan
1996-cı ilde kiril ve sonra latın elifbası ile bircildli Azerbaycanca-İngilisce lüğet neşr olundu.
'Xezer İngilisce-Azerbaycanca Böyük lüğetinin' meydana çıxması ile Azerbaycan lüğetçiliyinin böyük uğur qazanması
Texminen 250 000 söz ve ifadeni özünde ehtiva eden bu eser Xezer Universiteti lüğet ve Ensiklopediya Merkezi terefinden yazılmışdır.
Tertibçi Tofiq Abbasquliyev, redaktoru Hamlet Isaxanlıdır.
Full transcript