Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

pAKSA AT PAMAGAT-PANANALIKSIK

No description
by

Chris Aquino

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of pAKSA AT PAMAGAT-PANANALIKSIK

PANIMULA
Pamanahong Papel
-Ito ay proyektong bumubuo o nagpapakita ng kahusayan na isinasagawa sa loob ng isang taning o semestre. . Ang kursong tungkol sa panitikan ay nangangailangan ng mapamunang papel bilang ebidensya ng pagbuo ng analitikal na pamamaraan sa itinakdang panahon
Mainam na tandaang panatilihin ang paglalahad ng mga pamagat na maliwanag at ispesipiko. Iminumungkahi rin na isama sa pamagat ang mga baryabol na gagamitin sa pag-aaral sapagkat naipapakita nito ang limitasyon ng pananaliksik. Mahalaga ring iwasan ang pagbubuod ng pamagat.
Paglilimita ng Paksa
Mga Konsiderasyon sa Pagpili ng Paksa
Ang Pamagat ng Pananaliksik
Maliban sa tungkulin ng pagpukaw ng atensiyon at kawilihan ng mambabasa, tinutupad din ng pamagat ang mga sumusunod na layunin:
1. Paglalagom ng paksa na tinatalakay ng pag-aaral.
2. Nagsisilbing batayan ng mga kaisipang ilalahad sa pananaliksik.
3. Nagbibigay distinksyon at aydentidad sa mananaliksik na lumikha ng pag-aaral.
4. Gabay sa mga nagbabalak pang magsaliksik.

pAKSA AT PAMAGAT-PANANALIKSIK
Mga Hanguan ng Paksa
1. Sarili
-maaaring humango sa sariling karanasan, mga nabasa, napakingga, napag-aralan at natutuhan. Nangangahulugan ito na maaaring simulan sa sarili ang pag-iisip ng mga paksang pagpipilian.
Halimbawa
-Lahat tayo ay may mga suliranin. Kadalasan, ang ibang tao ay gumagamit ng pananaliksik kung paano lutasin ang suliranin.
2. Dyaryo at Magasin
-maaaring paghanguan ng paksa ang mga napapanahong isyu sa mga pamukhang pahina ng mga dyaryo at magasin o sa mga kolum, liham sa editor at iba pang seksyon ng mga dyaryo at magasin tulad ng lokal na balita, bisnes, entertainment, at mga laro.
Halimbawa
-Ang mga balita o mga isyu na nasa dyaryo ay mabisang halimbawa para makagawa ng pamagat sa pananaliksik. Hal. “Dapat bang ipasa ang BBL?”
3. Radyo, TV at Cable TV
-maraming uri ng programa saradyo at TV ang mapagkukunan ng paksa. Marami na ring bahay, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa mga probinsya, ang may cable tv. Mas maraming programa sa cable dahil sa 24 na oras na balita, isports at mga programang edukasyonal.
HALIMBAwa
-Karamihan sa mga napapanahong isyu o balita ay puwede ring makuha gamit ang telebisyon, mas mainam kung “cable tv”. Hal. Mga Dokyumentaryo o Pananaliksik na Mahahagilap sa National Geographic Channel o sa Discovery Channel.
4. Mga Awtoridad, Kaibigan at Guro
-sa pamamagitan ng pagtatanong sa ibang tao, maaaring makakuha ng mga ideya upang mapaghanguan ng paksang-pampananaliksik. Makatutulong ito upang makakuha ng paksang hindi lamang napapanahon kundi kawiwilihan din ng ibang tao.
HALIMBAWA
-Dulot ng pagtatanong-tanong ay makakakuha ang mananaliksik ng paksa sa pamanahong-papel. Hal. May mga isyung mapapag-usapan at pwedeng gawan ng pananaliksik.
5. INTERNET
-isa ito sa pinakamadali, mabilis, malawak at sopistikadong paraan ng paghahanap ng paksa. Maraming mga websites sa internet na tumutugon sa iba-ibang interes at pangangailangan ng iba’t-ibang uri ng tao.
HALIMBAWA
-Pinakamaraming datos o paksa ang makukuha sa internet lalo na ngayong kasalukuyang panahon. Ang “Google Scholar” ay nagbibigay ng mga paksang puwedeng gamitin para sa pananaliksik.
6. Aklatan
-Bagama’t tradisyonal na hanguan ito ng mga paksa, hindi pa rin mapasusubalian ang yaman ng mga paksang maaaring mahango sa aklatan. Sa aklatan matatagpuan ang iba’t-ibang paksang nauugnay sa anomang larangang pang-akademiya.
HALIMBAWA
-Kahit makaluma, maraming puwedeng mahango sa silid-aklatan. Dito naka-imbak ang iba’t – ibang datos nga larangan ng mga akademika. Hal. “LRC – USC” library.
a. Kasapatan ng Datos
– kailangang may sapat nang literature hinggil sa paksang pipiliin. Magiging labis na limitado ang saklaw ng pananaliksik kung mangilan-ngilan pa lamang ang mga nagawa ng literature.
b. Limitasyon ng Panahon
– tandaan, ang kursong ito ay para sa isang semester lamang. Magiging konsiderasyon sa pagpili ng paksa ang limitasyong ito. May mga paksa na mangangailangan ng mahabang panahon, higit pa sa isang semester, upang maisakatuparan.
c. Kakayahang Pinansyal
– Isa pang problema ito sa pagpili ng paksa. May mga paksang mangangailangan ng malaking gastusin, na kung titipirin ay maaaring maisakripisyo ang kalidad ng pananaliksik. Samakatuwid, kailangang pumili ng paksang naaayon sa kakayahang pinansyal ng mananaliksik.
d. Kabuluhan ng Paksa
– ang isang pananaliksik na nauukol sa isang paksang walang kabuluhan ay humahantong sa isang pananaliksik na wala ring kabuluhan. Samakatuwid, kailangang pumili ng paksang hindi lamang napapanahon, kundi maaari ring pakinabangan ng mananaliksik at iba pang tao.
e. Interes ng Mananaliksik
– magiging madali para sa isang mananliksik ang pangangalap ng mga datos kung ang paksa niya ay naaayon sa kanyang kawilihan o interes. Hindi niya kailangang pilitin pa ang sarili sa pananaliksik kung ang ginagawa niya ay nauukol sa bagay na gusto naman talaga niya.
PANAHON
EDAD
kASARIAN
PerSPECTIBO
LUGAR
Propesyon o Grupong Kinabibilangan
ANYO O URI
Partikular na Halimbawa o Kaso
Kombinasyon ng dalawa o higit pang batayan
a. Kasapatan ng Datos
b. Limitasyon ng Panahon
c. Kakayahang Pinansyal
d. Kabuluhan ng Paksa
e. Interes ng Mananaliksik
Full transcript