Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

28. Habsurg-magyar küzdelmek és együttélés 1526-1711 között

No description
by

Réka Svertecki

on 19 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 28. Habsurg-magyar küzdelmek és együttélés 1526-1711 között

Előzmények
Magyarország a Habsburg Birodalomban
A közigazgatás központi szervei
Udvari Haditanács Udvari Kancellária Udvari Kamara
(1566)
végvári vonal mentén állanósultak a kisebb összecsapások =>háború
Habsburg Rudolf megpróbálja felszabadítani Magyarországot a török uralom alól => kudarc
A háborúnak nincs jelentős eredménye, a bécsi kincstár kimerül
a lakosság nagyrésze földönfutó, hajdúnak állnak
1526. aug. 29: Mohács
I.Szulejmán-To
mori Pál

Király: II.Lajos, belefullad a Csele patakba
28. Habsurg-magyar küzdelmek és együttélés 1526-1711 között
két trónigény
1505-rákosi végzés (Szapolyai János)
1515: Habsburg-Jagelló házassági szerződés (Ferdinánd)


60.000 török katona 20-25.000 magyarral szemben
bárók és főpapok nagyrésze elesik

Akadálymentes út Budára (szept.9): feldúlta, kirabolta
1526-ban Szapolyait Fehérváron és Feridnándot Pozsonyban megválasztják
kettészakadt az ország, Szapolyai török segítséget kért
állandósulnak a harcok
megkötik a váradi békét (1538)
szerepe a török támadások visszaverése, cserében támogatások
a magyar hivatalok elvben függetlenek, de közreműködnek a központi hivatalokkal
rendi dualizmus rendszere érvényesült
Magyar Kancellária Magyar Kamara
OGY: alsó és főrendi tábla =>királyválasztás, adók
A tizenöt éves háború
1591-1606
A Bocskai-szabadásgharc (1604-1606)
nő az elégedetlenség:
kiszorulnak a magyarok az ország irányításából
nincs az országnak nádora
perek (fő- és jószágvesztés)
végvárak élén idegen kapitányok
kezdetét veszi a protestánsüldözés
Bocskai tiszántúli nagybirtokost is perbe akarja fogni, kitör a fegyverkezés (1604)
Hajdúkat küldenek az elfogására, átállnak az oldalára
Álmosdnál váratlan győzelmet arat
ideiglenes szövetségre lép a törökkel, sikereket ér el Erdélyben és Felvidéken
Mindkét ország fejedelmévé választják
Rákos mezején a hűbéri függést jelentő koronát visszautasítja
Bocskai és Mátyás főherceg megköti a kompromisszumos bécsi békét (1606)
szabad protestás vallásgyakorlat
Bocskai lemonda a fejedelmi címéről
rendi jogok visszaállítása
Erdély újrafüggetlenedésének biztosítása
I. Ahmed és Rudolf megköti a zsitvatoroki békét
nem fizetnek több adót a szultánnak, csak egyszeri 200.000 forint "ajándékot"
Eger és Kanizsa török kézen marad
status quo (fennálló állapotok szerint)

Hajdúk ügye megoldásra várt, kollektív nemességet adományozott nekik
nagyrészüket saját birtokain telepítette le
Bocskai végrendelete: a rendi jogok biztosítója, Erdély, mindig támogatni fogja M.o.-t
1608: Illésházy István nádor

Bethlen Gábor (1613-1629)
Bécsi béke után Báthori Gábor lesz a fejedelem, Bethlen Gábor félreállítja
török kézre adta Lippa várát, ezzel megszerezte a török feltétlen támogatását.
belépett a harminc éves háború cseh szakaszába(1619)
1620 Fehérhegy = > cseh veszteség
1621 Nikolsburg béke lemond a címéről, kap cserébe 7 magyarországi vármegyét, megújítottak a bécsi békét

Hadjáratai biztosították a magyar rendek jogait
I. Rákóczi György
(1630-1648)
kálvinista, folytatja Bethlen politikáját
belép a háborúba (1644)
1645: linzi béke (III.Ferdinánd-Rákóczi)
jobbágyok szabad vallásgyakorlata
protestáns templomok visszaszolgáltatása
haláláig birtokában lehetett a 7 korábban megszerzett vármegye
Rákócziak Magyarország legnagyobb birtokosai
II. Rákóczi György alatt Erdély nem tudja biztosítani a magyar rendiség védelmét
Zrínyi Miklós (1620-1664)
alkalmasnak találta az időt a török kiűzésére, a magyar rendeknek kell a legjelentősebb részüket kivenni a harcból
önálló nemzeti hadsereg megteremtése
1663-64 eszéki híd felégetése
1664 Montecuccoli legyőzi a törököket =>leértékelődött a török haderő
1664: szégyenteljes vasvári béke (Simon Reninger- IV.Mehmed)
főnemesek összeesküvést szerveztek Lipót ellen
Abszolutizmus kísérlete
felfüggesztette a rendi alkotmányt
protestánsüldözések
adók megemelése
végvári katonákat elbocsátotta=>kurucok
kudarcba fulladt, 1681-ben visszaállította a rendi alkotmányt (Sopron)
a kurucok ezt elutasították, létrehozták a kuruc fejedelemséget (1682, Felső-magyarországi fejedelemség)

A török kiűzése
1683: hatalmas sereg indul Bécs ostomára
elhagyja Bécset
Lotharingiai Károly fővezérletével megverik a törököket, és visszafoglalják Esztergom várát
kurucok az udvar ellen harcoltak
döntő fordulat 1686 : Buda visszafoglalása
1687: második mohácsi csata (Nagyharsány)
XIV. Lajos félt a megerősödéstől, hátba támadja a monarchiát, kb. 10 évvel meghosszabbítja a háborút
1697 Savoyai Jenő Zentánál győzelmet arat a törökök felett
1699: karlócai béke Magyarország Erdéllyel együtt felszabadul a török uralom alól,
Újszerzeményi Bizottság: 10% fegyverváltság, okmánnyal igazolták a tulajdonukat


Rákóczi szabadságharc
előzmények:
Bécs növeli az adókat
szabad királyválasztás megszüntetése
ellenállási záradék megszüntetése
fegyverváltság
Újszerzeményi Bizottság
1697: Hegyaljai kuruc felkelés
spanyol örökösödési háború(1701-1714) és északi háború(1700-21) lehetőséget teremtenek a fellépésre

A kuruc hadsereg erős portyákban, de a harci értékük kisebb volt, mint a reguláris csapatoké
Erdély és Dunántúl többször gazdát cserél
1704 Höchstadt francia előretörés megállítása
1705 Szécsény OGY rendi konföderáció, vezérlő fejedelem
Szenátus, kancellária, Gazdasági tanács
nemesség megegyezést támogatta I.Józseffel (1705-1711)

1707 Ónodi OGY: Habsburg ház trónfosztása, remélte, hogy XIV.Lajos elismeri a kuruc államot szövetségesnek
nemesekre is vonatkozó adót vetettek ki (Lajos megvonta a támogatást)
nemesség jelentős része eltávolodott a kuruc mozgamlomtól
1708: Sárospatak OGY: jobbágyság kedvét vesztette
1707: I.Péter cárral megegyezés=> nem kap segítséget
Pálffy János kerül a császári haderő élére
Károlyi Sándor kuruc tábornok megkezdi a tárgyalásokat
1711 szatmári békeszerződés
Újszerzeményi Bizottság eltörlése
rendi jogok és szabad vallásgyakorlat
harcolóknak amnesztia
továbbra sem volt szabad királyválasztás, és nem állították vissza az Aranybulla ellenállási záradékát
rendi dualizmus fennmaradhatott
Full transcript