Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nội dung quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng

No description
by

Bending Space-time

on 15 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nội dung quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng

Phạm Văn Hiếu
NỘI DUNG QUẢN LÝ
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I. Dự án đầu tư xây dựng
II. Quản lý thực hiện đầu tư xây dựng
1. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng
2. Đặc trưng của dự án đầu tư xây dựng
3. Phân loại dự án đầu tư xây dựng
4. Chủ đầu tư xây dựng
5. Nguyên tắc cơ bản đầu tư xây dựng
6. Trình tự đầu tư xây dựng
“Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định.”
Khái niệm dự án đầu tư xây dựng
- Được cấu thành bởi một hoặc nhiều công trình thành phần có mối liên hệ nội tại chịu sự quản lý thống nhất trong quá trình đầu tư xây dựng.

- Hoàn thành công trình là một mục tiêu đặc biệt trong điều kiện ràng buộc nhất định về thời gian, về nguồn lực, về chất lượng, về chi phí đầu tư và về hiệu quả đầu tư.

- Phải tuân theo trình tự đầu tư xây dựng cần thiết từ lúc đưa ra ý tưởng đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Mọi công việc chỉ thực hiện một lần : đầu tư một lần, địa điểm xây dựng cố định một lần, thiết kế và thi công đơn nhất.Đặc trưng của dự án đầu tư xây dựng
Phân loại dự án đầu tư xây dựng
- Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư ?

- Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách ?

- Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư ?

- Đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn hoặc vay vốn để đầu tư xây dựng ?

- Đối với dự án PPP ?


Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng
NGUYÊN TẮC TRONG
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
- Giai đoạn chuẩn bị dự án


- Giai đoạn thực hiện dự án


- Giai đoạn kết thúc dự án
Trình tự đầu tư xây dựng
Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan, môi trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của từng địa phương; bảo đảm ổn định cuộc sống của nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và trình tự đầu tư xây dựng.
Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng công trình thuận lợi, an toàn cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em ở các công trình công cộng, nhà cao tầng; ứng dụng khoa học và công nghệ, áp dụng hệ thống thông tin công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường.
Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ các điều kiện năng lực phù hợp với loại dự án; loại, cấp công trình xây dựng và công việc theo quy định của Luật Xây dựng.
Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát và tiêu cực khác trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng với chức năng quản lý của chủ đầu tư phù hợp với từng loại nguồn vốn sử dụng.
1. Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng
2. Nội dung quản lý thực hiện đầu tư xây dựng
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
áp dụng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án theo chuyên ngành sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án
áp dụng đối với dự án sử dụng vốn nhà nước
quy mô nhóm A
có công trình cấp đặc biệt; có áp dụng
công nghệ cao
được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận bằng văn bản; dự án về
quốc phòng, an ninh
có yêu cầu
bí mật
nhà nước.
Thuê tư vấn quản lý dự án
đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác và dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ.
Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ, dự án có sự tham gia của cộng đồng.
Quản lý chất lượng xây dựng công trình
Quản lý tiến độ thi công xây dựng
Quản lý khối lượng thi công xây dựng
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Quản lý hợp đồng xây dựng
Quản lý an toàn lao động thi công
a
c
d
e
f
Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng
Quản lý chất lượng thi công công trình
Quản lý khảo sát xây dựng
• Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường,...
• Theo dõi, kiểm tra: Vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm;...
Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng
• Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hoặc thuê tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.
• Nhiệm vụ thiết kế phải nêu rõ các nội dung cơ bản sau:
mục tiêu
xây dựng công trình; các
căn cứ
để lập nhiệm vụ thiết kế;
địa điểm
xây dựng; các yêu cầu về
quy hoạch
,
cảnh quan và kiến trúc
đối với khu đất xây dựng công trình; quy mụ công trình; các yêu cầu về
công năng
sử dụng, mỹ thuật và kỹ thuật của công trình.
Quản lý chất lượng thi công
Quản lý chất lượng đối với:

• Vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng.
• Chất lượng của nhà thầu thi công.
• Giám sát, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng.
• Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế.
• Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.
• Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có).
• Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng.
• Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
• Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công trình xây dựng.

Quản lý tiến độ thi công
- Công trình xây dựng trước khi triển khai phải có tiến độ thi công xây dựng.

- Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn tiến độ xây dựng công trình được lập theo tháng, quý, năm.

- Chủ đầu tư, nhà thầu có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của dự án.

- Trường hợp xét thấy tiến độ tổng thể của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ tổng thể của dự án.


b
Quản lý khối lượng thi công
- Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo khối lượng của thiết kế được duyệt.

- Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công.

- Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải xem xét để xử lý...


Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Lập dự toán xây dựng


- Quản lý định mức xây dựng, quản lý giá xây dựng công trình theo chỉ số giá xây dựng


- Quản lý chi phí quản lý, tư vấn dự án đầu tư xây dựng


-...

(Nghị định 32/2015/NĐ-CP)

Nghị định 46/2015/NĐ-CP
Nghị định 59/2015/NĐ-CP
Quản lý khối lượng và giá hợp đồng
Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng
Quản lý về chất lượng
Quản lý về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ
Quản lý điều chỉnh hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng
g
Quản lý môi trường xây dựng
Quản lý an toàn lao động thi công
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng.

- Các biện pháp an toàn và nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng, những vị trí nguy hiểm trên công trường phải được bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường.

- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các quy định về an toàn lao động.
Quản lý môi trường xây dựng
- Biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường; bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
THANKS FOR WATCHING!
Nghị định 59/2015/NĐ-CP
-Theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án gồm: Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.
-Theo loại nguồn vốn sử dụng gồm: Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng vốn khác.
Full transcript