Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ảnh HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI

No description
by

Thảo Anh

on 15 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ảnh HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI
design by Dóri Sirály for Prezi
Bao gồm toàn bộ những gì

không phải là con người và do con người tạo ra
, cũng như cộng đồng xã hội người.
Trong giáo dục cần phải giáo dục học sinh có bản lĩnh vững vàng đối với các tác động của hoàn cảnh, giúp trẻ chiếm lĩnh những ảnh hưởng tích cực của môi trường, tích cực tham gia vào việc cải tạo và xây dựng môi trường lành mạnh.
KẾT LUẬN SƯ PHẠM
MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
Là một hệ thống các quan hệ hiện hữu
giữa con người với con người
&
giữa con người với thế giới đồ vật
do con người chế tạo ra.

Môi trường xã hội:
Môi trường tự nhiên tác động đến thể chất và tâm lí con người.
TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN CÁ NHÂN:
Môi trường là hệ thống phức hợp các hoàn cảnh bên ngoài, các điều kiện tự nhiên & xã hội xung quanh cần thiết cho hoạt động sống và phát triển của nhân cách con người.
Khái niệm môi trường
MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
Có liên quan đến con người như một chủ thể và
tác động
đến cuộc sống, đến tâm-sinh lí của con người.
Môi trường tự nhiên bao gồm tất cả những gì
có trong thiên nhiên
,
những gì trực tiếp gần gũi với con người: đặc điểm về địa hình, thời tiết, khí hậu tạo điều kiện rèn luyện, hình thành những phẩm chất nhân cách của cá nhân.
BIỂU HIỆN CỦA TÍNH NĂNG ĐỘNG
Dễ thay đổi cách sống
Dễ thay đổi chỗ ở
Dễ thay đổi nghề nghiệp
TÍNH NĂNG ĐỘNG DẪN ĐẾN NHỮNG HỆ QUẢ SAU:
Khả năng dễ tiếp cận cái mới.
Tính sáng tạo.
Sự phát triển của thương nghiệp.
Khả năng dám làm ăn lớn.
TÍNH TRỌNG NGHĨA
Hào hiệp
Hiếu khách
Thẳng thắn, bộc trực
TÍNH THIẾT THỰC
Khuynh hướng đơn giản hóa trong biểu trưng ước lệ nghệ thuật.
Tinh thần trọng võ, trọng làm ăn buôn bán hơn văn chương.
Tính trọng hài hước nhẹ nhàng hơn triết lý sâu xa.
Tính vừa phải.
Rất rộng, bao gồm từ môi trường rất
cụ thể, ổn định và gần gũi
với trẻ em (gia đình, nhóm bạn v.v…) đến môi trường
linh hoạt & rộng

(các phương tiện thông tin, các tổ chức xã hội trực tiếp - gián tiếp tác động đến sự phát triển cá nhân).
MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
MÔI TRƯỜNG NHỎ
Khu phố
Gia đình
Nhà trường
MÔI TRƯỜNG LỚN
Kinh tế
Văn hóa
Chính trị
Khoa học - công nghệ
Nhân tố xã hội cơ bản có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách con người là tồn tại xã hội, kiểu loại cộng đồng dân tộc tập thể...
MTXH lớn không tác động trực tiếp đến cá nhân mà tác động gián tiếp thông qua MTXH nhỏ.
MTXH nhỏ ảnh hưởng trực tiếp và tác động thường xuyên mạnh mẽ đến sự hình thành và phát triển nhân cách.
Tác động của môi trường không hoàn toàn trực tiếp chi phối đến cá nhân mà phải thông qua “bộ lọc cá nhân”.
Lí giải trường hợp trẻ em sống trong môi trường không lành mạnh, bị bạo hành dễ có thói quen, hành động, suy nghĩ bạo lực.
Trong quá trình giáo dục con người, cần gắn chặt từng bước việc giáo dục, học tập với thực tiễn cải tạo xã hội.
Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, cần đánh giá đúng mức vai trò của môi trường, tránh quá đề cao hoặc quá xem nhẹ vai trò cua nhân tố này trong sự hình thành và phát triển nhân cách.
Cần tổ chức các hoạt động phong phú đa dạng.
Các hoạt động tổ chức cho học sinh phải có giá trị xã hội, mang ý nghĩa cá nhân đối với người tham gia hoạt động.
Cần tôn trọng cá tính nhân cách học sinh từ các vùng miền khác nhau. Phải có biện pháp uốn nắn thích hợp.
Nhà trường và gia đình có tác động lớn đến việc hình thành và phát triển nhân cách, do đó muốn trẻ phát triển tốt nhà trường cần phải có những tác động thích hợp. Đồng thời cần phải có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục trẻ.
Môi trường tự nhiên trực tiếp tác động đến các hành động nhận thức và sinh hoạt của các cá nhân sống trong đó.
VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
Sự hình thành và phát triển nhân cách chỉ có thể thực hiện trong một môi trường XH, cá nhân không sống trong môi trường XH không hình thành và phát triển nhân cách người.
Nếu con người ít tiếp xúc, trao đổi với người xung quanh hoặc sống trong MTXH quá đơn điệu thì sẽ nghèo nàn về tâm lí, kém sự linh động.
MTXH là điều kiện cần thiết để những tư chất có tính người ở đứa trẻ được phát triển, giúp cho đứa trẻ được phát triển nhân cách.
Phụ thuộc vào lập trường, quan điểm, thái độ, của cá nhân đối với các ảnh hưởng đó.
Full transcript