Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Quiz wiedzy o Ruchu Światło-Życie

No description
by

Anna Rygalik

on 4 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Quiz wiedzy o Ruchu Światło-Życie

Nie taka oaza straszna, jak ją malują, czyli co wiesz o Ruchu Światło-Życie?
Zasady naszej zabawy będą proste…
Są 3 rundy. Każda z nich zawiera po 12 pytań z proponowanymi odpowiedziami A, B i C. Po wyświetleniu pytania, w ciągu 30 sekund musicie ustalić w drużynie poprawną według was odpowiedź i przekazać ją odpowiedzialnemu za waszą drużynę członkowi jury. Po 30 sekundach pokażemy wam, która z odpowiedzi była prawidłowa.
Ze względu na trudność pytań dobre odpowiedzi w poszczególnych rundach, będą różnie punktowane, kolejno: runda I-2 pkt., runda II-3 pkt., runda III-5 pkt.
Jak łatwo policzyć, w sumie można uzyskać 120 pkt.

Życzymy dobrej zabawy!

RUNDA I
Ruch Światło-Życie

1. Kto jest założycielem Ruchu Światło-Życie?
A. ks. Michał Sopoćko
B. ks. Franciszek Blachnicki
C. ks. Jan Balicki
B. ks. Franciszek Blachnicki
2. Co jest znakiem Ruchu Światło-Życie?
A. medalik
B. krzyż św. Andrzeja
C. foska
C. foska
3. Jak nazywa się gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie?
A. Święte Rodziny
B. Dom Jezusa
C. Domowy Kościół
C. Domowy Kościół
4. Co oznacza skrót ODB?
A. Oaza Dzieci Bożych
B. Ojciec Dobry Bóg
C. Oaza Dla Biednych
A. Oaza Dzieci Bożych
5. Ile dni trwają wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło-Życie?
A. 7
B. 15
C. 20
B. 15
6. Kto jest głównym patronem Ruchu Światło-Życie?
A. św. Teresa od Dzieciątka Jezus
B. św. Jan Paweł II
C. Maryja Niepokalana Matka Kościoła
C. Maryja-Niepokalana Matka Kościoła
7. Co oznacza skrót KWC?
A. Kościół-Wiara-Człowiek
B. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
C. Krzyż Wyzwala Człowieczeństwo
B. Krucjata Wyzwolenia Człowieka
8. Kiedy i gdzie odbyła się pierwsza oaza?
A. 1948 w Krościenku nad Dunajcem
B. 1974 w Dukli
C. 1954 w Bibieli
C. 1954 w Bibieli
9. Jak nazywa się oficjalne Centrum Ruchu Światło-Życie, znajdujące się w Krościenku nad Dunajcem?
A. Kopia Górka
B. Krecia Kopka
C. Kopiec Blachnickiego
A. Kopia Górka
10.W jakim języku są słowa fos-zoe, umieszczone na fosce?
A. grecki
B. staro-cerkiewny
C. hebrajski
A. grecki
11. Co to jest Namiot Spotkania?
A. Sypialnie na rekolekcjach wakacyjnych
B. kościół
C. rodzaj modlitwy Słowem Bożym
C. Rodzaj modlitwy Słowem Bożym
12. Co jest znakiem przyjęcia błogosławieństwa animatora Ruchu?
A. świeczka
B. naklejka ze znakiem roku
C. krzyż animatorski
C. krzyż animatorski
RUNDA II
ks. Franciszek Blachnicki

1. W którym roku urodził się ks. Franciszek Blachnicki?
A. 1905
B. 1913
C. 1921
C. 1921
2. W jakim mieście urodził się ks. Franciszek Blachnicki?
A. Krościenko nad Dunajcem
B. Rybnik
C. Opole
B. Rybnik
3. W jakiej organizacji czynnie działał w latach szkolnych?
A. Związek Harcerstwa Polskiego
B. Skauci Europy
C. Ruch Apostolstwa Młodzieży
A. Związek Harcerstwa Polskiego
4. Gdzie został wywieziony po aresztowaniu w 1940?
A. Na Syberię
B. Do Auschwitz
C. Do Niemiec
B. Do Auschwitz
5. Na jaką karę został skazany za działalność konspiracyjną w roku 1942?
A. 10 lat ciężkich robót
B. dożywocie
C. karę śmierci
C. karę śmierci
6. Co ważnego wydarzyło się kiedy oczekiwał na wykonanie wyroku?
A. nawrócił się
B. skończył seminarium
C. poznał Karola Wojtyłę
A. nawrócił się
7. W którym roku przyjął święcenia kapłańskie?
A. 1948
B. 1950
C. 1952
B. 1950
8. Na jakim uniwersytecie wykładał?
A. Uniwersytecie Jagiellońskim
B. Uniwersytecie Śląskim
C. Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
C. Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
9. W którym roku ks. Franciszek Blachnicki był po raz ostatni w Polsce?
A. 1970
B. 1981
C.1985
C. 1985
10. Jak nazywał się ośrodek w RFN, na terenie którego pracował ks. Blachnicki?
A. Marianum
B. Pallotinum
C. Maksymilianum
A. Marianum
11. W jakiej miejscowości zmarł ks. Blachnicki?
A. Krościenko nad Dunajcem
B. Carlsberg
C. Tarnowskie Góry
B. Carlsberg
12. W którym roku zmarł ks. Franciszek Blachnicki?
A. 1987
B. 1993
C. 2001
A. 1987
RUNDA III
Ruch Światło-Życie raz jeszcze

1. Podaj w kolejności chronologicznej nazwiska moderatorów generalnych Ruchu Światło-Życie.
A. Blachnicki, Danielski, Bolczyk, Litwińczuk, Wodarczyk
B. Bolczyk, Wodarczyk, Blachnicki, Danelski, Litwińczuk
C. Wodarczyk, Litwińczuk, Bolczyk, Danielski, Blachnicki
A. Franciszek Blachnicki (do 1981)
Wojciech Danielski (1981-1985)
Henryk Bolczyk (1985-2001)
Roman Litwińczuk (2001-2007)
Adam Wodarczyk (od 2007)
2. Co to jest Kongregacja Odpowiedzialnych?
A. zarząd Ruchu Światło-Życie
B. budynek w Krościenku nad Dunajcem, gdzie spotykają się moderatorzy diecezjalni
C. coroczne duże spotkanie moderatorów i animatorów Ruchu
C. coroczne duże spotkanie moderatorów i animatorów Ruchu
3. Jak nazywała się pierwsza akcja trzeźwościowa ks. Blachnickiego?
A. Trzeźwy Naród
B. Abstynencja
C. Krucjata Wstrzemięźliwości
C. Krucjata Wstrzemięźliwości
4. Jaka jest pełna nazwa świeckiego instytutu założonego przez ks. Blachnickiego w 1958?
A. Instytut Blachnickiego
B. Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
C. Instytut Ruchu Światło-Życie
B. Instytut Niepokalanej Matki Kościoła
5. Jakimi dziedzinami teologii zajmował się ks. Blachnicki w pracy naukowej?
A. teologią pastoralną, liturgiką
B. teologią dogmatyczną, prawem kanonicznym
C. teologią ekumeniczną, homiletyką
A. teologią pastoraną, liturgiką
6. Kiedy i kto zlikwidował Centralę Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach?
A. w 1962 ks. Blachnicki
B. w 1960 Służba Bezpieczeństwa PRL
C. nikt jej nie zlikwidował, istnieje do dziś
B. w 1960 Służba Bezpieczeństwa PRL
7. Co wydarzyło się podczas pobytu kard. Wojtyły na Kopiej Górce w 1973 roku?
A. aresztowanie ks. Blachnickiego
B. założenie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła
C. akt oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła
C. akt oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła
8. Jaką ważną decyzję podjęto na I Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych w 1976 roku?
A. wybrano nowego moderatora generalego
B. przyjęto nazwę Ruch Światło-Życie
C. obrano Niepokalaną patronką Ruchu
B. przyjęto nazwę Ruch Światło-Życie
9. Kiedy powstała Krucjata Wyzwolenia Człowieka?
A. 8. czerwca 1979
B. 5. lutego 1982
C. 2. listopada 1985
A. 8. czerwca 1979
10. Gdzie dokładnie znajduje się grób ks. Blachnickiego?
A. w Centrum Ruchu Światło-Życie Marianum w Carlsbergu
B. w dolnym kościele parafialnym w Krościenku nad Dunajcem, pw. Dobrego Pasterza
C. na Kopiej Górce obok figury Niepokalanej Matki Kościoła
B. w dolnym kościele parafialnym w Krościenku nad Dunajcem, pw. Dobrego Pasterza
11. Na czym polegała zainicjowana przez ks. Blachnickiego akcja "węgiel"?
A. za udział w rekolekcjach płacono węglem
B. zachęcano oazowiczów do pracy w kopalniach
C. przesyłano na Kopią Górkę węgiel w paczkach pocztowych
C. przesyłano na Kopią Górkę węgiel w paczkach pocztowych
12. W jaki dzień obchodzimy Święto patronalne Ruchu Światło-Życie?
A. 1. stycznia
B. 15. sierpnia
C. 8. grudnia
C. 8. grudnia
Koniec :)
Zapraszamy Cię na stronę
www.theholydays.pl
oraz do uczestnictwa
w oazie wakacyjnej! :)
Full transcript