Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Benzetim (Analoji) Tekniği

No description
by

İbrahim Başarır

on 1 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Benzetim (Analoji) Tekniği

Analoji
(Benzetim)
Tekniği Benzetme Nedir? Benzetme; yabancılık çekilen bir
olgunun, yabancılık çekilmeyen, bize tanıdık gelen bir olguya benzetilerek açıklanmasıdır.
Bu teknik "analoji tekniği" olarak da
açıklanmakatır. Benzetme Tekniğinde Kavramlar Metafor(Analoji); bilinmeyen, yabancılıkçekilen bir olgunun, bilinen, benzer olgularla açıklanmasıdır.
Bilinen durum, kaynak; bilinmeyen durum ise hedeftir.
Hedefe ulaşmak için varolan kaynaklardan çağrışımlar yapılır. Benzetme Tekniğinde Esaslar Öğrencilerin sınıf içinde bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışmalar yapmaları.
Bilinenden bilinmeyene ve somuttan soyuta gitmek esastır. Benzetme yöntemi soyut ilkeleri açıklarken somut örnekler kullanmaktadır. Analoji insanların sonuç çıkarmak ve yeni kavramları öğrenmek için kullandığı etkili bilişsel mekanizmalardan biridir.
Analojiler, bilişsel fikir ve kavramların öğrenilmesi ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.
Çok güçlü öğrenme ve öğretme aracıdır.
Analoji Yöntemi daha çok kavrama ve üstündeki bilişsel davranışların kazandırılmasında kullanılır. “Yeni öğrenmeler ile önceden var olan bilgiler arasında güçlü bağlar kurulduğu zaman akılda tutmada iyileşmektedir.

Analojinin bir öğretim aracı olarak en önemliyönlerinden birisi de uzun dönem akılda tutmayı sağlayıcı bir ortam yaratabilmesidir. Analoji 3 Başlık Altında İncelenir Basit Analojiler; Direkt olarak bir şeyin bir şeye benzetilmesidir. Örn; Kalbin pompaya, fay hattının ok ve yaya benzetilmesi vb.
Hikâye Tarzında Analojiler; Bir olayın açıklanmasının bir başka olaya benzetilerek açıklanmasıdır.
Oyunlaştırılmış Analojiler; Olaylar oyunlaştırılır. Örn; bitkilerin fotosentez olayı insanların yemek pişirmesi olayına benzetilerek oyunlaştırılır. Benzetim Tekniğinin Yararları Öğrencilerin eğitim ortamına aktif katılımını sağlar,
Bilimsel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirir,
Öğrenenlerin düşünme yetilerini ve yaratıcılıklarını geliştirir,
Bilimsel kavramların öğrenilmesini ve akılda uzun süre tutulmalarını kolaylaştırır,
Anlaşılması zor olan soyut kavramların somut hale getirilmesinde oldukça kullanışlıdır, Benzetim Tekniği Sınırlılıkları Sürecin ve yöntemin çok iyi planlanması gerekir.
Öğrenciler yeterli düzeyde bilgi, beceri ve hazırbulunusluğa sahip değilse yöntemin öğrenme-öğretme hedeflerini gerçekleştirmesi mümkün değildir.
İncelenmesi düşünülen olaya veya kavrama tam olarak uyan bir örnek vermek bazen zor olabilir.
İncelenen olaya veya kavrama verilen örnek, öğrenciler tarafından yanlış anlaşılabilir. Benzetim Tekniği Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Öğrencilerin sahip olduğu ön bilgiler öğrenme sürecinde önemlidir.Öğretmen uygulamaya başlamadan önce benzetimle ilgili tüm dökümanları hazır etmelidir.Benzeyen konu benzetilenden kolay olmalıdır.Eğer rol dağılımı yapılacaksa öğrencilere roller yazısız bir şekilde verilmelidir.Benzetmelerin resimlendirilerek sunulması öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir.Sosyal ve duygusal kavramların öğretilmesinde sınırlıdır. Benzetim Tekniği ile Bireyler;

İleride alabilecekleri rollere daha iyi hazırlanır.
Bildikleri ilkeleri hayata geçirebilme yetilerini geliştirir.
Öğrenmeye daha çok güdülenir
Analiz ve sentez yapabilme yetilerini geliştirmekte, diğer bireylerde daha iyi iletişim kurabilmektedir. Benzetim Tekniğinin Bireye Kazandırdıkları Hazırlayanlar Betül KAYA
Cansu ANLAMA
Cihan TENEKECİ İbrahim BAŞARIR
Latif ÖNEN Kurgusal Kelimeler ile Kelime Öğrenme Check In: (Otel vs.ye) Giriş yapmak # Bodrum, tatile gelenlerin akınına uğramış ve oteller giriş yapmak için bekleşen turistlerle dolmuştur. İşte bunlardan birinde, resepsiyonun önü bavullarla doludur. Bunu gören bir turist: “ Kardeşim bavullarınızı ÇEKİN de (check in) otele GİRİŞ YAPALIM” der. Enlarge: Genişletmek # Elbisenin dar olduğunu gören müşteri: “ EN LARCI (enlarge) bu mu?” diye sorunca; tezgahtar: “İçinde payı var. GENİŞLETMEK kolay” der. Decay: Çürümek # Tropikal bitkiler uzmanı verdiği konferansta: “Çok değişik özellikleri olan ve pek az kişinin bildiği türler de mevcuttur. Örneğin, bu çiçeği DİKEY (decay) ekerseniz ÇÜRÜR.” Goal: Amaç # Bir teknik direktör, maç sonrası verdiği demeçte: “ AMAÇ, GOL (goal) atmaktı. Bu amaca ulaştık” der. Revenue: Gelir # Londra’da Türk tatlıları satan bir tatlıcı, sadece REVANİ satışlarından tüm masraflarını karşılayınca: “Eğer REVANİ (revenue) olmasa hiç bir GELİR im olmayacaktı” der. Morbid: Hastalıklı # Bit araştırması yapan bir uzman açıklamasında: “Bunlar MOR BİT (morbid), HASTALIKLI bir türdür” der. Delirium: Sayıklama # Yüksek ateş nedeniyle sayıklamaya başlayan genç, aniden uyanınca: “Galiba DELİRİYORUM (delirium), yine SAYIKLAMAYA başladım” diye endişe eder. Perish: Mahvolmak # Kocası ölen Perihan hanımı teselli etmek isteyen komşusu: “ Bak PERİŞ(perish) , üzüntüden MAHVOLDUN. Bu kadar kendini üzme” der. Abdicate: Vazgeçmek # Abdi ve Kate ailelerinin baskısına dayanamayıp evlenmekten vazgeçince olay Türk basınında şu başlıkla yer alır: “ ABDİ ve KATE evlenmeketen VAZGEÇTİLER. “ Drought: Kuraklık # Uzun süre ambarda bekleyen buğdayın bir kısmı küflenmiştir. Çiftçi buğdayın hepsini atmak ister. Karısı: “DUR ATMA! (drought) KURAKLIK’tan kırıldığımız günleri ne çabuk unuttun?” diye söylenir.
Full transcript