Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Төсөл гэж юу вэ?

No description
by

О. Сүхбат

on 15 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Төсөл гэж юу вэ?

Төслийн онцлог
Төсөл гэж юу вэ?

Төсөл гэдэг нь тодорхой хэрэгцээ шаардлага, судалгаанд тулгуурлаж, тодорхой цаг хугацаанд хийгдэх, нөөцийг ашиглан, гарах үр дүнг урьдчилан тооцсон, үр шимийг хүртэгсдэд чиглэсэн, хөрөнгө, хүч шаардах, хэрэгжүүлэх арга зүй бүхий төлөвлөгөөтэй,асуудлыг шийдсэнээр өөрчлөлт авчрах хамтын үйл ажиллагааны дүнд бий болох цогц үйл явц юм.

Төсөл боловсруулах шаардлага
Суурь үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх
Орлого нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг бий болгох –ЖДҮ-ийн төслүүд
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх
Арга барил, хандлагыг өөрчлөх, шинэчлэх
Төрийн хариуцлагатай байдлыг сайжруулахад чиглэгдсэн мониторингийн төсөл

Тодорхой зорилготой
Бодитой, Үнэлж болохуйц
Тодорхой цаг хугацаатай
Тодорхой нөөц, бололцоо
Өвөрмөц, тодорхой шинэчлэл
Хөтөлбөрийн төсөл
Төлөвлөгөөний төсөл
Техник туслалцааны төсөл
Байгууллагын чадавхийг нэмэгдүүлэх төсөл
Нөөцийг сайжруулах төсөл гэх мэт
Төслийг хугацаагаар нь:
Шинэ бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох
Мэдээллийн системийг шинэчлэх сайжруулах
Барилга, байгууламж, зам зэрэг нийтийн барааг бүтээн байгуулах
Тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх
Шинэ технологи нэвтрүүлэх, дамжуулах
Нийгэмд байгаа сөрөг зүйлүүдийг багасгахад чиглэсэн /архидалт, хүчирхийлэл/
Богино хугацааны төсөл /3 сараас-2 жил/
Дунд хугацааны төсөл /2 - 5 жил/
Урт хугацааны төсөл хөтөлбөр /5-20 жил/

Төслийг хугацаагаар нь:
Богино хугацааны төсөл /3 сараас-2 жил/
Дунд хугацааны төсөл /2 - 5 жил/
Урт хугацааны төсөл хөтөлбөр /5-20 жил/

Маслоу-ын хэрэгцээний онол
Төсөл хэрэгжсэнээр ямар өөрчлөлтийг авчрах вэ?
Ойлголтын өөрчлөлтийг авчирч болно
Хүмүүс асуудлыг шинээр олж хардаг болсон эсэх
Зан үйлийн өөрчлөлт гарч болно
Хүмүүсийн хуучин зуршил хандлага эерэгээр
өөрчлөгдөх
Дэмжлэгийн өөрчлөлт/оролцоо
хүмүүсийн дэмжлэг оролцоо байнга өсөх
Бодлогын өөрчлөлт
Төрийн байгууллагын хуулийн бодлого ба практик
үйл ажиллагаанд өөрчлөлт орох, иргэдэд эерэг
шийдвэр гарах
Өмнөх үр дүнгийн өөрчлөлт
өмнө олсон амжилтаа улам тэлж байгаа, тогтвортой,
амьд үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байх

Масловын 5хэрэгцээний онол
Маслоу-ын хэрэгцээний онол


1943 онд Абрахам Харолд Маслоу

(1908-1970)“Хүний сэдэлжүүлэлтийн онол” судалгааны ажил хийж, хүнд ямар хэрэгцээ байдгийг шатлалын гурвалжингаар тодорхойлжээ.

Төслийн бүтцийг бүрдүүлэх Ласвеллийн “W”- асуултын арга
Төслийг хэнд зориулан хэрэгжүүлдэг вэ?
Олон нийт гэдэг нь он удаан жил тодорхой газар нутагт амьдарсан, нэгдмэл соёл, үнэт зүйлстэй, хэм хэмжээтэй, тухайн орон нутгийн нийгмийн үйлчилгээг хүртдэг, нийгмийн харилцаанд оролцдог, орон нутагтаа хөдөлмөрлөж амьдардаг хэсэг бүлэг хүмүүс юм. Олон нийт гэдэг нь Communis гэсэн латин үг бөгөөд хамтдаа өөрчлөлтийг бий болгогч жижиг бүлэг гэсэн утгатай үг.

1. Физиологийн хэрэгцээ
2. Аюулгүй байх хэрэгцээ
3. Хайрлуулах ба хамааралтай байх хэрэгцээ
4. Хүндлүүлэх, хүлээн зөвшөөрөгдөх хэрэгцээ
5. Өөрийгөө идэвхжүүлэх/хөгжүүлэх/ хэрэгцээ

Ямар төсөл амжилттай хэрэгждэг вэ?
Хэрэгжүүлэх сайн арга зүйтэй
Гар сэтгэл нийлсэн төслийн баг бүрдсэн
Сайн менежмент, арга зүй, ур чадвартай
Тэнцвэртэй байдлыг хангасан үйл ажиллагаа
явуулах
Байгаа нөөцөө ашиглах
Цаг хугацаагаа барих
Үр дүнгээ тооцох
Үр шимийг хүртэгсэд нь сэтгэл хангалуун байх
Төслийн тогтвортой байдлыг сайн төлөвлөсөнТөсөл хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зүйлс
Цаг хугацаа
Хүмүүс-туршлага, ур чадвар, арга зүй
Мөнгө
Тоног төхөөрөмж
Байр
Бүх талын оролцоо


Төслийн элементүүд
Тодорхой үндэслэл/ хэрэгцээн дээр тулгуурласан
Сайн тодорхойлогдсон зорилготой, зорилгод нийцсэн
зорилтуудтай
Хэрэгжүүлэх цагийг нарийн тооцсон
Үр дүнд хүрэхэд гарах хөрөнгө, мөнгө, санхүүгийн эх
үүсвэр, байгаа нөөцийг тооцсон
Үйл ажиллагааны нарийн төлөвлөгөө
боловсруулагдсан
Хэрэгжүүлэх арга зүйгээ тодорхойлсон
Гарах эрсдлийг урьдчилан харсан
Амжилт өөрчлөлт, үр дүнг тооцох
Үйл явцыг хянах механизмтай

БҮЛГИЙН АЖИЛ №1
БҮЛЭГ БАГ БОЛОН ХУВААГДАНА
БАГИЙН АХЛАГЧ БУЮУ ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧИЙН СОНГУУЛЬ
БАГ ТӨСӨЛ БИЧИХ СЭДВИЙН СОНГОЛТ ХИЙНЭ
ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛЖ, СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ

Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа


Төслийн менежмент
Full transcript