Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EAIA: Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EAIA: Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA
Serveis socials Bàsics (SSB)
Serveis socials Especialitzats
Serveis Socials Bàsics
El Sistema català de serveis socials constitueix el conjunt de recursos, prestacions, activitats, programes, objectes i equipaments destinats a l'atenció social de la població, de titularitat pública i privada de l'Administració de la Generalitat, de les entitats locals i d'altres administracions.
Serveis Socials Especialitzats
Els equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA) estan formats per professionals de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l'educació social, i estan distribuïts per tot el territori de Catalunya.
Els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, coneguts normalment com a EAIAs, són equips multidisciplinars, especialitzats en l'atenció dels Infants, adolescents i llurs famílies, amb problemàtiques sociofamiliars que situen els menors en una estat d'alt risc.
Què és un EAIA?
L'equip d'Infància depèn tècnicament de la Direcció General D'Atenció a la Infància i l'Adolescència que pertany al Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Administrativament, els EAIA, corresponen a l'estructura dels Ajuntaments, Consells Comarcals o Consells Supra-comarcals. Per tant, esdevenen treballadors que desenvolupen la seva tasca dins del territori municipal.
El procés que segueix un Cas a l'EAIA és:
1) Fase d'assessorament.

2) Fase d'Estudi/mesura

3) Fase d'Intervenció/seguiment

4) Fase de tancament
CA, CRAE, CRAEI
CA.CENTRE D'ACOLLIMENT
Equip Tècnic ETCA:
- Psicòleg/a
- Pedagog/a
- Treballador/a Social
Equip Educatiu
PAS: personal d'administració i serveis
CRAE/CREI: CENTRE RESIDENCIAL D'ACCIÓ EDUCATIVA I INTENSIVA
Equip Directiu
Equip Educatiu
PAS: personal d'administració i serveis

La coordinació amb altres equips és desenvolupa per l'EAIA, tant en una primera fase d'assessorament, com durant l'Estudi del Cas, com en el posterior seguiment o retorn del cas a les EBASP. Les coordinacions serveixen com a mitjà de traspàs d'informació, confidencial i des d'una perspectiva professional.
El cas es tanca sense cap seguiment

El cas es tanca amb un pla de treball que vincula l'usuari a la Xarxa

El cas es tanca derivant-lo prèviament a l'EBAS corresponent
Tres possibles situacions...
Establiment del vincle
Protocol d'observació
Pla d'acció individual
Projecte educatiu individual
Seguiment i renovació del PEI
Tancament
acció social
i
educativa
Moltes gràcies per l'atenció!
ara...
seguim xerrant!
Full transcript