Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PREVENCIÓN D'UPPS

No description
by

Lluïsa Montesinos-Magraner

on 26 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PREVENCIÓN D'UPPS

Epidemiologia
2.5 mil·lions d'UPPs són tractades a EEUU cada any.
> 50% pacients amb UPP requeriran un SS, per 16.2% dels que no presenten UPPs.
36% dels pacients >70 anys amb fractura de maluc tindran una UPP.
Al nostre país, segons dades del III Estudi del Grup Nacional per a l’estudi i l’assessorament en nafres per pressió i ferides cròniques (GNEAUPP) (2009), tenen un considerable impacte epidemiològic per la seva alta prevalença (8,91% en hospitals, 9,11% en centres d’atenció primària, 13% en residencies geriàtriques) i per la seva elevada morbi-mortalitat.
Al HVH la magnitud del problema té una tendència a augmentar en els darrers anys:
Tipus i graus d'UPPs:
Grau I:

afectació de capes superficials, zona eritematosa, barrera cutànea íntegra.

Grau II:
pèrdua de la integritat de la pell, que afecta fins la dermis. L’UPPs és superficial i es presenta clínicament com una abrasió o també com vesícula.
Grau III:
afectació de totes les capes de la pell, amb dany o necrosis del teixit cel·lular subcutani.
Grau IV:
destrucció extensa, necrosi del teixit amb afectació fins a musculatura, fàscia i/o os.
Punts de pressió:
S’ha de tenir present el risc en zones específiques i vigilar els punts de recolzament segons la posició del pacient.
Prevenció Úlceres per Pressió
Factors que afecten a la prevenció i aparició d’UPPs: Intrínsecs
Edat
Alteracions respiratòries-circulatories
Lesions cutànies prèvies
Trastorns immunològics
Trastorns neurològics
Cirurgia > 3h
Tractaments o fàrmacs immunosupressors
Desnutrició, alteració nutricional
Estat mental alterat
Algoritme d'actuació
Dra. Lluïsa Montesinos Magraner
Unitat de Lesionats Medul·lars
Hospital Universitari Vall d'Hebron
Definició
Isquèmia capil•lar localitzada en un àrea concreta de la pell i dels teixits produïda per una pressió, fricció, cisallament o la combinació de qualsevol d’ells, de manera mantinguda.
La lesió serà en punta d'iceberg.
Factors que afecten a la prevenció i aparició d’UPPs: Extrínsecs
1) Presió >32 mmHg provocarà isquèmia arteriolar, hipòxia i generació de radicals lliures.
2) Forces de cisalla a la sedestació
3) Abració i fricció (movilitzar el pacient)
4) Humitat causada per sudoració o incontinència d'esfínters.
Revisió a l’ingrés de tots els pacients
Tractament mèdic o quirurgic segons gravetat UPP
Mesures
de prevenció
Valorar Risc
NO UPP
Sí UPP
Estat Mental:


- Estimular al pacient per tal que estigui alerta i orientat.

- Situar al pacient en temps, espai i persona.
PREVENCIÓ DURANT L'HOSPITALITZACIÓ:

1) Estat mental

2) Mobilitat

3) Incontinència
d'esfínters

4) Nutrició
Mantenir l’alineació corporal correcta, alliberant zones d’hiperpressió de risc.
1. Higiene i hidratació diària de la pell

2. Mantenir el pacient sec (aixelles, engonals,etc)

3. Utilització de materials per la incontinència:

a. Col•lectors

b. Sondes vesicals, si prescripció mèdica

c. Cateterismes intermitents.
1. Control a l’inici i seriats de paràmetres nutricionals:
- Hemoglobina, proteïnes, albúmina, prealbúmina.

- En cas de deficiències realitzar estudi complert d’anèmia i nutricional.

2. Estimular la gana i l’aportació hídrica

3. Afavorir la hidratació oral

4. Control de paràmetres antropomètrics

5. Dieta hiperproteïca

6. Administrar suplements proteics

7. Valoració nutricional per especialista

8. Educació sanitària al pacient d’ingerir plats proteics a la dieta
Mobilitat
Llits elèctrics:

Realitzen canvis posturals mecanitzats
Angle i temps específics
Matalassos:
Materials per reduir els punts de pressió
Mai substituiran als canvis posturals
De cel.les: sistema de cel•les d’aire intercomunicades
D’aire: cel•les individuals que s’inflen alternativament mitjançant una bomba elèctrica. De PVC.
Blocs de coixins : en cas de no disposar dels anteriorment citats.
Blocs de coixins intercalats amb matalás de cel.les a zona de major risc d’hiperpressió.
Coixins per cadires en pacients en fase de sedestació:
a. Coixí de cel•les d’aire intercomunicades:

perfil alt o baix , segons lesió neurològica i IMC

b. Viscoelàstica

c. Làtex
Canvis Posturals
Posicionar el pacient al llit per evitar zones d'hiperpressió
Cada 3 hores
Vigilar punts de pressió, evitant forces tangencials (cisallament) i de fricció.
Mantenir posició anatòmica del pacient amb alineació correcta.
Ensenyament de pulsions per evitar hiperpressions.
Alineació corporal en sedestació:
genolls i peus a 90º
sense desequilibri pèlvic,
espai trocantèric a cadira de 2 cms.
Valoració de zona d’hiperpressió isquiàtica a dos dits del seient de la cadira.
Col·locació de roba i SVP
PREVENCIÓ A CONSULTES EXTERNES:

Aplicació i revisió de totes les mesures anteriorment citades.
Revisió de material que el pacient té al domicili (matalassos, cadires, cadira de dutxa, coixins antiescares, correctes posicions al llit i cadira).
Valoració nutricional, si s’escau.
Si el pacient presenta factors de risc augmentats (alçada del coixí incorrecta, zones d’hiperpressió noves, desequilibri pèlvic, noves activitats laborals esportives que precisen major temps de sedestació, etc.) es realitza un estudi de pressions amb el tapiç de mapeig de pressions X-Sensor ©.
Segons el resultat de l’estudi de pressions, es decideix quin tipus de coixí antiescares i a quines pressions ha d’utilitzar el pacient de forma individual i personalitzada.
L'únic tractament efectiu

en les UPPs és la

PREVENCIÓ
Actuen evitant la isquèmia tissular i protegint la pell.
Augmenten la microcirculació sanguínia, eviten la sequedat cutània, i incrementen la resistència de la pell al fregament.
Àcids oleics.
Aplicació cada 6/12 hores en punts de pressió.
Aplicar 1 o 2 pulveritzacions en la zona, no en excés.
Aplicar sobre la pell neta i seca. Sense barrejar amb altres productes (cremes hidratants, colònies...)
Àcids grassos hiperoxigenats:
Sedestació:
Gràcies
NORTON > 14
BRADEN > 16
Full transcript