Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WPŁYW ENERGETYKI JĄDROWEJ NA ŚRODOWISKO

No description
by

Barbara Bednarz-Bzowska

on 2 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WPŁYW ENERGETYKI JĄDROWEJ NA ŚRODOWISKO

W ciągu ostatnich 40-tu lat ludność świata wzrosła z 3 do 6 miliardów, a do roku 2100 ma wzrosnąć do 8-12 miliardów, przy czym największy przyrost ma wystąpić w krajach rozwijających się. Prognozy przewidują dwu a nawet trzykrot¬ny wzrost zapotrzebowania na energię w obecnym wieku. W roku 2020 Wspólnota Europejska będzie zmuszona importować ponad 70%energii
Bezpieczne i trwałe źródła energii mają podstawowe znaczenie dla naszego standardu życia
CO TO JEST ENERGIA JĄDROWA….
Powtórka z promieniotwórczości
• Duża część zapotrzebowania na energię mogłaby pochodzić z reakcji rozszczepienia atomów. Ten rodzaj energii jest szczególnie przydatny do pokrycia podstawowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ogromną zaletą energii pochodzącej z syntezy jądrowej jest to, że jej pro¬dukcja jest bezpieczna dla ludzi i środowiska naturalnego. Przy jej wytwarzaniu nie wydzielają się gazy cieplarniane.
• Synteza jądrowa może stać się jednym przyszłościowych źródeł energii
Energia syntezy jądrowej jest jedną z niewielu, które mogą być wykorzystywane w przyszłości
Reaktor syntezy jądrowej jest rodzajem pieca, w którym „pali się" jednocześnie bardzo mała ilość „paliwa plazmowego".
Zarówno paliwo do reaktora (deuter i lit) jak i „popiół " (produkt reakcji syntezy - hel) nie są radioaktywne.


Bezpieczeństwo jest podstawową cechą reaktorów syntezy jądrowej
Elektrownie wykorzystujące energię syntezy jądrowej będą miały tylko niewielki wpływ na środowisko naturalne
Elektrownia plazmo¬wa będzie różnić się od innych typów elektrowni jedynie rdzeniem wytwarzającym energię (komora reaktora, cew¬ki elektromagnetyczne i urządzenia mechaniczne). Pozo¬stałe części elektrowni wraz z turbinami i generatorami wytwarzającymi prąd będą takie same.Elektrownia plazmowa będzie zużywała bardzo małe ilo¬ści paliwa.


Elektrownie plazmowe są szczególnie predysponowane do zaspokajania potrzeb energetycznych wielkich miast
Reaktor wysokotemeraturowy
Reaktor wodny wrzący
Reaktor wodny ciśnieniowy
Reaktor prędki powielający
Reaktor jądrowy –jest to urządzenie w którym uzyskuje się i podtrzymuje kontrolowaną reakcję rozszczepienia jądrowego, w celu wytworzenia energii jądrowej, radioizotopów lub nowych jąder. Jako paliwo rozszczepialne wykorzystuje się w reaktorach uran – 235, uran -233 i pluton -239.
Reaktor!!!

Energia jądrowa (atomowa) – to energia, która towarzyszy przemianom jądrowym
i jest uwalniana podczas rozszczepienia ciężkich (uran) jąder atomów lub łączenia jąder lekkich (wodór, jego izotopy, hel, lit). Proces ten może przebiegać pod kontrolą w tzw. elektrowniach atomowych, gdzie energia rozpadającego się uranu jest zamieniana na energię cieplną, a ta na energię elektryczną.

ENERGETYKA JĄDROWA
Rozszczepienie jądrowe - pewne nietrwałe jądra uranu, zamiast rozpadać się, wysyłając lekką cząstkę lub promieniowanie gamma rozszczepiają się na dwie równe części. Procesem tym można sterować. Ten ogromny zasób energii w bryłce uranu można bardzo szybko wyzwolić, a skutkiem może być olbrzymi wybuch. W taki sposób skonstruowano bombę jądrową.

…. I ROZSZCZEPIENIE JĄDROWE
POCZĄTKI POWSTANIA ENERGII JĄDROWEJ (TEORIA WZGLĘDNOŚCI).

E=mc2
gdzie:
m – niedobór masy
c – prędkość światła w próżni (300 000 000 m/s).

Powtórka z promieniotwórczości
Wpływ energetyki jądrowej na środowisko.

Typy reaktorów
Wady energetyki jądrowej:
1.Kłopotliwy problem składowania
i zagospodarowywania radioaktywnych odpadów, powstających z reaktora jądrowego.

2. Możliwość skażenia wód, powietrza i gleb znajdujących się w rejonie składowania odpadów.

3. W przypadku awarii reaktora zagrożenie skażenia radioaktywnego.
Zalety energetyki jądrowej.
1. Nie emituje pyłów oraz szkodliwych gazów.

2. Eliminuje problemy usuwania i składowania lotnych popiołów.

3. Wielokrotne zmniejszenie ilości odpadów i powierzchni ich składowania.

4. Ogranicza eksploatację paliw kopalnych.

5. Nie wymaga hałaśliwych urządzeń do nawęglania.

Elektrownia w Czarnobylu
Przyczyny wybuchu elektrowni
w Czarnobylu
• Wybuch elektrowni jądrowej w Czarnobylu był wybuchem chemicznym a nie jądrowym i został spowodowany przez szereg błędów.

• Pierwszym i podstawowym błędem, było zainstalowanie złego reaktora .

• Reaktor, jaki zamontowano w Czarnobylu, był reaktorem "o dodatnim sprzężeniu zwrotnym"

• Skutki wybuchu reaktora w czarnobylskiej elektrowni są ogromne.

Full transcript