Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội

No description
by

Nguyễn Song Toàn

on 23 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội

Vì sao nói sản xuất cải vật chất là cơ sở của
sự tồn tại và phát triển của xã hội?
Ý nghĩa của việc nghiên cứu?

Tiểu luận
Khái niệm
Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lao động vào tự nhiên, nhằm cải biến các dạng vật chất của tự nhiên, để tạo ra của cải vật chất thỏa mãn nhu cầu tồn tại, phát triển của con người
I. Sản xuất vật chất
Đại học Kinh tế quốc dân
Những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
Kinh tế 54.13_Lớp tín chỉ 35
Nhóm 2
Nguyễn Song Toàn
Trần Thị Lan Anh
Trịnh Hoàng Linh
Cám
ơn
sự
lắng
nghe
của
các
bạn
!
^ ^
Ph. Anghen đã từng nói
Điểm khác biệt căn bản giữa xã hội loài người và xã hội loài vật là ở chỗ : "Loài vật may mắn chỉ hái lượm, còn loài người thì sản xuất"
Anghen:
- Lao động sáng tạo ra con người và xã hội loài người
- Sxvc là một trong những hoạt động đặc trưng của con người, sxvc mang tính khách quan, tính xã hội, tính lịch sử và tính sáng tạo
1. Sxvc là yêu cầu khách quan của sự sinh tồn xã hội
. . .
II. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển
2. Sxvc là cơ sở hình thành tất cả các quan hệ xã hội khác : chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật,...
sản xuất
vật chất
...
3. Sxvc là cơ sơ cho sự tiến bộ xã hội
Dụng cụ tạo ra lửa tiến bộ
Máy móc phát triển
Xã hội phát triển
Full transcript