Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Degi Digmaa

on 5 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Template by Missing Link
Images from Shutterstock.com Шинэлэг үр дүн Цаашид хийх ажлын талаар 32 тоот дасгалыг цааш нь үргэлжлүүлж 108 тоот дасгал болгохоос гадна их завсарлагаанаар 300 секунд -хөгжимт дасгал хийж хэвшүүлэх. 2012-2013оны хичээлийн жилийн тайлан Биеийн тамирын багш Б.Дэлгэрмаа Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх нь: 2012-2013 оны хичээлийн жилд 1,2,4,8 гэсэн ангиудад биеийн тамирын хичээл орсон. Бага ангид түлхүү хүүхдийн бие бялдарыг хөгжүүлэх тоглоомын аргаар хичээл заах зорилт тавьж ажиллав. ХББХөгжүүлэх зорилт нь дээс дэвхрэх, гимнастик хийх , аэробекийн дасгал хийж сурах зэрэг элементийг заахаас эхэлсэн..Хүүхэд бүрт дээс өгч дэвхрүүлж сургасан. Энэ хичээл маш их үр өгөөжөө өгч хүүхэд бүр хөгжиж дээсэнд дуртай болж хүүхдүүд дээс тоглож сурсан.
Мөн хичээлийн сүүлд шалгахад үсрэлт нэмэгдсэн,гарыг зөв эргүүлж чаддаг болсон зэрэг өөрчлөлт илэрсэн. Гимнастик Тухайн нэгж хичээлээр 8,16,32 тоот дасгалуудыг зааж сургасан. .
8-16 тоотыг 1-2 ангийн сурагчдад 32 тоот дасгалыг нь дунд ангид зааж хүүхэд бүрийг өөрөөр нь тоолуулж хийж сургасан. Үүний үр дүн нь хүүхдүүдийн уян хатан байдал , хөдөлгөөний эвсэл ,хөгжмийн сонсгол зэрэг нь эрс сайжирсан. Өөр төрлийн БЕХД хийлгэхэд ямарч бэрхшээл гарахгүй хялбар болсон. Аэробек Энэ хичээлийн жилд Аэробекийн дасгалыг шинээр заасан. Хичээл заахдаа цахим хэлбэрээр дэлгэцээр харуулж заасан нь хүүхдийн сонирхолд их нийцсэн хичээл байсан. Аэробекийн дасгалыг бага ,дунд,ахлах гэсэн ангиллаар заасан. Тухайн хичээл нь хүүхдийн бие бялдар, хөгжил, чийрэгжилтэнд нөлөөлж чадсан. Сурагчид Аэробек, гимнастик 2-г ялгаж сурсан. Аэробекийн хичээлийг цахим хэлбэрээр заасан Хүүхэд бүрт нэг дээс өгч тоглуулж сургасан I-IV ангид /одоогоор манай биеийн тамирын танхимд 40 гаруй дээс байгаа/ Гарах үр дүн нь: Сургуулийн ой, хавар намрын спартикадын нээлт зэрэг үйл ажиллагаан дээр үзүүлэх тоглолт болгохоос гадна спартикадын нэг төрөл болгох. Ололттой тал; Уян хатан, хөдөлгөөний эвсэл дутмаг хүүхдэд тоглоомын арга нийтийг хамарсан аргаар хичээл заасан нь их үр ашигаа өгч жилийн эцэст судалгаар харагдаж байсан. аэробек гимнастикийн хичээлүүд нь нийтийг хамарсан хичээл болж хичээлд ордоггүй хүүхдүүд энэ нэгж хичээлд сууж байсан нь их шинэлэг болсон. дунд ангийн сурагчдыг 1-р хагаст чадвараар үнэлж дүгнэж байсан бол 2-р хагаст чадвар онол 2 хослуулан дүгнэсэн. Бүх хүүхдэд өөр өөр төрлийн спорт өгч бие даалт хийлгэсэн. дутагдалтай тал нь:
Оношилгоог хүүхэд бүр дээр хийж ахицыг гаргах

Намар, хавар авсан сорилоос харьцуулж харахад уян хатан,тэсвэрийн чанар хөгжүүлэх дасгал оруулсан хичээл заах Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн сайжруулалт Уян хатан А ба В үнэлгээний ахиц ББС-н уртын харайлт цаашид анхаарах зүйл Бага ангийн хүүхдүүдэд хичээл орохдоо хэрэглэгдэхүүн, чихмэл бөмбөг , цагираг зэрэг зүйлүүдийг хүрэлцэхүйц хэмжээгээр бэлдэж орох

заах аргаа илүү сайжруулах

хөтөлбөр төлөвлөгөөг илүү чанартай хийж сурах
Full transcript